Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Do infraštruktúry triedeného zberu treba investovať dvojnásobne, tvrdia zástupcovia výrobcov

Na financovanie triedeného zberu obalov a neobalov, ktoré zabezpečí splnenie požiadaviek EÚ, bude treba až 80 miliónov eur, predpokladá OZV ENVI-PAK.

plastové obaly

Foto: Odpady-portal.sk

Vo štvrtok 16. mája na stretnutí odborníkov z Európskej komisie, ministerstva životného prostredia, miest a obcí, výrobcov, akademickej aj mimovládnej sféry.

Diskutovali o tom, ako efektívnejšie napĺňať ciele, ktoré nám v tejto oblasti stanovila Európska komisia, a ako riešiť problematiku komunálnych odpadov.

Od roku 2016, kedy bola na Slovensku plnohodnotne implantovaná legislatíva, ktorá zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, sa významne zlepšili ukazovatele zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Jednoznačne je vidieť aj z vyhodnotenia MŽP SR z októbra minulého roku, že triedený zber obalových aj neobalových materiálov vzrástol každoročne o viac ako 5 percent.

Foto: Odpady-portal.sk

K zlepšeniu miery triedenia prispieva aj to, že obyvatelia kvalitnejšie triedia odpad. ENVI - PAK realizuje aj vlastné analýzy triedeného materiálu a investuje do osvety a vzdelávania.

Problémy naopak spôsobuje nejednotnosť systému zberu obalov a neobalov v rámci Slovenska.

„Niektoré mestá zbierajú kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky – pozn. red.) a plasty do jednej nádoby, iné zbierajú tieto komodity samostatne, napríklad kovy do červených kontajnerov,“ vysvetľuje generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK Hana Nováková.

Prísne ciele už o rok

Slovensko v súčasnosti recykluje iba 30 percent komunálneho odpadu. Lívia Vašáková, ktorá je vedúcou tímu ekonomických analýz pre Zastúpenie EK komisie na Slovensku, pripomenula, že Slovensko musí do roku 2020 splniť cieľ vyseparovať a zrecyklovať 50 percent kmunálnych odpadov, do roku 2030 až 65 percent a skládkovanie by malo klesnúť pod 10 percent.

Lívia VašákováLívia Vašáková | Foto: Odpady-portal.sk

V obaloch je cieľom 65 % obalov do roku 2020 a 70 percent v roku 2030. „Slovensko je hlboko pod cieľom v oblasti odkláňania odpadu od skládok,“ uviedla.

Podľa Hany Novákovej triedenie obalových a neobalových materiálov už významne prispieva k splneniu tohto cieľa, zvýšiť však treba efektivitu triedeného zberu.

Pre ďalšie ciele je však nevyhnutné posilniť infraštruktúru zberu, pretože recyklácia je ekonomicky najefektívnejšia vtedy, ak prvý krok urobí obyvateľ v kvalitnom triedení odpadov.

Hana NovákováHana Nováková | Foto: Odpady-portal.sk

Na Slovensku bolo odpadové hospodárstvo dlhodobo podhodnocované, preto treba nevyhnutne posilniť infraštruktúru zberu.

Spoločnosť ENVI-PAK na základe interných analýz odhaduje, že infraštruktúru by bolo potrebné rozšíriť o 6 miliónov 1100 litrových nádob alebo ekvivalentného množstva vriec, či iných nádob, ktoré by mali byť rozmiestnené po Slovensku, aby sa splnili ciele stanovené európskou aj národnou legislatívou.

„V praxi by to podľa našich odhadov znamenalo zvýšenie nákladov o 100 percent,“ dôvodí H. Nováková.

Financovanie triedeného zberu obalov tvorí v súčasnosti balík približne 40 miliónov eur ročne, ktoré od výrobcov vyzbierajú organizácie zodpovednosti výrobcov na zabezpečenie splnenia ich povinností v odpadových obaloch a neobaloch podľa odpadovej legislatívy.

Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Európskej rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EXPRA), zdôraznil, že Európska komisia nechce členské štáty únie len trestať, ale aktívne pomáhať k plnenie cieľov.

„Umožňuje nám navštevovať jednotlivé krajiny EÚ a vzájomne sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe,“ skonštatoval Joachim Quoden.

Joachim QudenJoachim Quoden | Foto: Odpady-portal.sk

Spracovateľskú krízu musia vyriešiť najmä výrobcovia

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.