Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Aké najčastejšie chyby robíme pri triedení plastov? NATUR-PACK radí, ako im predísť

Obaly plné potravín či nápojov určite nepatria do zberných nádob na triedený zber. Aké ďalšie chyby robíme pri triedení? NATUR-PACK prináša príklady z praxe.

Aké najčastejšie chyby robíme pri triedení plastov? NATUR-PACK radí, ako im predísť

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Pri triedení odpadu robia občania mnohé chyby. V čom majú najväčšie medzery? Ako správne postupovať pri triedení odpadu? Pomôcť môže štúdia zo 100 analýz triedeného zberu, ktorú pripravila organizácia zodpovednosti výrobcu NATUR-PACK. O tejto komplexnej štúdii, v ktorej NATUR-PACK detailne zanalyzoval obsah preskúmaných zberných nádob, sme podrobnejšie informovali v tomto článku.

K vyššiemu percentu nečistôt v zberných nádobách na triedený zber môže prispievať aj to, že občan za účelom získania voľného objemu v zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad alebo z dôvodu ušetriť na miestnom poplatku za zmesový komunálny odpad zámerne vytriedi do triedeného zberu aj zmesový komunálny odpad (ZKO).

NATUR-PACK tiež v rámci kontrol zaznamenal prípady nesprávneho farebného označenia zberných nádob na triedený zber, respektíve nesprávnej alebo nevhodnej kombinácie triedeného zberu do jednej spoločnej zbernej nádoby. Zaznamenal však aj prípady s nedostatočným označením zberných nádob.

Pomerne častým problémom je aj výskyt obalov so zvyškami jedál v zberných nádobách na triedený zber, ale aj tradičné nestláčanie obalov.

Našli hadice, obaly s farbami aj injekčné striekačky

A aké najčastejšie nedostatky zaznamenal NATUR-PACK v prípade triedeného zberu plastov, kovových obalov a kompozitných obalov na báze lepenky?

Najmä pri plastoch sa v zberných nádobách objavujú druhy odpadov z opravy áut, ako sú nárazníky, gumené tesnenia, podložky, hadice, čalúnenie či opotrebované pneumatiky.

V rámci individuálnej bytovej výstavby tiež občania pomerne často dávajú do vriec na plastový odpad aj zvyškový polystyrén zo zateplenia rodinných domov. NATUR-PACK však pripomína, že tento druh polystyrénu patrí na zberný dvor.

„Následný technický postup pri manipulácii s odpadom v zberovom vozidle so systémom PRESS tento  druh odpadu znehodnotí, a tým znehodnotí aj ďalšie správne vytriedené zložky,“ zdôrazňuje ďalej.

OZV takisto vysvetľuje, že obaly so zvyškovým obsahom, ale aj plné obaly, ako sú napríklad obaly od náterových hmôt, farieb, moridiel, omietkových zmesí a podobne, znehodnotia nielen príslušnú zbernú nádobu, ale aj celý obsah zberu v zberovom vozidle.

Znečistené plastové obaly so zvyškovým obsahom patria na zberný dvor alebo do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Obaly s obsahom nebezpečných látok zase patria na zberný dvor. Do žltej nádoby teda patria len plastové obaly bez znečistenia.

V zbernej nádobe na plastový odpad však natrafili aj na použité injekčné striekačky. Tie patria do zmesového komunálneho odpadu, avšak pred ich uložením do zbernej nádoby je ešte potrebné umiestniť ich do ochranného obalu.

Kam patrí znečistená fólia?

NATUR-PACK tiež v zberných nádobách na plast nejedenkrát zaznamenal obaly plné potravín, nápojov a pochutín.

Znečistené obaly z expandovaného polystyrénu a so zvyškom jedla patria do zmesového komunálneho odpadu. Rovnako do sivej nádoby patrí aj znečistená hliníková tácka na grilovanie.

Plastové nápojové obaly z PET alebo takzvaný nápojový kartón je potrebné pred umiestnením do triedeného zberu vyprázdniť. Nápojový kartón s obsahom patrí do sivej zbernej nádoby.

Ďalej OZV našla v zberných nádobách na plast napríklad aj stoličku s plastovým sedadlom, plastovou opierkou a kovovými nohami. Takéto predmety však patria na zberný dvor.

Príkladom nesprávneho triedenia je vyhodenie rastliny v plastovom kvetináči do zbernej nádoby na plastový odpad. NATUR-PACK v rámci analýzy natrafil na takýto kvetináč s rastlinou vrátane zeminy, ktorý bol zabalený do plastového obalu a následne ešte v papierovom vrecku.

Rastlina aj so zeminou patrí do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, prípadne do domáceho kompostéra, komunitného kompostéra alebo na zberný dvor. Plastové obaly a kvetináče bez zeminy a rastlín patria do žltej zbernej nádoby a papierový obal do modrej zbernej nádoby.

Do žltej nádoby takisto nepatria stavebné odpady. Treba ich odovzdať na zberný dvor. NATUR-PACK tiež v zberných nádobách na plasty, kovy a kompozitné obaly zaznamenal rôzne káble aj plastové hadice. Káble patria do sivej (čiernej) nádoby a plastové hadice patria buď do nádoby na zmesový komunálny odpad, alebo na zberný dvor. Do zmesového komunálneho odpadu takisto patrí znečistená fólia či špongia na umývanie.

V prípade textilu treba dbať na rozsah poškodenia

Vo vzorke plasty, kovové obaly a kompozitné obaly sa pomerne často nachádza aj rôzna obuv či textil, čo je však nesprávne. Obuv a textil patria do zbernej nádoby na dobrovoľný zber textílií a šatstva alebo na charitu, ak sú ešte použiteľné.

„Ak takýto zber nie je v obci zabezpečený, tak patria na zberný dvor alebo do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad,“ vysvetľuje NATUR-PACK. Vysoko opotrebovaný textil patrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

OZV zároveň pripomína, že zberná nádoba na kovové obaly je určená na obaly z kovov, pričom zákon o odpadoch nepozná pojem „neobalové výrobky z kovov“. Tento druh kovov, ako sú napríklad rôzne klince, skrutky či kovové časti, patrí na zberný dvor alebo do výkupu.

Pozor na nebezpečný odpad aj elektroodpad

Vo vzorke plasty, kovové obaly, kompozitné obaly sa však našla aj nádrž na nemrznúcu zmes zo starého vozidla či veľmi malý elektroodpad (myš od počítača). V prípade spomínanej nádrže ide o nebezpečný odpad, teda v komunálnom odpade by sa nemal vyskytovať.

„Tento druh nebezpečného odpadu je možné umiestniť do zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok alebo na zberný dvor, ak to prevádzkový poriadok a VZN obce umožňuje,“ pripomína NATUR-PACK.

V prípade veľmi malého elektroodpadu zase platí, že patrí na zberné miesto do nádoby, ktorá je určená na tento účel alebo na miesto spätného zberu, ako sú napríklad predajne elektrozariadení. Vytriedené tonery z elektroodpadu patria zase na zberný dvor.

Kapsuly s obsahom kávy patria do sivej nádoby

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.