Podnikatelia budú musieť za obaly platiť viac, ak sa chce Slovensko vyhnúť sankciám | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Do infraštruktúry triedeného zberu treba investovať dvojnásobne, tvrdia zástupcovia výrobcov

Na financovanie triedeného zberu obalov a neobalov, ktoré zabezpečí splnenie požiadaviek EÚ, bude treba až 80 miliónov eur, predpokladá OZV ENVI-PAK.

plastové obaly

Foto: Odpady-portal.sk

Vo štvrtok 16. mája na stretnutí odborníkov z Európskej komisie, ministerstva životného prostredia, miest a obcí, výrobcov, akademickej aj mimovládnej sféry.

Diskutovali o tom, ako efektívnejšie napĺňať ciele, ktoré nám v tejto oblasti stanovila Európska komisia, a ako riešiť problematiku komunálnych odpadov.

Od roku 2016, kedy bola na Slovensku plnohodnotne implantovaná legislatíva, ktorá zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, sa významne zlepšili ukazovatele zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Jednoznačne je vidieť aj z vyhodnotenia MŽP SR z októbra minulého roku, že triedený zber obalových aj neobalových materiálov vzrástol každoročne o viac ako 5 percent.

Foto: Odpady-portal.sk

K zlepšeniu miery triedenia prispieva aj to, že obyvatelia kvalitnejšie triedia odpad. ENVI - PAK realizuje aj vlastné analýzy triedeného materiálu a investuje do osvety a vzdelávania.

Problémy naopak spôsobuje nejednotnosť systému zberu obalov a neobalov v rámci Slovenska.

„Niektoré mestá zbierajú kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky – pozn. red.) a plasty do jednej nádoby, iné zbierajú tieto komodity samostatne, napríklad kovy do červených kontajnerov,“ vysvetľuje generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK Hana Nováková.

Prísne ciele už o rok

Slovensko v súčasnosti recykluje iba 30 percent komunálneho odpadu. Lívia Vašáková, ktorá je vedúcou tímu ekonomických analýz pre Zastúpenie EK komisie na Slovensku, pripomenula, že Slovensko musí do roku 2020 splniť cieľ vyseparovať a zrecyklovať 50 percent kmunálnych odpadov, do roku 2030 až 65 percent a skládkovanie by malo klesnúť pod 10 percent.

Lívia VašákováLívia Vašáková | Foto: Odpady-portal.sk

V obaloch je cieľom 65 % obalov do roku 2020 a 70 percent v roku 2030. „Slovensko je hlboko pod cieľom v oblasti odkláňania odpadu od skládok,“ uviedla.

Podľa Hany Novákovej triedenie obalových a neobalových materiálov už významne prispieva k splneniu tohto cieľa, zvýšiť však treba efektivitu triedeného zberu.

Pre ďalšie ciele je však nevyhnutné posilniť infraštruktúru zberu, pretože recyklácia je ekonomicky najefektívnejšia vtedy, ak prvý krok urobí obyvateľ v kvalitnom triedení odpadov.

Hana NovákováHana Nováková | Foto: Odpady-portal.sk

Na Slovensku bolo odpadové hospodárstvo dlhodobo podhodnocované, preto treba nevyhnutne posilniť infraštruktúru zberu.

Spoločnosť ENVI-PAK na základe interných analýz odhaduje, že infraštruktúru by bolo potrebné rozšíriť o 6 miliónov 1100 litrových nádob alebo ekvivalentného množstva vriec, či iných nádob, ktoré by mali byť rozmiestnené po Slovensku, aby sa splnili ciele stanovené európskou aj národnou legislatívou.

„V praxi by to podľa našich odhadov znamenalo zvýšenie nákladov o 100 percent,“ dôvodí H. Nováková.

Financovanie triedeného zberu obalov tvorí v súčasnosti balík približne 40 miliónov eur ročne, ktoré od výrobcov vyzbierajú organizácie zodpovednosti výrobcov na zabezpečenie splnenia ich povinností v odpadových obaloch a neobaloch podľa odpadovej legislatívy.

Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Európskej rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EXPRA), zdôraznil, že Európska komisia nechce členské štáty únie len trestať, ale aktívne pomáhať k plnenie cieľov.

„Umožňuje nám navštevovať jednotlivé krajiny EÚ a vzájomne sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe,“ skonštatoval Joachim Quoden.

Joachim QudenJoachim Quoden | Foto: Odpady-portal.sk

Spracovateľskú krízu musia vyriešiť najmä výrobcovia

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Korupčná kauza zasahuje aj najväčšiu odpadársku spoločnosť na Slovensku

Korupčná kauza zasahuje aj najväčšiu odpadársku spoločnosť na Slovensku

Polícia obvinila z korupcie advokátsku kanceláriu, ktorá zastupuje spoločnosť nakladajúcu s odpadom.

Uspela jediná firma, chce recyklovať solárne panely. Ministerstvo uzatvorilo eurofondovú výzvu

Uspela jediná firma, chce recyklovať solárne panely. Ministerstvo uzatvorilo eurofondovú výzvu

V roky trvajúcej výzve zostali nevyčerpané milióny eur. Posledným hodnotiacim kolom prešiel jeden projekt, zvyšné žiadosti zamietli.

Zisťovali, koľko odpadu ubudlo z triedeného zberu po zavedení zálohovania. Správca je spokojný

Zisťovali, koľko odpadu ubudlo z triedeného zberu po zavedení zálohovania. Správca je spokojný

Výrazná väčšina PET fliaš a plechoviek vďaka zálohovaniu putuje naspäť do obchodov. Pozrite si, ako vyčíslili vplyv zálohovania na obsah farebných kontajnerov.