NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Spracovali príručku pre výrobcov. Rieši dizajn obalov a recykláciu

Výrobcovia sa kvôli prísnejším environmentálnym požiadavkám musia zamerať na dizajn obalov, vysvetľuje expertka OZV NATUR-PACK.

obaly

Foto: Depositphotos

Aliancia na podporu recyklácie vydala prvého slovenského sprievodcu obalmi. Obsahuje komplexné informácie o triedení, recyklácii a všeobecných postupoch minimalizácie odpadu a je pre všetkých zadarmo na stiahnutie.

Novovzniknutá aliancia sa od svojho vzniku snaží podieľať na vytváraní lepších a efektívnejších systémov recyklácie a odpadového hospodárstva s cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie.

„Z hľadiska recyklácie a minimalizácie odpadu je veľmi dôležité, aby materiály zostali v obehu čo najdlhšie. Cieľom Sprievodcu obalmi je práve to, a to prostredníctvom podpory úplne nového prístupu k obalom a zmeny myslenia vo všeobecnosti. Pri obaloch nie je dôležitý len samotný materiál, ale je potrebné pozerať sa na obal ako na celok a zdôrazňovať otázky súvisiace s triedením, recykláciou a začlenením do obehového hospodárstva," hovorí Iva Werbynská, riaditeľka Aliancie na podporu recyklácie.

Príručka vznikla zo spolupráce Obalového institutu SYBA a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK, pričom nadväzuje na ich dlhoročnú spoluprácu pri vzdelávaní výrobcov. Ako priblížila riaditeľka environmentálneho oddelenia OZV NATUR-PACK, prvú globálnu príručku o navrhovaní obalov na recykláciu vypracovala komunita Efficient Consumer Response (ECR), Svetová organizácia pre obaly (WPO) a Univerzita aplikovaných vied FH Campus v Rakúsku.

„Táto príručka bola východiskovým materiálom. Zahŕňa odporúčania pre návrhy rôznych druhov obalov, osvedčené postupy a možnosti zhodnocovania a recyklácie materiálov so zameraním na cirkularitu a zachovanie materiálov čo najdlhšie v obehu. Slovenská verzia príručky je vďaka tímu OZV NATUR-PACK a jej vzťahom s recyklátormi a ostatnými aktérmi na trhu a odborným vedomostiam upravená tak, aby reflektovala podmienky slovenskej terminológie, aktuálne platnej legislatívy, podmienky triedeného zberu a recyklačné možnosti,“ reagovala na otázku Odpady-portal.sk Mária Trošanová, riaditeľka environmentálneho oddelenia OZV NATUR-PACK.

Dôležitou súčasťou príručky je snaha vysvetliť a zjednodušiť procesy recyklácie, aby boli prístupné a zrozumiteľné pre osoby zodpovedné za vývoj obalu, výrobcov obalov, či iných aktérov zainteresovaných na tvorbe a výrobe obalov. Materiál sa však dá použiť aj pri vzdelávaní verejnosti.

Požiadavky na obaly rastú

Pre výrobcov obalov, či už „baličov,“ „plničov“ alebo dovozcov a distribútorov v akomkoľvek segmente je kľúčové, aby obal slúžil účelu, na ktorý bol navrhnutý, chránil výrobok a minimalizoval plytvanie, bol atraktívny pre odberateľa či spotrebiteľa, a zároveň mu dával ekonomický zmysel pri dosiahnutí environmentálnych požiadaviek.

Environmentálne požiadavky sa pritom postupom rokov sprísňujú, čo núti výrobcov zamerať sa na dizajn obalov, ktorý je jednou z dôležitých fáz udržateľnosti a prechodu na obehové hospodárstvo.

maria_trosanova

„Najzložitejšiu úlohu má z nášho pohľadu potravinársky segment, ktorý častokrát musí voliť medzi recyklačnou možnosťou obalového materiálu a životnosťou potravinového výrobku,“ vysvetľuje M. Trošanová z NATUR-PACK-u. Každý prídavok v obale, napríklad silikónová vrstva pre uzavretie obalu, nástrek či použitie stabilizátorov UV, ktorý chráni výrobok pred vonkajšími vplyvmi, môže spôsobiť problémy v recyklačnom procese.

„Primárny obal musí zároveň spĺňať požiadavky na styk s potravinami. Skrátenie životnosti výrobku tiež znamená preučiť spotrebiteľa, že napríklad oriešky, ktoré kedysi doma v jeho zásobách vydržali viac ako pol roka, vydržia vďaka novému obalu už len mesiac. A to všetko musí dávať ekonomický zmysel, lebo môžem mať obal spĺňajúci najprísnejšie environmentálne a zdravotné ukazovatele, keď si ho zákazník nemôže dovoliť,“ pokračuje odborníčka.

Druhou stranou mince je, že vyšší dopyt po takých obaloch môže spôsobiť pokles ich ceny na trhu. „Takže načasovanie zámeny materiálov je tiež výzva, ktorou výrobcovia prechádzajú, hlavne ak fungujú na niekoľkých trhoch v rámci EÚ naraz,“ mieni M. Trošanová.

Ďalšou veľkou výzvou pre výrobcov sú aj vznikajúce trendy v obaloch, ktoré sa tvária „zeleno“, ale v skutočnosti udržateľné nie sú. Výrobcovia to nemusia vedieť rozlíšiť.

„Stretávajú sa napríklad s výrazmi ako biodegradovateľné, biologicky rozložiteľné, bio-based, ktoré evokujú žiadny alebo len pozitívny vplyv na životné prostredie a utvrdzuje ich v tom aj vyššia cena. Rozdiely medzi materiálmi, spôsobom zberu a spracovania, ale nepoznajú. Výrobcovia častokrát nemajú R&D oddelenia, aby ich mohli skúšať, či testovať,“ konštatuje M. Trošanová.

Pre priemyselný segment v prípade schválenia nariadenia o obaloch podľa nej nastanú výzvy pri prepravných obaloch v prechode na opakovane použiteľné obaly a ich označovanie a riadenie. „Výrobcovia obalov budú musieť starostlivo posúdiť návratnosť, prepravné vzdialenosti, hmotnosti a typy obalov, náklady pri triedení, čistení a skladovaní, ako aj zabezpečení skladovacích priestorov a vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého splnia novonastavené ciele,“ uzatvára expertka na obaly.


 OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X