Hrozí, že od Nového roka sa zastaví zber odpadu, varujú zberové spoločnosti | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Názor. Ak ministerstvo nezmení postoj, od Nového roka sa zastaví zber odpadu

Prinášame spoločné vyhlásenie troch profesijných organizácií k plneniu povinnosti upravovať komunálny odpad pred skládkovaním.

zber odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Spoločné vyhlásenie profesijných organizácií k plneniu povinnosti úpravy komunálneho odpadu od 1. januára 2023

Dole podpísané profesijné organizácie, zastrešujúce vyše 90% trhu spoločností nakladajúcich s odpadmi na Slovensku, týmto dávajú spoločné vyhlásenie k plneniu povinností v súvislosti s úpravou odpadov pred ich zneškodnením na skládkach, ktorá v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023.

Spomínané profesijné organizácie dlhodobo upozorňujú Ministerstvo životného prostredia SR, že danú legislatívnu povinnosť nie je možné zabezpečiť od 1. januára 2023, ako požaduje zákon o odpadoch, nakoľko chýbajú potrebné technológie a väčšina projektov je v súčasnosti vo fáze schvaľovania na MŽP SR alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Tie nie sú schválené s dôvodov dlhej doby schvaľovacích procesov na strane štátnych organizácií, a to aj napriek včasnej doby podania projektov na príslušné štátne organizácie.

Nemožnosť plnenia zákonných povinností tak znamená možné vysoké pokuty a existenčné ohrozenie spoločností zoskupených v daných profesných organizáciách. Vzhľadom na skutočnosť, že tento problém sa týka viac ako 80 % územia Slovenska, hrozí, že pokiaľ MŽP SR bude trvať na podmienke úpravy odpadov od 1. januára 2023, nebude možné na väčšine územia Slovenska vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov, pretože ho nebude možné zneškodniť na skládkach odpadov, keďže neexistujú alternatívne technológie.

V prípade, ak aj napriek tejto skutočnosti nedôjde k posunutiu termínu účinnosti úpravy zmesového komunálneho odpadu do doby vybudovania príslušných technológií, spoločnosti zoskupené v daných profesných organizáciách nebudú porušovať zákon, a tým pádom nebudú môcť od obyvateľov prevziať zmesový komunálny odpad od 1. januára 2023.

V zmysle vyššie uvedených argumentov žiadame MŽP SR o posun danej povinnosti na 1. januára 2025 a urýchlené schválenie potrebných projektov a to tak, aby sa čo najskôr na Slovensku implementovala úprava odpadov v zmysle európskej legislatívy a štandardov a napĺňali sa tak ciele odklonu skládkovania odpadov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu nakladania s odpadom.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, prezident APOH

RNDr. Ján Chovanec, MBA, generálny riaditeľ ZOP

Mgr. Peter Kuba, prezident ZOVP

Titulok: redakcia


O signatároch

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je najväčším dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založených v Slovenskej republike. APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve.

Zväz odpadového priemyslu (ZOP) vznikol za účelom iniciovania a presadzovania efektívnych a hospodárnych riešení pre trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť odpadového priemyslu v Slovenskej republike.

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP) bolo založené v roku 1992 ako profesijná organizácia, ktorej členské organizácie sú mestskými a súkromnými spoločnosťami poskytujúcimi komplexný komunálny servis pre mestá a obce (nakladanie s komunálnym odpadom vrátane triedeného zberu a ostatné komunálne činnosti).


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

Systém podľa ministra Budaja čaká „nultý ročník,“ fungovať bude na dobrovoľnej báze.

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Obce pri výbere zvozových spoločností podľa ministra nemajú na výber.

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

Envirorezort plánuje cez zákon o IPKZ vykonať niekoľko dôležitých zmien v odpadovej legislatíve. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo ministerstvo navrhuje.