NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Názor. Návrhy MŽP SR nepodporil nikto z pracovnej skupiny. Pribúdajú ďalší kritici (píše Peter Krasnec)

Návrhy rezortu sú podľa samospráv a zberových spoločností časovo nesplniteľné a v rozpore s legislatívou aj bežnou praxou. Prinášame reakciu prezidenta Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Petra Krasneca.

zmesový odpad

Foto: Odpady-portal.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) plne podporuje vyhlásenie Únie miest Slovenska, v ktorom sa píše, že Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dlhodobo nie je ochotné počúvať argumenty samospráv z praxe a zaoberať sa reálnejšími opatreniami.

Členmi pracovnej skupiny MŽP SR k úprave odpadov sú nasledovné združenia a asociácie:

 • Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH),
 • Únia miest Slovenska (ÚMS),
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS),
 • Zväz odpadového priemyslu (ZOP),
 • Združenie organizácií verejných prác (ZOVP),

ktoré predstavujú v podstate 100% „trhu“ miest a obcí a zároveň 100% „trhu“ zberových spoločností. Ani jedno zo združení / asociácií, ktoré sa zúčastnilo stretnutí pracovnej skupiny, nepodporuje návrhy MŽP SR, nakoľko sú časovo nesplniteľné a naviac sú často v rozpore s legislatívou alebo bežnou praxou v odpadovom hospodárstve.

peter krasnecHrozí patová situácia

Je nepochopiteľné, aby MŽP SR, aj napriek jednotnému stanovisku všetkých zúčastnených strán, stoj čo stoj presadzovalo návrh, ktorý privedie Slovensko na pokraj zrútenia nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Neviem, či si vôbec predstavitelia MŽP SR uvedomujú, kam svojou tvrdohlavosťou privedú Slovensko a ako znefunkčnia servis v oblasti odpadov pre väčšinu obyvateľov Slovenska.

Skutočne je pre MŽP SR lepšie dostať obyvateľov Slovenska do patovej situácie namiesto toho, aby urobili ústretový krok? Tým by bolo posunutie účinnosti úpravy o dva roky a urýchlenie všetkých schvaľovacích procesov tak, aby úprava bola pre každého rovnaká a v súlade s legislatívou EÚ. Namiesto vymýšľania „parciálnych riešení, ktoré len vnesú chaos do celého procesu“ nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Projekty stoja na úradoch roky

Medzitým by mal štát vysvetliť Európskej komisii, že to nedáme, lenže nie pre neochotu zúčastnených strán, ale „vďaka“ zdĺhavým procesom schvaľovania projektov.

Veď si treba priznať, jediný problém v implementácií úpravy odpadov je, že projekty stoja na MŽP SR, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a okresných úradoch niekoľko rokov. Že bežný proces schválenia projektu trvá tri až päť rokov, čiže nie je možné stihnúť lehotu dva roky, ako si myslí MŽP SR. Že celý proces EIA / IPKZ a stavebného konania je taký komplikovaný a zdĺhavý, že pomaly každý investor zvažuje, či vôbec bude do niečoho investovať.

Temer každý, kto si hovorí „aktivista“ tento proces veľmi intenzívne zneužíva a robí obštrukcie v konaniach s úmyslom „natiahnuť“ proces čo najdlhšie a tým pádom spôsobiť veľké finančné / personálne / technické problémy navrhovateľom projektov.

Všetci zúčastnení argumentujú rovnako

Nikto z reprezentantov združení a asociácií nešíri paniku. Len sa snaží vysvetliť MŽP SR, čo hrozí. Panika však vznikne od 1. januára 2023 pokiaľ si MŽP SR neuvedomí, že spravilo chybu – ak bude trvať na úprave odpadov od 1. januára 2023 a nič neurobí preto, aby sa projekty, ktoré ležia na MŽP SR či iných inštitúciách schválili čo najskôr.

Nikto zo zúčastnených nikdy nepovedal, že s úpravou nesúhlasí, len sa snažíme vysvetliť MŽP SR, že dva roky – nie vlastnou vinou – je strašne málo na schválenie projektu a uvedenia zariadenia do prevádzky.

