NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023

Organizátor podujatia pozýva na konferenciu zástupcov verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovedných za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo; zástupcov významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov; vedecké a výskumné organizácie, nezávislých odborníkov a špecialistov spolupracujúci na významných enviro projektoch a inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro projektov.


Termín a miesto konania

 • 2. - 3. októbra 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Tematické zameranie konferencie

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • Zahrievacie kolo - Otvorenie konferencie a odborného programu, krátky úvod do problematiky.
 • Údaje o odpadoch
 • Metódy merania
 • Rozpočty a poplatky v odpadovom hospodárstve
 • Manipulácie s údajmi a pomocou údajov o odpadoch
 • Aktuálne postrehy a novinky z odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov 

Programový výbor:

 • Ing. Petr Bielan, technický námestník | OZO Ostrava s.r.o.
 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Ing. Marián Kobolka, majiteľ | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Mgr. Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing | ENVI – PAK, a.s. Bratislava
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project | North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl, prezident | VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

Organizátor a koordinátor konferencie

 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko


Program konferencie

2. 10. 2023 pondelok

8.00 h.
Registrácia účastníkov

9.15 h.
Otvorenie konferencie | Gabriela Stuchlá, Conference Manager, NMC spol. s r.o., Žilina • Slovensko

9.20 h.
Sekcia I-1  Úvod do témy

Prečo je cirkulárna ekonomika tak životne dôležitá. Prečo je cirkulárna ekonomika tak náročná | David Newman, predseda, European Bioeconomy Bureau, Brusel • Belgicko

Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike: „Eko ďalej“ skládky odpadov? | RNDr. Ján Chovanec, MBA, generálny riaditeľ, Zväz odpadového priemyslu SR, Košice • Slovensko

Separovaný zber odpadov nie je výsadou: Praktická prípadová štúdia zo severozápadného Rumunska z pohľadu verejnej správy a z pohľadu spracovateľa odpadov | Béla Horváth, starosta, Obec Sălacea, Bihorská župa • Rumunsko a Zoltán Attila Pásztai, CEO, ECO BIHOR SRL, Oradea • Rumunsko

Môžeme kvantifikovať trvalo udržateľný rozvoj? Výzvy pre vývoj a vykazovanie zmysluplných ukazovateľov | Dr. Martin Pohlmann, Desk Officer for Sustainable Development, Department of Environmental Protection, Climate Change, Sustainability, Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg, Postupim • Nemecko

11.00 h.
Prestávka

11.25 h.
Sekcia I-2  Poplatky za odpad a rozpočty

Ako stanoviť správnu výšku poplatkov za odpady: 10 zlatých pravidiel pre tvorbu poplatkov | Dipl.-Ing. Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck • Rakúsko

Vzájomný vzťah: Obec – Zberová spoločnosť – Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) z pohľadu obce | RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, Project Manager, Sereď • Slovensko

Dáta v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov | Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia, ENVI - PAK, a.s., Bratislava • Slovensko

O získavaní a vyhodnocovaní údajov o odpadoch v južných oblastiach Rakúska a náhľad na 30 ročný proces hľadania optimálnych poplatkov za odpad | Dr. Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations, Dachverband der Steirischen AWV, Seiersberg-Pirka • Rakúsko

13.05 h.
Obed

14.30 h.
Sekcia I-3  Aktuálne poznatky pre odvetvie odpadov a zdrojov

Zápach - Meranie, hodnotenie a manažment | Bettina Mannebeck, Managing Director, Environmental Department Measurement laboratory, Olfasense GmbH, Kiel • Germany

Technologie optického třídění, analytika a statistika při třídění separovaného a směsného komunálního odpadu | Ing. Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia,TOMRA Sorting s.r.o.,Senec • Slovensko

Význam zabezpečovacích nástrojov pri investíciách a projektoch v odpadovom hospodárstve | Mgr. Zuzana Vido, advokátka, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava • Slovensko a JUDr. Lucia Semančínová, seniorný právny expert, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava • Slovensko

