NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V podtatranskej obci elektronicky evidujú odpad aj na zbernom dvore

Snahou obce Lendak bolo zjednodušiť evidenciu občanov, ktorí dvor používajú a zabezpečiť efektívnejšie fungovanie procesov.

V podtatranskej obci elektronicky evidujú odpad aj na zbernom dvore

Foto: menejodpadu.sk

Každá samospráva hľadá spôsoby, ako čo najlepšie zaobchádzať s vyprodukovaným odpadom a ako dosiahnuť čo najvyššiu mieru triedenia. Tak si môže zabezpečiť, že poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov pre občanov razantne neporastú alebo ich nárast bude podstatne miernejší, ako keby odpad nedokázali dôsledne vytriediť.

Na to však potrebujú mať potrebnú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj zberné dvory s modernou elektronickou evidenciou. Takýto už aktívne funguje napríklad v podtatranskej obci Lendak, ktorá môže byť inšpiráciou pre iné samosprávy.

Mestá a obce majú teraz jedinečnú možnosť zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo prostredníctvom 72. výzvy zameranej na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov, resp. zberných dvorov. Môžu tak získať prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„Financie sú určené pre samosprávy, ktoré hľadajú všetky možnosti, ako zvýšiť mieru triedenia, znížiť náklady na skládkovanie a vytvoriť pre občanov komfortný systém. Cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý skončí na skládke,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Predbežne je na nové dotácie vyčlenených 10 mil. eur, pričom táto suma bude navyšovaná. Výška príspevku na konkrétny projekt je až 95 percent a zvyšok si dofinancuje samospráva z vlastných zdrojov.

O podporu na vybudovanie, modernizáciu a doplnenie kapacít pre zberné dvory mohli požiadať samotné obce alebo združenia obcí, ich príspevkové alebo rozpočtovú organizácie, prípadne právnické osoby či neziskové organizácie, ktoré sú v plnom vlastníctve obce/obcí.

V Lendaku pod Tatrami už moderný zberný dvor majú

Lendak používa elektronický systém ELWIS už druhý rok. Veľmi skoro po jeho zavedení sa mohli pochváliť znížením nákladov na skládkovanie a lepším prístupom občanov k odpadom. Všetky domácnosti vybavili smart nádobami s integrovanými RFID čipmi a podľa veľkosti nádoby nastavila množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.

Obyvatelia majú navyše možnosť biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v záhradných kompostéroch. Lendačania si na systém zvykli a veľmi rýchlo začali vykladať nádoby s odpadom len vtedy, keď boli naozaj plné. Minulý rok začali v obci aj s elektronickou evidenciou na zbernom dvore. Snahou bolo zjednodušiť evidenciu občanov, ktorí zberný dvor používajú a zabezpečenie efektívnejšieho fungovania procesov.

Infografika: menejodpadu.sk

„Evidencia odpadov prostredníctvom aplikácie ELWIS je oveľa rýchlejšia a účinnejšia. Pre nás je veľmi dôležité, že je kompatibilná s aplikáciou, ktorú používame na zber zmesového odpadu. Vďaka tomu máme prehľad o tom, koľko odpadu domácnosti vyprodukujú,“ hodnotí elektronickú evidenciu Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne v Lendaku, ktorej súčasťou je aj zberný dvor.

Podľa jeho slov je používanie elektronickej evidencie na zbernom dvore jednoduché, intuitívne a zásadne zrýchli spôsob evidencie návštev na zbernom dvore. Zároveň je ľahšie priraďovanie odpadov ku konkrétnemu obyvateľovi. Navyše sa eliminujú chyby, ktoré vznikali pri papierovej forme evidencie.

Čo prináša elektronická evidencia na zbernom dvore

Aj skúsenosti z Lendaku ukazujú, že zavedením elektronického systému získa samospráva okamžitý prehľad o evidovanom odpade vo forme prehľadných dát.

„Všetky údaje sú priradené ku konkrétnemu obyvateľovi na jeho karte, na ktorú správca naskenovaním QR kódu priradí množstvo aj druh privezeného odpadu,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Výhodou odpadovej karty je, že je pridelená na konkrétnu domácnosť alebo občana. Odpad tak môže na dvor doviezť len jej držiteľ. Na zberný dvor sa tak dostanú len obyvatelia s trvalým pobytom a zabráni sa hromadeniu odpadu od neoprávnených osôb.

ASEKOL

Systém poskytuje správcovi aj manažérske informácie pre jednoduchšie a zároveň dôslednejšie riadenie činnosti dvora.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.