NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 13. - 19. 4. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 13. - 19. 4. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 13.04.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Z Prešovskej nelegálnej skládky pri velodróme odstránili tony odpadu | TASR | Mesto v tejto súvislosti opäť apeluje na občanov, ktorí sa stanú svedkami nelegálneho nakladania s odpadmi, aby ihneď telefonicky kontaktovali mestskú políciu na telefónnom čísle 159.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Kľušov | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kľušov - stavebné práce | Celková predpokladaná hodnota: 562 594,66 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin | Martin - Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov | Účelom stavby je riešenie vybudovania dočasného areálu úpravy odpadov v určenom území na východnej strane areálu skládky Martin – Kalnô, na pozemkoch, ktoré vlastní navrhovateľ Brantner Fatra s.r.o. a zabezpečenie podmienok pre jej organizovanú a bezpečnú prevádzku.


MONITORING ODPADY | 14.04.-16.04.2023

Verejná správa

LP/2023/224 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1503) | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Ubúda obalov, výrobcovia chcú predchádzať vzniku odpadu. Hana Nováková hodnotí vývoj na trhu (+ podcast) | Odpady-portal.sk | Ekomodulácia sa dotkne obalov aj výrobkov, na Slovensku však zavedená nie je a čakáme na vyhlášku ministerstva, vysvetľuje generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.

OLO opäť otvára zberný dvor v Rači. Poslúži pre tri mestské časti | Odpady-portal.sk | Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni. Tu sú podrobnosti.

Prvé ZEVO zariadenie môže vyrásť aj na Novom Zélande | Odpady-portal.sk | Investor plánuje výstavbu spaľovne nerecykovateľného odpadu, má byť rolls-roycom medzi zariadeniami.

Nevedia sa dohodnúť, či je spravodlivý. Nad povinným množstvovým zberom visí otáznik | Odpady-portal.sk | Ministerstvo sa odvoláva na závery štúdie IEP a hovorí o spravodlivom systéme. Mestá a obce hovoria, že v prípade komplexnej bytovej výstavby je zavedenie spravodlivého systému nemožné.

VIDEO: Z brehov Zemplínskej šíravy vytiahli vyše dvesto vriec odpadu | TASR | Dobrovoľnú akciu zorganizoval SRK v spolupráci s obcou.

Nelegálnu skládku pri velodróme v Prešove odstránili | TASR | Územie bolo vyčistené a 42 pracovníkom menších obecných služieb sa spolu podarilo pozbierať až dve tony odpadu. Celkovo bolo vyčistené územie vo veľkosti 18.980 štvorcových metrov, uvádza mesto.

Nemecko po 62 rokoch končí s jadrovou energiou. Zatiaľ nevie, čo urobí s rádioaktívnym odpadom | Trend.sk | Rádioaktívny odpad z nemeckých elektrární by mohol putovať aj do úložísk v iných európskych krajinách.

Liptovskú Maru prišli vyčistiť desiatky dobrovoľníkov, dokopy vyzbierali až 150 vriec odpadu | SITA | Do environmentálnej akcie Čistenie Liptovskej Mary sa zapojilo takmer 180 dobrovoľníkov.

Krajiny G7 sa zaviazali ukončiť ďalšie znečisťovanie plastami do roku 2040 | TASR | Podľa údajov OECD sa množstvo plastového odpadu za 20 rokov zdvojnásobilo a len deväť percent z neho sa darí úspešne recyklovať.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Zhodnotenie stavebného odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 138 300,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | BIDELNICA s. r. o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie | Mobilné zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzka troch mobilných zariadení na zhodnocovanie ostatných odpadov, a to mobilného drviča METSO, model: Lokotrack LT96 s max. kapacitou 250 t/h, mobilného triediča Keestrack K3 s max. kapacitou 250 t/h a mobilného triediča Keestrack K4 s max. kapacitou 300 t/h. Mobilné zariadenia bude možné v rámci realizácie navrhovanej činnosti používať samostatne alebo spolu.

Zámer | RPW s.r.o., Strojárska 4434, 069 01 Snina | Zhodnocovanie odpadov, prevádzka Snina | Posudzovaná činnosť predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dotknutom prostredí novú činnosť, ktorej účelom je výroba tuhého druhotného paliva zhodnotením odpadu bez nebezpečných vlastností.


