NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023

Organizátor podujatia pozýva na konferenciu zástupcov verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovedných za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo; zástupcov významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov; vedecké a výskumné organizácie, nezávislých odborníkov a špecialistov spolupracujúci na významných enviro projektoch a inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro projektov.


Termín a miesto konania

 • 2. - 3. októbra 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Tematické zameranie konferencie

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • Zahrievacie kolo - Otvorenie konferencie a odborného programu, krátky úvod do problematiky.
 • Údaje o odpadoch
 • Metódy merania
 • Rozpočty a poplatky v odpadovom hospodárstve
 • Manipulácie s údajmi a pomocou údajov o odpadoch
 • Aktuálne postrehy a novinky z odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov 

Programový výbor:

 • Ing. Petr Bielan, technický námestník | OZO Ostrava s.r.o.
 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Ing. Marián Kobolka, majiteľ | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Mgr. Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing | ENVI – PAK, a.s. Bratislava
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project | North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, prezident | VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

Organizátor a koordinátor konferencie

 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko


Program konferencie

2. 10. 2023 pondelok

8.00 h.
Registrácia účastníkov

9.15 h.
Otvorenie konferencie | Gabriela Stuchlá, Conference Manager, NMC spol. s r.o., Žilina • Slovensko

9.20 h.
Sekcia I-1  Úvod do témy

Prečo je cirkulárna ekonomika tak životne dôležitá. Prečo je cirkulárna ekonomika tak náročná | David Newman, predseda, European Bioeconomy Bureau, Brusel • Belgicko

Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike: „Eko ďalej“ skládky odpadov? | RNDr. Ján Chovanec, MBA, generálny riaditeľ, Zväz odpadového priemyslu SR, Košice • Slovensko

Separovaný zber odpadov nie je výsadou: Praktická prípadová štúdia zo severozápadného Rumunska z pohľadu verejnej správy a z pohľadu spracovateľa odpadov | Béla Horváth, starosta, Obec Sălacea, Bihorská župa • Rumunsko a Zoltán Attila Pásztai, CEO, ECO BIHOR SRL, Oradea • Rumunsko

Môžeme kvantifikovať trvalo udržateľný rozvoj? Výzvy pre vývoj a vykazovanie zmysluplných ukazovateľov | Dr. Martin Pohlmann, Desk Officer for Sustainable Development, Department of Environmental Protection, Climate Change, Sustainability, Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg, Postupim • Nemecko

11.00 h.
Prestávka

11.25 h.
Sekcia I-2  Poplatky za odpad a rozpočty

Ako stanoviť správnu výšku poplatkov za odpady: 10 zlatých pravidiel pre tvorbu poplatkov | Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck • Rakúsko

Vzájomný vzťah: Obec – Zberová spoločnosť – Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) z pohľadu obce | RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, Project Manager, Sereď • Slovensko

Dáta v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov | Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia, ENVI - PAK, a.s., Bratislava • Slovensko

O získavaní a vyhodnocovaní údajov o odpadoch v južných oblastiach Rakúska a náhľad na 30 ročný proces hľadania optimálnych poplatkov za odpad | Dr. Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations, Dachverband der Steirischen AWV, Seiersberg-Pirka • Rakúsko

13.05 h.
Obed

14.30 h.
Sekcia I-3  Aktuálne poznatky pre odvetvie odpadov a zdrojov

Zápach - Meranie, hodnotenie a manažment | Bettina Mannebeck, Managing Director, Environmental Department Measurement laboratory, Olfasense GmbH, Kiel • Germany

Technologie optického třídění, analytika a statistika při třídění separovaného a směsného komunálního odpadu | Ing. Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia,TOMRA Sorting s.r.o.,Senec • Slovensko

Význam zabezpečovacích nástrojov pri investíciách a projektoch v odpadovom hospodárstve | Mgr. Zuzana Vido, advokátka, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava • Slovensko a JUDr. Lucia Semančínová, seniorný právny expert, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava • Slovensko

