NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Názor. Ak chceme zabrániť nadmernému nárastu globálnej teploty, musíme znížiť aj spotrebu materiálov

Polovica všetkých emisií skleníkových plynov pochádza priamo z vecí, ktoré spotrebujeme, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Ak chceme zabrániť nadmernému nárastu globálnej teploty, musíme znížiť aj spotrebu materiálov

Ilustračné foto: Pixabay

Priemerný občan EÚ každý rok spotrebuje takmer 14 ton materiálov. Vyhadzovaním použitých zdrojov ako odpad a následným vynakladaním ďalšieho množstva energie na ťažbu a dovoz nových zdrojov, ktoré ich nahradia, Európa v skutočnosti zahadzuje bohatstvo, ktoré by inak mohlo zostať v obehu dlhšie.

Pozornosť v EÚ sa zatiaľ sústredila hlavne na odklon od fosílnych palív s cieľom znížiť emisie uhlíka. Pre obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5°C do konca storočia (záväzok Parížskej dohody z roku 2015) je však dôležité výrazné zníženie našej spotreby materiálu prechodom z neefektívnej lineránej ekonomiky, ktorá vyžaduje neustály prísun materiálu, na obehovú ekonomiku, ktorá udrží materiály v používaní čo najdlhšie.

Takýto prístup je dôležitý aj z dôvodu odstránenia geopolitických neistôt, nakoľko EÚ je závislá od mimoeurópskych zdrojov.

Potreba revízie rámcovej smernice o odpadoch

Politické prostredie by malo vytvoriť podmienky, príležitosti a stimuly potrebné na to, aby podniky inovovali a investovali do nových obchodných modelov, ktoré prerušia prepojenie medzi spotrebou materiálu a prosperitou. Bude potrebné efektívnejšie regulačné prostredie, ktoré odstráni administratívne a praktické prekážky, ktoré tento pokrok brzdia.

Nezávislá konzultačná spoločnosť v oblasti udržateľnosti Eunomia Research and Consulting vypracovala tzv. Bielu knihu, ktorá predstavuje víziu obehového hospodárstva do roku 2040. Tento dokument poukazuje na potrebu revízie rámcovej smernice o odpade s nasledovnými tézami:

 • nastavenie jednoduchšieho regulačného prostredia pre produkty, ktoré možno opätovne použiť, opraviť a prerobiť,
 • stanovenie jasnejších požiadaviek na environmentálne vlastnosti produktov opätovného použitia,
 • lepšie uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu vrátane modulovaných poplatkov,
 • harmonizácia kritérií modulácie poplatkov vo všetkých členských štátoch,
 • harmonizácia požiadaviek na podávanie správ a údajov na účely výpočtu a modulácie poplatkov pri použití digitálnych pasov produktov,
 • stimulovanie inovácie v ekodizajne produktov,
 • podrobnejšie stanovenie hierarchie recyklácie, ktorá bude charakterizovať „vysoko“ alebo „vyššie“ kvalitnú recykláciu a „nižšie“ alebo „nízko“ kvalitnú recykláciu,
 • podpora rozšírenia obehových obchodných modelov v politike verejného obstarávania,
 • triedenie zmesového odpadu za účelom maximalizovania vytriedenia recyklovateľných materiálov.

Priemyselné sektory, ktoré je potrebné nielen dekarbonizovať

Pre udržanie hranice zvýšenia teploty o 1,5°C by sme mali významne zmeniť rozsah a rýchlosť požadovaných zmien hlavne v štyroch priemyselných sektoroch týkajúcich sa výroby hliníka, plastov, železa a ocele, cementu a betónu. Tieto priemyselné sektory sú totiž spoločne zodpovedné za 78 % skleníkových plynov. Napriek tomu, že rapídne zníženie produkcie emisií CO2 je možné dosiahnuť technologickým rozvojom, hroziaci kolaps klimatickej zmeny si vyžaduje aj zníženie spotreby týchto materiálov.

Z uvedeného grafu je možné vyčítať potrebu rapídneho zníženia spotreby materiálov na obyvateľa – vyrobených v nasledovných priemyselných sektoroch:

Dosiahnutie takéhoto zníženia spotreby materiálov bude náročné, následne sa prejaví v stavebníctve, v preprave, v systémoch stravovania, pri obaloch, pri textíliách a pri elektrických a elektronických zariadeniach. Vytvoria sa však aj nové stimuly pre inovácie – nielen v oblasti recyklácie materiálov, ale aj v spôsobe nášho života a v podnikateľských zámeroch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.