MONITORING ODPADY | 17.04.2023

Verejná správa

SAŽP
Príprava na stretnutia zmluvných strán environmentálnych dohovorov

OP KŽP
Oznámenie – rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 72. výzva

Médiá

Taraba opäť skúša otvoriť zákon o zálohovaní. Správca by mal mať nové povinnosti, navrhuje | Odpady-portal.sk | Pokus o zoštátnenie systému poslancovi nevyšiel. Zjemnenou verziou má byť uloženie nových povinností správcovi zálohového systému. Taraba si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti.

Hovorili o podpore MBÚ, dotácie napokon idú hlavne na zberné dvory. Ako dopadla eurofondová výzva | Odpady-portal.sk | Pozreli sme sa na rozdelenie dotácií, o ktorých ministerstvo tvrdilo, že podporia úpravu odpadov pred skládkovaním.

V Egypte postavia prvé ZEVO za 120 miliónov dolárov | Odpady-portal.sk | Krajina chce posilniť štrukturálne reformy a maximalizovať úlohu súkromného sektora v ekonomike.

Drahšia MHD či poplatok za odpad. Vládna legislatívna smršť sa musela prejaviť v rozpočte, tvrdí Vallo | HNonline.sk | Daň za ubytovanie narastie o 64 percent. Jej sadzba bola od roku 2017 vo výške 1,70 eura za fyzickú osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení.

Cyklocestu lemuje odpad, pochádza zo skládky v Martine | SME.sk | Pochybil prevádzkovateľ, ale mali by sme lepšie separovať, vraví odborník.

Apple stále viac stavia na recykláciu. Batérie budú obsahovať recyklovaný kobalt | Aktuality.sk | Firma rozširuje svoje doterajšie plány ohľadne recyklácie.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Tovarné | Nákup technológie na zber komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 174 200,00 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice | Zhodnotenie odpadov od občanov MČ Bratislava – Podunajské Biskupice | Celková predpokladaná hodnota: 125 000,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 18.04.2023

Verejná správa

LP/2023/228 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO | Odpady-portal.sk | Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

V Bratislavskom kraji sa opäť pustia do čistenia okolia vodných tokov | TASR | Cieľom je vyzbierať voľne pohodený odpad v prírode i popri vodných tokoch.

Počas podujatia Gruntovačka budú upratovať turistické lokality | TASR | Budúci náučný chodník Babka vo Veľkom Krtíši a chodník Glanzenberg v Banskej Štiavnici sú na programe 20. apríla.

Ministerstvo hospodárstva navrhli k sanáciám štyroch envirozáťaží | TASR | V obci Vlčkovce v okrese Trnava sa nachádza envirozáťaž po bývalej obaľovačke bitumenových zmesí. Ďalej je to skládka Mrchovisko v obci Budmerice v okrese Pezinok.

Jarné upratovanie na Deň Zeme usporiadajú Bánovce nad Bebravou | TASR | Tradičné upratovanie mesta sa začne už v piatok (21. 4.) a potrvá do nedele (23. 4.), termín a miesto musia obyvatelia vopred nahlásiť radnici, ktorá im poskytne i potrebné náradie.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 19.04.2023

Verejná správa

OP KŽP
Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP- 16. a 25. výzva

MŽP SR
Vyhlásenie výzvy LIFE 2023

Médiá

Zhutnia odpad, aby zabral čo najmenej miesta. Slovenské skládky dostali ďalšie nové kompaktory | Odpady-portal.sk | Kvalitné zhutňovanie odpadu znamená, že niekde postačí namiesto dvoch skládok jedna, hovorí dodávateľ kompaktorov BOMAG na slovenský trh.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Jesenná konferencia ENVIROMANAGEMENT ponúka ďalšie atraktívne témy

Jesenná konferencia ENVIROMANAGEMENT ponúka ďalšie atraktívne témy

Konferencia každý rok ponúka možnosť dozvedieť sa viac o odborných témach ovplyvňujúcich odpadový a recyklačný priemysel.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 7. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 7. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Kuchynský biologický odpad využijú unikátnym spôsobom

Kuchynský biologický odpad využijú unikátnym spôsobom

Slovenskí vedci skúmajú možnosti premeny potravinového odpadu na materiál pre senzory na detekciu chorôb.

X
X
X
X