Pokiaľ tieto argumenty, ktoré majú všetci zúčastnení rovnaké, MŽP SR nepochopí s nezoberie si k srdcu, nech za to od 1. januára 2023 prevezme politickú zodpovednosť a vysvetlí obyvateľom Slovenska, že od Nového roka bude najlepšie, ak žiadny zmesový komunálny odpad tvoriť nebudú, nakoľko ho nebude mať kto vyniesť.

Pretože aj keby niekto odpad vyviesť chcel, nebude mať na to zariadenie, ktoré mu ešte stále neschválilo MŽP SR alebo jeho inštitúcie. Tým pádom by takému subjektu hrozilo, že ak by sa „dotkol“ čo i len jedného kilogramu odpadov, robil by to v rozpore s legislatívou. A to nikto nebude, nakoľko si legislatívu ctíme a riadime sa ňou.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Titulok a medzititulky: redakcia


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.


Diskusia (3)

 1. info@odpadovyhospodar.sk11.11.2022 (12:11)
  No neviem ci by sa nezislo vyvodiť už aj politickú a manažérsku zodpovednosť.
 2. durajka.m@t-t.sk16.11.2022 (18:32)
  Voči komu, pán odpadový hospodár? Úprava odpadov bola v SR uzákonená v roku 2019, s účinnosťou od 1.1.2021, neskôr posunutá na 1.1.2023, pán Krasnec. Košice a Blava majú spaľovne, Prešov má k dispozícii spaľovňu v Košiciach, pri kapacite 120 000 ton celý východ. Žilinský región (135 000 obyvateľov) nemá problém, MBÚ má Trnava s kapacitou aj pre Nitru, ďalšie MBÚ je v Hincovciach na Spiši, v Žiari nad Hronom pre 100 000 obyvateľov, v Poltári, finišuje v Partizánskom. Že sa na plnenie zákona vykašľali zahraničné odpadárske spoločnosti je ich problém, ktorý by podľa mňa vyriešil sankčný poplatok vo výške 40 eur/tonu pre mechanickú úpravu, biologickú stabilizáciu rieši návrh NV. Pri nábehu úpravy odpadov v Nemecku taktiež neboli firmy pripravené, neukladali ale skladovali komunálny odpad, ktorý neskôr spracovali v nových zariadeniach.
 3. jankundla@gmail.com22.11.2022 (10:41)
  Pán prezident APOH-u, už počas r. 2020 minimálne dvaja Vaši veľkí členovia z privátneho prostredia na tejto stránke písali o MBÚ komunálnych odpadov ako o slepej ceste a je k tomu tiež diskusia. Zaujímavosťou je, že to bolo v čase po zverejnení výzvy č. 58 z OP KŽP na MBÚ komunálnych odpadov, ktorá bola určená pre samosprávy. Tieto články nadobudli z môjho pohľadu dosť tendenčný a manipulatívny charakter a v mnohých samosprávach z nich mali tieseň . Obávali sa ísť do náročného projektu, keďže r. 2022 bol navyše volebným rokom a mnohí primátori nechceli riskovať. Pochopili to zrejme na poslednú chvíľu, keďže táto výzva sa opätovne posúva a uzatvára neskôr. Najväčší paradox pre mňa je ten, že práve títo dvaja veľkí hráči cez APOH v závere r. 2022 de facto opätovne žiadajú o posunutie účinnosti MBÚ, pričom už vo veľkom riešia výstavbu liniek na MBÚ komunálnych odpadov po celej SR. Naozaj ide všetkým subjektom, ktoré pôsobia s segmente OH o ochranu životného prostredia alebo je za tým niečo iné??? PS: súhlasím, že proces EIA je zle nastavený a MŽP SR si za opätovný posun MBÚ opäť pripisuje na svoje konto ďalší čierny bod.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Smernica o elektroodpade sa zmení. Rada prijala nové znenie

Smernica o elektroodpade sa zmení. Rada prijala nové znenie

Zmena sa týka zodpovednosti za financovanie zhodnotenia fotovoltických panelov.

Pripravujú novú skládku odpadu hneď vedľa uzatvorenej skládky

Pripravujú novú skládku odpadu hneď vedľa uzatvorenej skládky

Úrady nepovolili rozšíriť existujúcu skládku. Obce tak stavajú novú neďaleko starej skládky.

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

O analytické inštitúty majú ministerstvá záujem. Nad budúcnosťou Inštitútu environmentálnej politiky však visia otázniky.