Nepokazme odpady (píše Radovan Kazda) | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Editoriál: Nepokazme odpady

Úvodník Radovana Kazdu vyšiel v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/11.

Editoriál: Nepokazme odpady

Foto: Odpady-portal.sk

Po letných prázdninách vyšlo ministerstvo životného prostredia na verejnosť s batohom plným nápadov a riešení v oblasti odpadového hospodárstva.

Napríklad celkom pragmaticky akceptovalo fakt, že úpravu odpadov pred skládkovaním nebude možné technicky pripraviť v priebehu budúceho roku, preto posunulo termín prípravy vykonávacej vyhlášky. Podobne tak posunulo termín zavedenia triedenia kuchynského odpadu.

Obe rozhodnutia síce demotivujú tých poctivcov, ktorí sa na novinky stihli včas pripraviť, ale väčšinu nie, preto to treba vnímať aj ako rozumné priznanie si reality.

Oveľa väčší problém môže spôsobiť nedávno prezentovaná predstava ministerstva, že vyrieši nedostatok kapacít na zhodnocovanie komunálneho odpadu tým, že v slovenských cementárňach bude končiť výhradne slovenské tuhé alternatívne palivo.

Vysokí štátni úradníci nesúhlasia s kritikou, že tieto kapacity nebudú v dlhodobom horizonte postačovať, a tiež, že snaha zakázať súčasný dovoz odpadu do cementární zo zahraničia nemusí vôbec vyjsť. A aj to, že cenový mechanizmus môže zvýšiť ceny za toto palivo takým spôsobom, že to občan pocíti. Tieto kapacity by sa mali naplniť slovenským odpadom nie nárazovo, ale postupným odkláňaním odpadu od skládkovania.

Na najväčší problém si však ministerstvo „zavarilo“ septembrovou novelou zákona o odpadoch v jednom ustanovení, ktorým bude organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly povinná uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov. Tie má určiť vyhláška.

Štát totiž nemôže nútiť súkromný sektor konať protisúťažne. Tabuľkové ceny likvidujú súťaž medzi OZV aj medzi zberovými spoločnosťami a vytvárajú vysoké riziko nielen pre nesúťažné obohacovanie sa, ale aj pre zhoršenie kvality služieb v oblasti triedeného zberu.

Predplatné Odpady-portal.sk

Autor týchto riadkov priznáva spoluzodpovednosť za schválenie tohto rizikového ustanovenia v parlamente. Vedenie ministerstva na ňom vo vyjednávaniach so stranou SaS trvalo ako na svojej politickej priorite a pristúpilo v tejto veci len na zmenu, že ceny vo vyhláške nebudú stanovené ako minimálne, ale ekonomicky oprávnené.

Úprava znenia však v zásade nič nemení na tom, že tento mechanizmus nebude fungovať. Okrem toho sa nestihne pripraviť a zrejme narazí aj na protimonopolné pravidlá.

Na hrozbu neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže upozornila vo svojom odôvodnení aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá však novelu aj napriek tomu podpísala.

Vláda SR má za sebou už viac ako 200 dní činnosti, takže sme v období, keď musí byť v problematike zorientovaná aj úplne nová garnitúra politikov a z rezortov musia vychádzať profesionálne pripravené normy.

Ministerstvo v tomto prípade bez korektných dôvodov obišlo nielen riadne pripomienkové konanie, ale aj riadny schvaľovací proces v parlamente.

Hoci súčasnému vedeniu ministerstva nemožno uprieť snahu konať rýchlo a razantne pri riešení akútnych problémov, prvé jesenné mesiace naznačili deficit nového vedenia v rešpektovaní práva a v uznávaní pravidiel férového súťažného trhu.

Oceniť treba snahu ministerstva diskutovať, no treba ukázať viac. Najbližší rok bude, pokiaľ ide o reformy, kľúčový. Nepokazme si to najmä my, ktorí máme možnosť tieto zmeny uskutočniť.

Radovan Kazda
Autor je poslanec NR SR za SaS,
vydavateľ mesačníka Odpadové hospodárstvo a denníka Odpady-portal.sk.

 

Mohlo by vás zaujímať

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Názor. Päť funkcií obalov, na ktoré sa zabúda pri debate o bezobalovom živote

Obaly nie sú len to, v čom prinášame ako spotrebitelia zakúpený tovar domov, píše Roman Šterbák zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Ako bolo na Sneme ZOVP 2022 (FOTO)

Združenie organizácii verejných prác SR (ZOVP) sa na pracovnej časti snemu rozrástlo o piatich nových členov.

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Recyklačné poplatky musia byť fér, postup niektorých OZV vyvoláva otázky (pohľad právnika)

Porušenie zákazu diskriminácie pritom predstavuje podľa zákona o odpadoch správny delikt OZV, píšu advokáti kancelárie TaylorWessing.