Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Ak sa odpad spracováva na palivo, nie je to recyklácia, zhodujú sa SIŽP a ministerstvo

Zhodnotenie odpadu činnosťou recyklácie R3 automaticky neznamená, že tento odpad sa môže započítať do plnenia cieľov recyklácie ustanovených zákonom.

zhodnocovanie odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Nie je recyklácia ako recyklácia. Tak by sa dala zhrnúť prax v slovenskom odpadovom hospodárstve spojená s „činnosťou R3.“ Toto označenie síce podľa zákona o odpadoch zahŕňa recykláciu, spätné získavanie organických látok, kompostovanie a iné biologické transformačné procesy, ale odpad zhodnotený touto činnosťou v niektorých prípadoch nie je možné vykázať ako „zrecyklovaný.“

Potvrdenia od spoločností, ktoré síce majú udelený súhlas na činnosť R3, ale zhodnocovaný odpad premieňajú na palivo, sa nedá použiť pre účely evidencie a plnenia cieľov recyklácie.

Dny teplárenství a energetiky 2024

Vyplýva to z reakcií Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) na otázky Odpady-portal.sk.

V článku sa dozviete:

 • Čo je recyklácia?
 • Aké činnosti zahŕňa zhodnocovanie odpadu?
 • Je R3 vždy recykláciou?
 • Ako sa na problém pozerá MŽP SR?

O čo ide?

Zákon o odpadoch v prílohe č. 3 vymedzuje ciele recyklácie pre určené prúdy odpadov – odpady z obalov, staré vozidlá, elektroodpad, použité batérie a akumulátory.

Na preukazovanie „recyklácie“ týchto odpadov pritom podľa zákona môžu poslúžiť rôzne doklady.

Takýmito dokladmi sú, napríklad, evidencia, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ohlásenie o nakladaní s odpadom z vyhradeného výrobku, ohlásenie spracovateľa odpadu z vyhradeného výrobku, oznámenie o recyklačnej efektivite spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, v prípade odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú to aj doklady o preukázaní materiálového toku, určené v § 21 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z., ako aj ďalšie písomnosti, ktoré preukazujú plnenie zákonných povinností - zmluvy, faktúry, výdajky, príjemky a iné doklady.

MEVA-SK

Zákon o odpadoch pritom definuje aj samotnú recykláciu, a to v § 3 odseku 15 nasledovne: „recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.“

„Pod pojmom „recyklácia“ sa štandardne rozumie spracovanie odpadového materiálu spôsobom, ktorý zmení jeho fyzikálno-chemické vlastnosti, aby sa dal opätovne použiť na ten istý, respektíve iný účel,“ objasnila Monika Szabó z tlačového oddelenia MŽP SR a kancelárie ministra životného prostredia.

„V prípade recyklácie sa kladie dôraz na materiálové zhodnocovanie odpadu. Za recykláciu sa môže považovať len opätovné spracovanie odpadu na výrobky, materiály, alebo látky. Spracovanie odpadu, ktorého výsledkom je odpad následne spracovaný v iných procesoch zhodnocovania odpadu, sa nepovažuje za recykláciu, ale za predprípravu pred ďalším zhodnotením,“ doplnila M. Szabó.

INISOFT

Tým sa dostávame k ďalším dôležitým termínom.

Širším pojmom je zhodnocovanie odpadu, ktoré zákon o odpadoch v odseku 13 toho istého paragrafu definuje ako „činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.“

Do tretice je dôležitým pojmom tiež materiálové zhodnocovanie odpadu. To zákon o odpadoch v § 3 odseku 14 definuje ako „činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.

Zhodnocovanie odpadu zahŕňa rôzne činnosti

Zoznam rôznych činností, ktorými je možné „zhodnocovať“ odpad v zmysle zákona, obsahuje Príloha č. 1 zákona o odpadoch. Tá uvádza celkovo 13 rôznych činností, ktoré sa podľa legislatívy môžu považovať za zhodnocovanie odpadov. Avšak len niektoré z nich sú činnosťami recyklácie odpadov.

Jednou z činností podľa Prílohy č. 1 je aj činnosť označená ako R3, pod ktorú spadá „recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).“

V zmysle poznámky „a“ uvedenej pod Prílohou č. 1, sa pod činnosť R 3 zaraďuje aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.

Činnosť R3 nie je nevyhnutne vždy recyklácia 

 
 

Zostáva vám 30% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

 1. zdruzenie-liehu@nextra.sk30.05.2021 (11:07)
  Obávam sa, že tvorcovia týchto ustanovení pri ich formulácii zabudli na zásadný princíp recyklácie a to je recyklácia uhlíka. Tá existuje aj bez ich pričinenia v prírode fotosyntézou kde vstupnou surovinou je oxid uhličitý ( z atmosféry) a „recyklačným zariadením“ zelené rastliny využívajúce energiu slnečného žiarenia. Lenže v technickej praxi existuje premena oxidu uhličitého ako zdroja uhlíka (dokonca aj v chémii existuje odbor pre zužitkovanie C1 zlúčenín) pričom cielené technologické postupy dovoľujú vyrobiť syntetizované uhľovodíkové zlúčeniny vhodné na využívanie ako recyklované suroviny, alebo ako definované motorové palivá. Preto očakávam, že po vyjasňujúcej diskusii budú aj takéto procesy recyklujúce uhlík z rôznych druhotných i odpadových uhlíkatých materiálov pochopené a zaradené do kategórie RECYKLÁCIE, nezávisle od možnosti využívať ich ako druhotné palivo. Účelné by bolo chápať problematiku „vodíkovej stratégie“ ako podmnožinu väčšej, dôležitejšej (aj komplikovanejšej) množiny nazývanej DEKARBONIZÁCIA čo súvisí s potenciálnym zužitkovaním CO2 (recyklácia uhlíka) na využiteľné palivo v rámci "dekarbonizácie" životného prostredia - žiaľ pre anglicky výraz "carbon" dochádza k nesprávnemu výkladu a chápaniu; mnohí zotrvávajú v omyle – mýlia si odchod od uhlia (carbon) ako nahraditeľného zdroja energie s odchodom od uhlíka (carbon) čo je na tejto Zemi nemožné Ktokoľvek má záujem o podrobnosti, rad poskytnem viac informácií, stačí keď napíšete: Ing. Julius Forsthoffer PhD, mail: jufostar@gmail.com ; 30.5.2021

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.