Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Názor. Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie, zakazovať ich je nezmysel

Zákaz druhotných palív povedie k opätovnému zvýšeniu skládkovania, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška.

spaľovanie

Foto: Odpady-portal.sk

Zákaz druhotných palív povedie k opätovnému zvýšeniu skládkovania, argumentácia ministerstva je nepodložená, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je okrem iného úplné vytlačenie druhotných palív zo slovenského trhu.

Ministerstvo nepodložilo argumenty

V návrhu zákona sa v §36 uvádza: „Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh druhotné palivo.“ Predkladateľ pritom zdôvodňuje zrušenie inštitútu druhotného paliva nasledovnými tvrdeniami:

 • nedostavil sa očakávaný pozitívny environmentálny efekt,
 • v aplikačnej praxi vznikli závažné problémy,
 • problematika je neúplne podchytená v právnej úprave odpadového hospodárstva, a to predovšetkým vo vzťahu k vymedzeniu základných otázok týkajúcich sa stavu konca odpadov používaných na výrobu druhotných palív,
 • nie je zabezpečená dostatočná kvalita odpadov na výrobu druhotných palív,
 • evidencia pôvodu odpadu je nedostatočná,
 • kontroly kvality druhotných palív dovážaných z iných krajín je nemožná.

Laickej verejnosti takéto argumentácie možno stačia. Expertnej verejnosti však v tvrdeniach ministerstva absentujú odborné stanoviska, štúdie, praktické a technické zdôvodnenia a rozbory.

Aby sme však boli korektní, jedna štúdia predsa len existuje. MŽP SR ju zadalo objednávkou Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity na vypracovanie štúdie vo veci „analýzy potenciálu energetického využitia odpadov v Slovenskej republike“.

A čuduj sa svete, ešte aj tá vyznieva pozitívne pre existenciu druhotných palív. Píše sa v nej: Výstupom je, že v SR existuje reálny predpoklad kapacity využitia druhotných palív v miere 1 000 tis. ton v prípade, ak sa využijú alebo realizujú zámery technologických úprav konkrétnych zariadení.“

Druhotné palivá znižujú emisie

Ako Únia spracovateľov zmesového plastového odpadu vnímame potrebu energetického zhodnocovania odpadov, teda ich spaľovania, na ktorú pravidelne upozorňujú aj články Odpady-portal.sk.

Energetické využívanie odpadov je na mieste, avšak iba za podmienky, že vždy pôjde výlučne iba o odpady, ktoré sa už nedajú recyklovať, prípadne o také odpady, ktoré sa síce zložito recyklovať dajú, ale v konečnom dôsledku prinášajú dekarbonizáciu energetického sektora pri zachovaní vysokých environmentálnych štandardov.

Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie. Spaľovanie tuhých alternatívnych palív (TAP), teda odpadov, znižuje emisie CO2 v porovnaní so spaľovaním uhlia o 30 až 40 %. Pri spaľovaní druhotných palív (DP) je to minimálne 70 %.

Porovnanie druhotných palív s fosílnymi palivami je takisto významne šetrnejšie voči životnému prostrediu, a to nielen v nižšej uhlíkovej stope , ale aj z hľadiska obsahu polyaromatických uhľovodíkov.

Legislatívna úprava priniesla investície

Je ľahko dokázateľné, že používanie druhotných palív je šetrnejšie voči životnému prostrediu než fosílne palivá (uhlie, ropa či zemný plyn), aj v porovnaní s alternatívnymi palivami (komunálny odpad).

Ako Únia spracovateľov zmesového plastového odpadu o tom máme nespočetné množstvo, štúdii, analýz a odborných posudkov od spoločností, ktoré v posledných šiestich rokoch, teda od prijatia noriem na druhotné palivá, investovali milióny eur do technológii, ktoré zabezpečujú vyššiu energetickú hodnotu, nižšie emisie a nižšiu uhlíkovú stopu. Tieto investície boli vyvolané práve legislatívnym zavedením inštitútu druhotného paliva z roku 2016.

Preto nám nie je jasné, prečo sa MŽP SR chce zbaviť možnosti využitia druhotných palív vobjeme 1000 tis. ton vyrobených z tuzemských odpadov v čase, keď celý svet hľadá možnosti na zníženie závislosti na dovoze ruskej ropy a plynu s ohľadom na skutočnosti z konca februára 2022.

Zákaz druhotných palív nemá opodstatnenie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (3)

 1. juraj.ciz@ecorec.eu06.04.2022 (21:12)
  Je nereálne vyrábať druhotné palivá v relevantných množstvách a popritom dodržať požiadavky vyhlášky na kvalitu palív. Inštitút TDP sa len zneužíva na "falošnú" recykláciu (inými slovami na spoluspaľovanie). Výrobcovia TDP ich môžu ďaľej vyrábať a spoluspaľovať v režime "odpadu" ako TAP. Nič im v tom nebráni. Environmenálne výhody ostanú zachované, len sa odstráni špekulovanie a ohýbanie legislatívy, prehlasovanie o zhode niečoho čo nespĺňa parametre TDP.
 2. michal.hrapko@seas.sk08.04.2022 (09:11)
  Nemáte pravdu pán Číž. TDP má iné kvalitatívne parametre ako TAP a preto je vhodné pre využívanie ako palivo aj v zariadeniach, ktoré odpad spaľovať nemôžu. To znamená, tí čo môžu spaľovať TAP, môžu spaľovať aj TDP, ale naopak to neplatí a preto ide o výrazné obmedzenie, keďže kvalitatívne odlišné TDP sa bude musieť len spaľovať ako odpad. Špekulovanie a ohýbanie legislatívy sa dá procesne a sytémovo vyriešiť, akurát naši legislatívci sú asi leniví trochu porozmýšľať, takže radšej všetko popálime ako odpad, namiesto toho, aby sme to využili ako surovinu. A to je veľká škoda.
 3. juraj.ciz@ecorec.eu08.04.2022 (11:57)
  Kvalitatívne kritéria na palivo si stanovuje prevádzkovateľ zariadenia (cementárne, teplárne, elektrárne). Môže si ich nastaviť akokoľvek prísne, ale stále by sa malo jednať o spoluspaľovanie odpadu a musí prebehnúť za dodržania emisných limitov zákona o ovzduší. Podľa mňa v tomto prípade je jednoducho nesprávne vyrobiť z odpadu výrobok a následne ho spáliť ako palivo, a ešte sa tváriť, že sa odpad zrecykloval... Takisto nie je možné takýto "výrobok" použiť v zahraničí v zariadení, ktoré nemá súhlas na spoluspaľovanie odpadu. Viac tu: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106577/kedy-je-dosiahnuty-stav-konca-odpadu.aspx

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X