Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT navštívilo viac ako 5 500 detí | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT navštívilo viac ako 5 500 detí

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy (CEV), ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT navštívilo viac ako 5 500 detí

Foto: NATUR-PACK

Základom zážitkového ekovýchovného programu centra je hravým spôsobom vzbudiť v deťoch a mládeži emócie vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Jeho súčasťou je taktiež aj exkurzia po prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadov s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. V tomto školskom roku 2018/2019 navštívilo centrum viac ako 5 500 detí z miest ako Košice, Humenné, Michalovce, Prešov či iné.

Vzdelávanie v oblasti moderných spôsoboch spracovania a zhodnocovania odpadov predstavuje dôležitú súčasť práce spoločnosti KOSIT. Slovensko je totiž z hľadiska úrovne triedenia odpadov a recyklácie komunálnych odpadov jedna z najhorších krajín EÚ a zmeniť to môže práve dlhodobá a systematická práca s deťmi a mládežou“, povedal generálny riaditeľ Ing. Marian Christenko.

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje prepravné náklady autobusovou dopravou z určeného miesta návštevníkmi centra.

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT považujeme za mimoriadne významný vzdelávací projekt s obrovským dosahom zvyšovanie environmentálneho povedomia a to nielen v meste Košice. Myslíme si, že práve pre svoju ponuku programu sa tak stala vzorovým ekovýchovným centrom a sme presvedčení, že podobne ako v prípade Bratislavy, bude inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy“, uviedol Marek Brinzík, PR manager spoločnosti NATUR-PACK.

Program Centra environmentálnej výchovy prešiel v tomto roku miernou obmenou.

V spolupráci s neziskovou organizáciou EVIANA, ktorá patrí medzi priekopnícke organizácie v oblasti zážitkovej výchovy, vytvorilo centrum svoj program tak, aby boli deti do problematiky tvorby a spracovania odpadov ešte viac vtiahnuté.

Referencie učiteľov hovoria za všetko

Animačný program spojený s tvorivými dielňami a snaha o čo najzaujímavejšiu formu prezentácie prináša svoje ovocie.

Boli tu veľmi krásne pripravené aktivity pre žiakov 3 ročníka. Deti sa vhodnou formou naučia ako majú odpad triediť a chrániť našu prírodu“, uviedla Mgr. Beáta Kráľová zo ZŠ L. Novomeského v Košiciach.

Jej kolegyňa PaedDr. Gabriela Hurová sa domnieva, že táto zážitková forma vyučovania zanecháva stopu v duši detí a je podnetná aj pre samotné učiteľky. „Verím, že si tento deň deti dobre zapamätajú a nebudú ľahostajné k životnému prostrediu“.

Bola tu príjemná atmosféra, získali sme informácie o nových technológiách a výborne bolo, že prednáška bola doplnená spoznávaním materiálov rôznymi zmyslami. Sme veľmi radi, že sme mohli navštíviť samotnú prevádzku. Zašli sme na Odškvarovňu, triediace linky na papier a plasty/ kovy, videli sme celú Divíziu zhodnocovania odpadu. A okorenené to bolo celé hrami, ktoré boli primerané veku“, zdôraznili a Mgr. Jana Vozáriková a RNDr. Ingrid Milotová zo ZŠ Polianska v Košiciach.

S výchovou verejnosti v odpadovom hospodárstve a environmentálnej oblasti však KOSIT neostáva len v Košiciach.

Počas týchto prázdnin vyrazíme na cesty a stretneme sa s mini na podujatiach ako Festival Za 7 horami v Liptovskom Jáne, na viacerých podujatiach v rámci dní mesta či na hudobnom festivale GRAPE v Piešťanoch“ informoval Marketing a PR manager Jozef Verbovský.


Spoločnosti KOSIT a NATUR-PACK sú komunikačnými partnermi denníka Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Spoločnosť INISOFT organizuje štvrtý ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a zdravotníckych zariadení, zodpovedných za správne vedenie evidencie odpadov.

Ocenili environmentálne zodpovedných výrobcov, za plnenie povinností dostali certifikáty

Ocenili environmentálne zodpovedných výrobcov, za plnenie povinností dostali certifikáty

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK ocenila svojich klientov.