NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zálohovanie už ovplyvnilo aj triedenie plastov. ENVI - PAK má prvé čísla

Analýzy odhalili, ako sa zmenila skladba odpadu v žltých kontajneroch po zavedení zálohovania.

triedenie plastov

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  06.07.2022 |  Roman Vandák, ENVI - PAK

Ako sa zmenila skladba žltej nádoby po zavedení záloh na nápojové PET fľaše? Odpoveď na túto otázku sme sľúbili zodpovedať v predchádzajúcom článku, v ktorom sme sa zamerali na analýzy triedeného zberu. Tie vykonáva OZV ENVI - PAK pravidelne, pričom postupuje podľa rovnakej metodiky, aby jednotlivé analýzy mohli byť porovnateľné a z výsledkov sa dali vyvodiť závery ohľadom trendov triedenia naprieč rôznymi časovými obdobiami.

V priebehu mesiacov apríl – jún 2022 sme zopakovali analýzy triedeného zberu odpadu v rovnakých 26 obciach a mestách rôznej veľkosti a v rámci všetkých krajov Slovenska a opäť sme sa zamerali na materiálové zloženie jednotlivých zberných nádob. V tomto článku sa zameriame na porovnanie skladby žltej nádoby, ako a či sa zmenila skladba ostatných farebných nádob prinesieme v blízkej budúcnosti. 

Podiel PET už citeľne klesá

Tak, ako sa dalo očakávať, obdobie apríla až júna bolo v žltých kontajneroch, ako môžeme vidieť na grafe nižšie, už silne poznačené zavedením záloh.

Z tretinového podielu v prvom kvartáli tohto roku klesli PET fľaše na približne 12 % v oboch sledovaných spôsoboch zberu, teda pokles bol o 62 % resp. 66 %.

Pokiaľ ide o podiel nápojových PET fliaš, ktoré ostali v triedenom zbere, tak zálohované PET fľaše tvorili len 4,56 % vo vrecovom zbere resp. 3,64 % v kontajnerovom zbere. Je teda predpoklad, že v nasledujúcom štvrťroku príde ešte k významnejšiemu poklesu ich množstva, nakoľko po 1. júli 2022 už nie je možné ani dopredávať nápoje v nezálohovaných obaloch z plastu a kovu.

Vyzbieraných plastov neubudlo

Veľmi dôležitá je skutočnosť, že v sledovanom období nebol zaznamenaný žiadny pokles vo vytriedenosti plastov. Priemerná mesačná vytriediteľnosť, teda množstvo vyzbieraných plastov na jedného obyvateľa za príslušný mesiac, v čase január - marec bola 1,176 kg / obyvateľ / mesiac, v čase apríl - jún dokonca až 1,190 kg / obyv. / mesiac.

Z toho možno vyvodiť, že uvoľnené miesto po PET fľašiach bolo zaplnené plastovými obalmi a neobalovými výrobkami, pričom z tabuľky nižšie vyplýva, že chýbajúce množstva PET fliaš nahradili najmä ostatné plastové obaly.

Výsledky analýz žltých nádob nás potešili, nakoľko sa zatiaľ nepotvrdila obava, že so zavedením záloh prestanú ľudia triediť plasty úplne.

Veríme, že aj vďaka našej novej kampani sa tento trend potvrdí aj v nasledujúcom období a odklonené množstvá PET fliaš nahradia v zberných nádobách ostatné plastové obaly a neobalové výrobky, aby tejto cennej druhotnej suroviny končilo na skládkach čo najmenej.

Roman Vandák
Riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI - PAK


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (2)

  1. info@odpadovyhospodar.sk11.07.2022 (10:44)
    nejaké čísla Vám chýbajú v tabuľke Zloženie vyzbieraných plastov. prečo, čo je to? Napríklad ak si vezmeme stĺpec apríl - jún 2022 - kontajner - tak sumár Vašich údajov je cca. 64 %. Vyzbierané by malo byť 100 % nie, a keď tak vytriedené 64 %? zvyšok je teda iný materiál ako plast, teda 36 %? Ak je to tak a k tomu pripočítame tých Vašich 34,63 % nedotriediteľných plastov, tak celkovú kôpku "nevhodných plastov" máme vo výške 36+34,63=70,63 %? je tak?
  2. envipak@envipak.sk16.08.2022 (13:16)
    Tabuľka spresňuje časť grafu "ostatné plastové obaly" a udáva podiel týchto konkrétnych zložiek na celkovom zložení nádoby na triedený zber plastov. 100 % tvoria: položky vymenované v tabuľke + podsito + PET + neobaly.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.