Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Kľúčom k recyklácii je správne triedenie odpadu. Slovensku sa darí, ale stále sú rezervy

NATUR-PACK a INCIEN popularizujú triedenie formou reportáží. Ukazujú, aká je cesta odpadu po jeho vytriedení.

nelegálna skládka

Petra Csefalvayová a Marek Brinzík / Foto: NATUR-PACK

Tohtotýždňový Svetový deň recyklácie (18. marec) opäť upriamil pozornosť na obehové hospodárstvo. Na Odpady-portal.sk sme priniesli najnovšiu štatistiku o triedení odpadu v 30 najväčších slovenských mestách za rok 2023. Priemerná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v nich medziročne mierne stúpla.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK a Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) sa pri tejto príležitosti rozhodli upozorniť na význam recyklácie. Zástupcovia organizácií symbolicky navštívili nelegálnu skládku odpadov.

Triedenie už rozbehli mestá aj malé obce

Marek Brinzík, riaditeľ oddelenia komunikácie a marketingu OZV NATUR-PACK, pripomína, že miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku vytrvalo rastie. Podľa najnovších čísel sa darí recyklovať už približne polovicu všetkých komunálnych odpadov.

„Z pozície outsidera európskych krajín pred rokom 2016 sa pomaly, ale isto blížime k lídrom, v niektorých oblastiach sme dokonca už dnes na špičke. Takmer jedným dychom však musím dodať, že pri triedení odpadu naďalej dochádza k častým pochybeniam a časť verejnosti odpady netriedi vôbec. Takže priestor na zlepšenie tu určite je a nie zanedbateľný,“ hovorí M. Brinzík.

Odhliadnuc od ľudí, ktorí netriedia vôbec, vidí veľmi častý problém v tom, že obaly sa pri triedení správne nestláčajú. NATUR-PACK na to upozorňuje už roky.

„Najvypuklejšie je to pri triedení papiera, kde nestlačené škatule, napríklad od elektroniky, veľmi rýchlo zaberú objem zberovej nádoby a tá je preplnená skôr, ako nastane termín zvozu zberovou spoločnosťou. Táto chyba zvykne byť podceňovaná, no jej výsledkom nie je iba to, že zberové spoločnosti vyvážajú v skutočnosti takmer prázdne nádoby, ale mnohí občania vytriedený papier vyhadzujú buď na zem, alebo do iných nádob vrátane zmesových. A to je obrovská škoda a znižovanie potenciálu pre recykláciu,“ mieni M. Brinzík.

Dobrou správou podľa neho je, že triedenie odpadu sa rozbehlo už vo všetkých samosprávach a systém triedeného zberu funguje tak vo veľkých mestách, ako aj v malých obciach. Rozdiely v triedení sú pritom značné, ale M. Brinzík vyzdvihuje, že vyniknúť v triedení vedia veľké sídla aj najmenšie obce.

„Podľa nás veľkú úlohu hrá informovanosť a motivovanie občanov tej-ktorej samosprávy. Ak sa pri vzdelávaní verejnosti totiž spoja a aktívna je aj samospráva, aj zberová spoločnosť, výsledky môžu byť podstatne lepšie,“ pokračuje M. Brinzík.

Časť ľudí triedeniu nedôveruje

Petra Csefalvayová v súvislosti s triedením a recykláciou upozorňuje, že vo verejnom priestore stále existuje aj množstvo mýtov a fám. „Azda tou najvážnejšou je názor, že aj tak všetok odpad skončí buď na skládke odpadov, alebo v lepšom prípade v spaľovni odpadu. Nedôvera vo význam triedenia odpadov je jednou z príčin, prečo časť verejnosti odpady netriedi vôbec,“ hovorí odborníčka.

INCIEN a NATUR-PACK sa preto rozhodli popularizovať „cestu odpadov“ iniciatívou MIESTA PREČ. V rámci nej dosiaľ pripravili už takmer 50 reportáží z návštev recyklátorov rozmanitých druhov odpadov z domácností.

„Je to taký paradox. Na jednej strane nedôvera v triedenie odpadov, na druhej strane žiadna z množstva tém, ktoré na sociálnych sieťach komunikujeme, nevzbudzuje takú silnú pozornosť ako práve recyklácia. Verejnosť sa chce na vlastné oči presvedčiť, že odpady, ktoré sa vytriedia, skutočne putujú na recykláciu,“ dodáva P. Csefalvayová.

Najviac sa triedi sklo a papier

M. Brinzík vyzdvihuje, že najlepšie hodnoty pri recyklácii, ktorá je krokom nadväzujúcim na triedenie, Slovensko podľa neho dosahuje pri papieri a skle. „Sú to suroviny, ktorých triedenie má na Slovensku dlhú históriu a ich hlavné zložky sú pomerne jasne identifikovateľné. Z hľadiska čistoty zberu sa najviac darí na Slovensku správne triediť sklo.“

Na druhej strane papier podľa M. Brinzíka „dopláca“ na spomínané nestláčanie škatúľ a iných obalov z papiera, ako aj na iné faktory, napríklad otvorené nádoby. „Papier je totiž pomerne citlivý na premočenie, preto je dôležité nádoby po vytriedení zatvárať,“ zdôrazňje predstaviteľ NATUR-PACKu.

Nezatváranie kontajnerov je problémom hlavne kvôli zrážkam, ktoré môžu vytriedený odpad znehodnotiť alebo v prípade zmesového odpadu zvýšiť jeho hmotnosť a tak predražiť zvoz samospráve. Téme sme sa na Odpady-portal.sk prednedávnom podrobnejšie venovali v tomto článku.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.