NATUR-PACK splnil povinnosti pre najväčší počet výrobcov na Slovensku | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

NATUR-PACK splnil povinnosti pre najväčší počet výrobcov na Slovensku

Po podaní ohlásení NATUR-PACK svojim klientom zasiela potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2021.

NATUR-PACK

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK každoročne plní povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých OZV na Slovensku. Ku koncu roku 2021 to bolo súhrnne takmer 7 900 spoločností.

Klientmi OZV NATUR-PACK sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov. 

Výrobcom zasielajú potvrdenia

Ako NATUR-PACK informuje na svojom webovom sídle, ohlasovaciu povinnosť za rok 2021 podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch za svojich klientov splnil v zákonnej lehote v piatok 25. februára a Ministerstvu životného prostredia SR podal zákonom stanovené ohlásenia.

"Obsahom ohlásení za všetkých zastúpených výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj batérií a akumulátorov sú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR našimi klientmi, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu sme zabezpečili," uviedol NATUR-PACK.

Po podaní ohlásení NATUR-PACK svojim klientom zasiela potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2021 za obaly a neobalové výrobky už po deviatykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po tretíkrát elektronickou cestou. Klienti OZV NATUR-PACK tieto ohlásenia dostanú v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch do konca marca 2022. 

"Týmto ušetríme dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 20 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia."

"Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a za využívanie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu," uzavrel NATUR-PACK.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Medzi témami podujatia nechýbali aktuálne zmeny legislatívy, stavebné odpady, úprava odpadov pred skládkovaním, energetické zhodnocovanie odpadu ani zálohovanie nápojových obalov.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Cieľom samosprávy je minimalizovať anonymitu odpadu, preto sa budú v obci postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery.