Zberný dvor Žiar nad Hronom | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Žiar nad Hronom

Mestá, obce, podnikateľské subjekty a fyzické osoby môžu využívať služby zberného dvora, ktorý nájdu v areáli Technických služieb - Žiar nad Hronom, a.s.

Zberný dvor Žiar nad Hronom

redakcia

KONTAKT

 • Žiar nad Hronom
  Areál Technických služieb
  SNP 131

 • Ak máte záujem získať viac informácií o zbernom dvore, volajte na telefónne číslo 045/678 08 11 alebo 0917 699 114.

OTVÁRACIE HODINY

 • Zberný dvor je všetkým záujemcom k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 19.00 hodiny, sobota od 8.00 do 17.00.

Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom (fyzické osoby) môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúci odpad, keďže však ide o bezplatný odber, je potrebné ,aby sa obyvatelia mesta preukázali platným občianskym preukazom:

 • Papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky

 • Elektroodpad (elektrozariadenia vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia)

 • Drobný stavebný odpad v objeme do 1 m3 na osobu a rok, pri zabezpečení vlastnej dopravy - patrí sem odpad z bežných udržiavacích prác, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou* napr. pri rekonštrukcii bytu - tehly, obklad, parkety, dlažba a pod.

 • Objemný odpad (nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere, okná a pod.)

 • Nebezpečný odpad**

Obyvatelia priľahlých miest, obcí a podnikateľské subjekty môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok v zmysle platného cenníka.

*V prípade, že fyzická osoba na výkon drobných stavebných prác najme právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, zodpovednosť prechádza na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

** Na zbernom dvore prevezmeme tento nebezpečný odpad:

 • Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látky
  Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
  Absorenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
  Olejové filtre
  Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 160209 až 160212
  Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
  Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
  Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
  Kyseliny
  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
  Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135

Zdroj: http://www.tsziar.sk

Zberný dvor chráni životné prostredie od znečistenia. Niektoré druhy odpadu sú spoplatnené

Odpadové hospodárstvo predstavuje pre mestá a obce na Slovensku z roka na rok stále väčšiu záťaž. Množstvo rôznych druhov odpadu stále narastá podobne, ako problém s ich uskladnením.

Aj z týchto dôvodov mesto Žiar nad Hronom zriadilo vlastný zberný dvor, ktorý pomáha pri uskladnení aj likvidácii odpadu z tunajších domácností. Ako to všetko funguje? Mesto, okolité obce, podnikateľské subjekty a fyzické osoby môžu využívať služby zberného dvora, ktorý sa nachádza v areáli Technických služieb Žiar nad Hronom na ulici SNP č. 131.

Čo sa odovzdáva

Obyvatelia mesta môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdávať nasledujúci odpad: papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky.

Okrem toho je možné zvážať sem elektroodpad, čiže rôzne elektrozariadenia vrátane všetkých komponentov, ďalej drobný stavebný odpad v objeme do jedného metra kubického na osobu a rovnako aj objemný odpad, ako je nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere, okná a podobne.

Viac informácií TU.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.