Boj proti greenwashingu sa stupňuje. Čo prináša Smernica o zelených tvrdeniach (Green Claims Directive) firmám z odpadového hospodárstva? | Mgr. Daniel Rabina, CEO, Green Talk s.r.o., Bratislava • Slovensko

Kyberbezpečnosť v odpadovom hospodárstve | JUDr. Lucia Semančínová, seniorný právny expert, Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.,Bratislava • Slovensko

16.10 h.
Prestávka

16.35 h.
Sekcia I-4  Metodiky meraní

Ide o energetické zhodnocovanie odpadov – alebo len o ich likvidáciu? Fakty a mýty okolo neslávne známeho kódu činnosti R 1 | Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň • Rakúsko

Vysokokvalitný kompost vyrobený s nízkymi emisiami: Správny plán monitoringu a ako s jeho pomocou dosiahnuť tento cieľ | Sarah Kukral, MSc., Research & Development, Compost Systems GmbH, Wels • Rakúsko

Kompostovať môžeme rôznymi spôsobmi, aj keď nie vždy rovnako výhodné: Ako pomocou najnovších a aktualizovaných rakúskych techník a postupov znova neobjavovať Ameriku | Ing. Dipl.-Ing. Bernhard Gamerith, CTO, Compost Systems GmbH, Gars/Kamp • Rakúsko

Jaká je budoucnost biometanu? | Pavel Bureš, technický riaditeľ – CTO, Energy financial group a.s., Praha • Česká republika

18.15 h.
Záver 1. dňa konferencie

19.30 h.
Recepcia | Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.


3. 10  2023 utorok

9.15 h.
Sekcia II-1  Odpadové dáta a ich spracovanie

Dáta o odpadoch ako kľúčový predpoklad efektívneho plánovania potrebných kapacít pre zhodnocovanie priemyselných odpadov v SR | Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA, Komisia environmentálnej legislatívy, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava • Slovensko

Ako vie cementársky priemysel pomôcť odpadovému hospodárstvu na Slovensku? | Ing. Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Horné Srnie • Slovensko

Odpad ako zdroj: Ako sa z nákladov stávajú výnosy? | Ing. Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Praha • Česká republika

Evidencia priemyselných odpadov od výrobnej linky po opustenie fabriky: Riadenie a optimalizácia odpadového hospodárstva na základe dát | Ing. Valentína Zemanová, špecialista pre odpadové hospodárstvo, Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava • Slovensko a Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA, Komisia environmentálnej legislatívy, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava • Slovensko

Optické triedenie odpadu v zariadeniach na materiálové zhodnocovanie odpadov a tuhého komunálneho odpadu | Luca Silecchia, Sales Manager for Business Development in Central & Northern Europe, Pellenc ST, Pertuis • Francúzsko a Eric Chevy, Territory Manager North Europe, Pellenc ST, Pertuis • Francúzsko

So svojimi dátami môžete čarovať – ale uistite sa, že to robíte správne: Kľúčové príklady predsudkov, nesprávnej interpretácie a chýb – zámerných aj neúmyselných | Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project, North London Waste Authority, Londýn • UK a Dipl. Ing. Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck • Rakúsko a Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, Londýn • UK

12.20 h.
Ukončenie odborného programu konferencie

12.30 h.
Obed

14.00 h.
Exkurzia - Kompostáreň Kežmarok

18.00 h.
Spoločná doprava do hotel Patria


Čo sa dozviete na návšteve kompostárne?
 • Ako zvoliť optimálnu technológiu a technologické postupy na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
 • Ako zabrániť vzniku a šíreniu zápachu
 • Ako minimalizovať náklady na energie
 • Ako zabrániť znečisteniu BRKO pri jeho zbere
 • Ako namiešať správnu zmes pre optimálnu prácu mikroorganizmov
 • Ako vytvoriť na kompostárni správne podmienky
 • Ako si vybrať vhodné stroje a vybavenie
 • Prečo potrebujete traktor s plazivými rýchlosťami
 • Ako hygienizovať kuchynský odpad
 • Prečo je dôležité zvoliť správny čas dozrievania kompostu
 • Ako moderné technológie pomáhajú v riadení procesov

Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X