Boj proti greenwashingu sa stupňuje. Čo prináša Smernica o zelených tvrdeniach (Green Claims Directive) firmám z odpadového hospodárstva? | Mgr. Daniel Rabina, CEO, Green Talk s.r.o., Bratislava • Slovensko

Kyberbezpečnosť v odpadovom hospodárstve | JUDr. Lucia Semančínová, seniorný právny expert, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.,Bratislava • Slovensko

16.10 h.
Prestávka

16.35 h.
Sekcia I-4  Metodiky meraní

Ide o energetické zhodnocovanie odpadov – alebo len o ich likvidáciu? Fakty a mýty okolo neslávne známeho kódu činnosti R 1 | Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň • Rakúsko

Vysokokvalitný kompost vyrobený s nízkymi emisiami: Správny plán monitoringu a ako s jeho pomocou dosiahnuť tento cieľ | Sarah Kukral, MSc., Research & Development, Compost Systems GmbH, Wels • Rakúsko

Kompostovať môžeme rôznymi spôsobmi, aj keď nie vždy rovnako výhodné: Ako pomocou najnovších a aktualizovaných rakúskych techník a postupov znova neobjavovať Ameriku | Ing. Dipl.-Ing. Bernhard Gamerith, CTO, Compost Systems GmbH, Gars/Kamp • Rakúsko

Jaká je budoucnost biometanu? | Pavel Bureš, technický riaditeľ – CTO, Energy financial group a.s., Praha • Česká republika

18.15 h.
Záver 1. dňa konferencie

19.30 h.
Recepcia | Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.


3. 10  2023 utorok

9.15 h.
Sekcia II-1  Odpadové dáta a ich spracovanie

Dáta o odpadoch ako kľúčový predpoklad efektívneho plánovania potrebných kapacít pre zhodnocovanie priemyselných odpadov v SR | Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA, Komisia environmentálnej legislatívy, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava • Slovensko

Ako vie cementársky priemysel pomôcť odpadovému hospodárstvu na Slovensku? | Ing. Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Horné Srnie • Slovensko

Odpad ako zdroj: Ako sa z nákladov stávajú výnosy? | Ing. Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Praha • Česká republika

Evidencia priemyselných odpadov od výrobnej linky po opustenie fabriky: Riadenie a optimalizácia odpadového hospodárstva na základe dát | Ing. Valentína Zemanová, špecialista pre odpadové hospodárstvo, Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava • Slovensko a Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA, Komisia environmentálnej legislatívy, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava • Slovensko

Optické triedenie odpadu v zariadeniach na materiálové zhodnocovanie odpadov a tuhého komunálneho odpadu | Luca Silecchia, Sales Manager for Business Development in Central & Northern Europe, Pellenc ST, Pertuis • Francúzsko a Eric Chevy, Territory Manager North Europe, Pellenc ST, Pertuis • Francúzsko

So svojimi dátami môžete čarovať – ale uistite sa, že to robíte správne: Kľúčové príklady predsudkov, nesprávnej interpretácie a chýb – zámerných aj neúmyselných | Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project, North London Waste Authority, Londýn • UK a Dipl. Ing. Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck • Rakúsko a Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, Londýn • UK

12.20 h.
Ukončenie odborného programu konferencie

12.30 h.
Obed

14.00 h.
Exkurzia - Kompostáreň Kežmarok

18.00 h.
Spoločná doprava do hotel Patria


Čo sa dozviete na návšteve kompostárne?
 • Ako zvoliť optimálnu technológiu a technologické postupy na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
 • Ako zabrániť vzniku a šíreniu zápachu
 • Ako minimalizovať náklady na energie
 • Ako zabrániť znečisteniu BRKO pri jeho zbere
 • Ako namiešať správnu zmes pre optimálnu prácu mikroorganizmov
 • Ako vytvoriť na kompostárni správne podmienky
 • Ako si vybrať vhodné stroje a vybavenie
 • Prečo potrebujete traktor s plazivými rýchlosťami
 • Ako hygienizovať kuchynský odpad
 • Prečo je dôležité zvoliť správny čas dozrievania kompostu
 • Ako moderné technológie pomáhajú v riadení procesov

Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.