Ak chceme zabrániť nadmernému nárastu globálnej teploty, musíme znížiť aj spotrebu materiálov (píše Monika Medovičová) | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Názor. Ak chceme zabrániť nadmernému nárastu globálnej teploty, musíme znížiť aj spotrebu materiálov

Polovica všetkých emisií skleníkových plynov pochádza priamo z vecí, ktoré spotrebujeme, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Ak chceme zabrániť nadmernému nárastu globálnej teploty, musíme znížiť aj spotrebu materiálov

Ilustračné foto: Pixabay

Priemerný občan EÚ každý rok spotrebuje takmer 14 ton materiálov. Vyhadzovaním použitých zdrojov ako odpad a následným vynakladaním ďalšieho množstva energie na ťažbu a dovoz nových zdrojov, ktoré ich nahradia, Európa v skutočnosti zahadzuje bohatstvo, ktoré by inak mohlo zostať v obehu dlhšie.

Pozornosť v EÚ sa zatiaľ sústredila hlavne na odklon od fosílnych palív s cieľom znížiť emisie uhlíka. Pre obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5°C do konca storočia (záväzok Parížskej dohody z roku 2015) je však dôležité výrazné zníženie našej spotreby materiálu prechodom z neefektívnej lineránej ekonomiky, ktorá vyžaduje neustály prísun materiálu, na obehovú ekonomiku, ktorá udrží materiály v používaní čo najdlhšie.

Takýto prístup je dôležitý aj z dôvodu odstránenia geopolitických neistôt, nakoľko EÚ je závislá od mimoeurópskych zdrojov.

Potreba revízie rámcovej smernice o odpadoch

Politické prostredie by malo vytvoriť podmienky, príležitosti a stimuly potrebné na to, aby podniky inovovali a investovali do nových obchodných modelov, ktoré prerušia prepojenie medzi spotrebou materiálu a prosperitou. Bude potrebné efektívnejšie regulačné prostredie, ktoré odstráni administratívne a praktické prekážky, ktoré tento pokrok brzdia.

Nezávislá konzultačná spoločnosť v oblasti udržateľnosti Eunomia Research and Consulting vypracovala tzv. Bielu knihu, ktorá predstavuje víziu obehového hospodárstva do roku 2040. Tento dokument poukazuje na potrebu revízie rámcovej smernice o odpade s nasledovnými tézami:

 • nastavenie jednoduchšieho regulačného prostredia pre produkty, ktoré možno opätovne použiť, opraviť a prerobiť,
 • stanovenie jasnejších požiadaviek na environmentálne vlastnosti produktov opätovného použitia,
 • lepšie uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu vrátane modulovaných poplatkov,
 • harmonizácia kritérií modulácie poplatkov vo všetkých členských štátoch,
 • harmonizácia požiadaviek na podávanie správ a údajov na účely výpočtu a modulácie poplatkov pri použití digitálnych pasov produktov,
 • stimulovanie inovácie v ekodizajne produktov,
 • podrobnejšie stanovenie hierarchie recyklácie, ktorá bude charakterizovať „vysoko“ alebo „vyššie“ kvalitnú recykláciu a „nižšie“ alebo „nízko“ kvalitnú recykláciu,
 • podpora rozšírenia obehových obchodných modelov v politike verejného obstarávania,
 • triedenie zmesového odpadu za účelom maximalizovania vytriedenia recyklovateľných materiálov.

Priemyselné sektory, ktoré je potrebné nielen dekarbonizovať

Pre udržanie hranice zvýšenia teploty o 1,5°C by sme mali významne zmeniť rozsah a rýchlosť požadovaných zmien hlavne v štyroch priemyselných sektoroch týkajúcich sa výroby hliníka, plastov, železa a ocele, cementu a betónu. Tieto priemyselné sektory sú totiž spoločne zodpovedné za 78 % skleníkových plynov. Napriek tomu, že rapídne zníženie produkcie emisií CO2 je možné dosiahnuť technologickým rozvojom, hroziaci kolaps klimatickej zmeny si vyžaduje aj zníženie spotreby týchto materiálov.

Z uvedeného grafu je možné vyčítať potrebu rapídneho zníženia spotreby materiálov na obyvateľa – vyrobených v nasledovných priemyselných sektoroch:

Dosiahnutie takéhoto zníženia spotreby materiálov bude náročné, následne sa prejaví v stavebníctve, v preprave, v systémoch stravovania, pri obaloch, pri textíliách a pri elektrických a elektronických zariadeniach. Vytvoria sa však aj nové stimuly pre inovácie – nielen v oblasti recyklácie materiálov, ale aj v spôsobe nášho života a v podnikateľských zámeroch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Pozreli sme sa na dáta o cezhraničnej preprave odpadov (+GRAFY +MAPA).

Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo. Môže to zničiť súťaž (ROZHOVOR)

Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo. Môže to zničiť súťaž (ROZHOVOR)

Prezident Združenia organizácií verejných prác SR Peter Kuba hovorí o zmenách legislatívy s cieľom zaviesť úpravu odpadov.

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov by pri šatstve a textile nemala končiť zberom a triedením. Kľúčové bude podporiť spotrebu recyklátov, hovorí Miroslav Futrikanič.