Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zloženie papiera a skla je v triedenom zbere stabilné, zásadne sa zmenil triedený zber plastov

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK opäť analyzovala zloženie odpadu v triedenom zbere.

triedeny zber odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť ENVI-PAK vykonala v mesiacoch júl – október ďalšiu sériu 28 analýz zloženia triedeného zberu v mestách a obciach rôznej veľkosti a z rôznych častí SR.

Podiel papierových obalov za sledované obdobie z vriec je 60,91 %, v kontajnerovom o 10 % viac. Podiel obalov zo skla je v kontajnerom aj vrecovom takmer totožný – viac ako 90 % a v rámci plastového odpadu klesol podiel PET zložky o viac ako dve tretiny, čo logicky spôsobilo zavedenie zálohového systému. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných plastových obalov.

Hlavným cieľom bolo zistiť vývoj zloženia odpadov najmä v komodite plast v súvislosti so zavedením zálohového systému na PET fľaše. Popri tom sa analyzovali aj ostatné farebné nádoby s cieľom vyhodnotiť ich zloženie v závislosti od ročného obdobia.

Pozn.: I.fáza je obdobie december 2021, II.fáza obdobie marec-máj 2022 a III.fáza júl-október 2022

Priemer podielu papierových obalov v dotriedenom papieri, teda podiel papierových obalov v papierovom odpade bez prímesí a nedotriediteľnej podsitnej frakcie, za sledované obdobie z vriec je 60,91 %.

Zdroj: ENVI - PAK

V prvých dvoch tabuľkách možno pozorovať zmenu zloženia modrých nádob na papier v priebehu obdobia december 2021 – október 2022.

Podiel papierových obalov v kontajnerovom systéme zberu po dotriedení v sledovanom období predstavuje 70,87 %, teda o cca 10 % viac ako vo vrecovom zbere. Vrecový zber obsahuje väčší podiel novín a časopisov ako kontajnerový zber o viac ako 9%, zároveň obsahuje nižší podiel kartónu a lepenky. V rámci sezónnosti neboli pozorované spoločné trendy v rámci systémov zberu teda vrecový vs. kontajnerový zber, rovnako možno konštatovať, že podiely jednotlivých sledovaných kategórií sa v priebehu sledovaného obdobia výraznejšie nemenili.

Vo vrecovom zbere papiera množstvo prímesí (t.j. nečistôt) kolísal v rozmedzí 3,74 % – 6,28 % s kulmináciou v období marec – máj 22. V rámci kontajnerového zberu bol rozptyl nečistôt od 5,99 % do 7,00 % v poslednej várke analýz, ale možno konštatovať, že znečistenie kontajnerov na zber papiera je o niečo vyššie, ale menej podlieha sezónnosti.

Pokiaľ ide o sklo, tak jeho zloženie je veľmi podobné v oboch systémoch zberu viď. tabuľky nižšie.

Zdroj: ENVI - PAK

Podiel obalov zo skla tvorí pri vrecovom zbere po očistení od nečistôt 95,20 %, pri kontajnerovom 92,37 %. Množstvo nečistôt tvorilo priemerne 2,39 % pri vrecovom zbere, 3,51 % pri kontajnerovom. Oba systémy sú charakteristické svojou čistotou. Rozdiel medzi oboma systémami zberu je v podiele iného skla (najčastejšie ide o tabuľové sklo), kde pri vrecovom zbere tvorí iné sklo priemerne 4,84%, v rámci kontajnerov až 7,31 %, najvyšší podiel bol dokonca 10,48 % v období december 21.

Zloženie plastov sa v dôsledku zavedenia záloh nutne zmenilo. Dokazujú nám to aj tabuľky nižšie.

https://www.odpady-portal.sk/files/Priloha2/4_rv23.jpgZdroj: ENVI - PAK

Podiel plastových obalov na dotriedených plastoch tvorí pri vrecovom zbere priemerne 88,45 %, pri kontajnerovom zbere 85,34 %.

Logicky pri oboch systémoch klesol podiel PET fliaš. Z podielu 28,39 %, ktorý bol rovnaký pre oba systémy zberu pred zavedením záloh, tento podiel klesol na necelých 10 % (9,78 %) pri vrecovom zbere, resp. na menej ako 9 % (minimum 8,54 %) pri kontajnerovom. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných obalov zo 48,83 % na 61,73 % resp. pri kontajneroch zo 39,58 % až na 55,97 %.

Významný je aj nárast nečistôt pri vrecovom zbere z 13,90 % až na 19 %, pri kontajnerovom zbere nie je zmena podielu nečistôt taká jednoznačná, v období marec – máj sa podiel nečistôt zvýšil na takmer 28%, no v nasledujúcom období poklesol na takmer pôvodnú hodnotu.

Zdroj: ENVI - PAK

Podiel zálohovaných fliaš, ktoré ostali súčasťou triedeného zberu z vyzbieraných plastových odpadov, je napriek zálohovému systému na úrovni mierne pod 0,5% pri vrecovom zbere a niečo málo okolo 0,3 % pri kontajnerovom zbere.

Aktuálne podrobné zloženie odpadov v žltom vreci/nádobe na zber plastov je uvedený v nasledujúcom grafe. Ako možno vidieť, zloženie je v oboch systémoch zberu veľmi podobné.

Zdroj: ENVI - PAK

Z údajov z doteraz vykonaných 90 analýz za obdobie december 2021 až október 2022 možno konštatovať, že zloženie papiera a skla je viac menej stabilné a ročné obdobie veľmi neovplyvňuje zloženie. Podobné konštatovanie z vykonaných analýz v prípade plastov možné nie je, nakoľko v tomto období prišlo k zásadnej zmene systému triedeného zber plastov v podobe zavedenia záloh.

Zálohy jednoznačne a logicky zredukovali množstvo PET fliaš v žltých nádobách na 1/3 pôvodného podielu. Z vyzbieraných plastov napriek samostatnému systému zberu tvoria zálohované PET fľaše približne 0,5 %, ktoré tvoria v podstate znečistenie žltých nádob nakoľko tieto odpady majú samostatný systém zberu a za tieto odpady v žltej nádobe ich producenti do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov neplatia a náklady za ne hradia ostatní výrobcovia. Ročne ide za celú SR o čiastku cca 200 000 eur.

Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI - PAK


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Profesionáli v odpadovom hospodárstve poukazujú na nerovnosť podmienok voči importérom, aj na potrebu zásahu vlád.