NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Hrozí, že od 1. januára 2023 sa zastaví zber odpadov, varujú samosprávy a zberové spoločnosti

ZMOS, Únia miest Slovenska, APOH, ZOP, ZOVP apelujú na ministerstvo životného prostredia, aby zriadilo krízový štáb. V hre je aj ostrý štrajk.

zber odpadov

Foto: Odpady-portal.sk

  • Spravodajstvo |  20.10.2022 |  Tlačová správa APOH, ZOP, ZOVP, ZMOS, a ÚMS / Úprava a medzititulky: redakcia

Slovensko od 1. januára 2023 čaká nová legislatívna povinnosť, a to „úprava odpadov“ pred ich zneškodnením na skládkach. Týka sa predovšetkým zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov, teda odpadu v čiernych nádobách.

Legislatívna povinnosť je zakotvená v článku 2 Smernice rady 1999/31/ES o skládkach odpadov ako fyzikálny / tepelný / chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Na Slovensku bola daná povinnosť bola zavedená zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v § 3 ods. 9 najprv od 1.januára 2021 (schválené 2020) a následne posunutá o rok na 1. januára 2023.

Povinnosť platí, infraštruktúra chýba

V jednoduchosti to znamená, že žiadny zmesový komunálny odpad, ktorý nie je upravený, nemôže byť zneškodnený na skládkach. Daná povinnosť je tak splniteľná len výstavbou technologických zariadení, ktoré daný odpad dokážu stabilizovať. A tu je najväčší problém. Vyše 85 % Slovenska totiž takéto technológie nemá a to aj napriek tomu, že väčšina spoločností už podali projekty na výstavbu takýchto technologických zariadení.

Najväčší problém je v tom, že za dva roky nie je štátna správa schopná dané projekty posúdiť a vydať stavebné povolenie. Bežný proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a stavebné konanie na Slovensku trvá štyri až päť rokov, a to vzhľadom na personálne poddimenzovanie štátnej správy a obštrukcie „pseudoaktivistov“, ktorí zneužívajú medzery v procese EIA a naťahujú konanie na niekoľko rokov.

Hore uvedené inštitúcie, zastupujúce temer 100 % trhu v oblasti miest / obcí a zberových spoločností už niekoľkokrát avizovali Ministerstvu ŽP, že dva roky na implementáciu danej povinnosti je málo a žiadajú o jej presunutie o dva roky, t.j. s účinnosťou od 1.januára 2025, kedy je predpoklad, že väčšina predložených projektov bude mať stavebné povolenia a technologické zariadenia budú vybudované.

V hre je aj štrajk

Súčasné vedenie MŽP SR, aj napriek tomu, že nám viackrát avizovalo, že s danou legislatívnou úpravou „bude niečo robiť“ však neprišlo do dnešného dňa so žiadnym návrhom. Daná povinnosť zdražie systém nakladania s odpadom aj o 100 %, a to znamená, že obce a mestá budú musieť obstarávať danú povinnosť.

Proces verejného obstarávania u väčších obcí a temer všetkých miest trvá aj niekoľko mesiacov, takže je zrejmé, že žiadna obce / mesto už nestihne danú povinnosť obstarať, naviac ani nevie ako, keďže k danej povinnosti nebolo vydané žiadne usmernenie. Slovensko sa tak dostáva do stavu, kedy od 1. januára 2023 nebude môcť zneškodniť odpad od obyvateľov. Znamená to, že odpad od obyvateľov sa prestane zbierať, zneškodňovať a zo Slovenska sa stane jedna veľká čierna skládka odpadov s obrovskými ekonomickými, zdravotnými a finančnými rizikami.

V prípade, ak MŽP SR nevyhovie požiadavke vyššie uvedených združení, je možné, že budeme zvažovať vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, prípadne ostrého štrajku, aby sme ochránili obyvateľov od kritických následkov nezbierania zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa na Slovensku tvoria každý jeden deň.

Uvedený stav je podľa nášho názoru výsledkom nedostatočnej odbornosti pri príprave a posudzovaní legislatívnych zmien na strane Ministerstva životného prostredia a absencie relevantnej diskusie s odborníkmi na strane pôvodcov odpadu, či špecialistov v danom sektore.

Povinná úprava odpadov je len jedným z celej rady problémov v sektore odpadového hospodárstva. Preto žiadame Ministerstvo životného prostredia, aby bezodkladne zriadilo krízový štáb zložený so zástupcov ministerstva, ako aj so zástupcov ZMOS, ÚMS, APOH, ZOVP a ZOP, ktorý prehodnotí aktuálny stav po posledných legislatívnych zmenách a spolu s Ministerstvom životného prostredia navrhne nevyhnutné zmeny a stratégiu ďalšieho rozvoja.


Tlačová správa Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Zväzu odpadového priemyslu (ZOP), Združenia organizácií verejných prác (ZOVP), Združenia organizácií verejných prác (ZOVP), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS).


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk20.10.2022 (15:54)
    už bolo načase

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X