NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Slovensko čelí ďalšiemu infringementu pre nedostatky v odpadovom hospodárstve

Hrozba pokút je podľa ministerstva životného prostredia výsledkom toho, že odpadové hospodárstvo bolo na Slovensku dlhodobo zanedbávané.

skládky

Foto: Odpady-portal.sk

Európska komisia vyzýva Slovensko spolu s ďalšími štyrmi štátmi, aby zlepšili spracovanie odpadu. Pre pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti Komisia voči Slovensku iniciovala infringement. Rezort životného prostredia priznáva, že krajine hrozia vysoké pokuty.

Nejde pritom o prvý „odpadový“ infringement, ktorému Slovensko čelí. V júni 2021 Komisia voči Slovensku spustila trojicu „infringementov“ pre závažné nedostatky pri zavádzaní nových európskych smerníc do slovenskej odpadovej legislatívy.

V článku sa dozviete:

  • v čom Európska komisia vidí na Slovensku zlyhania,
  • aké problémy na Slovensku odhalila štúdia Európskej komisie,
  • ktoré smernice Slovensko podľa Komisie neuplatňuje správne,
  • na aké rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ sa Komisia odvoláva,
  • ako reaguje slovenské ministerstvo životného prostredia.

O čo ide?

Podľa zmlúv EÚ môže Komisia proti členskému štátu, ktorý neimplementuje právo EÚ, podniknúť právne kroky a začať konanie o porušení, tzv. infringement. Následne má Komisia možnosť predmetnú vec predložiť Súdnemu dvoru, ktorý v niektorých prípadoch môže ukladať aj finančné sankcie.

V piatok 12. novembra 2021 Komisia informovala o nových infringementoch voči piatim členským štátom. Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Rumunsko a Slovensko Komisia vyzvala, aby správne uplatňovali smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadov a rámcovú smernicu 2008/98/ES o odpade.

„Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby na formálnu výzvu odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré poukázala Komisia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska,“ informovala Komisia.

V smernici o skládkach odpadov sa stanovujú normy pre skládky odpadov, ktoré majú predísť negatívnym vplyvom na zdravie ľudí, vodu, pôdu a ovzdušie. Podľa tejto smernice musia členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na skládku ukladal iba odpad, ktorý bol spracovaný.

MEVA-SK

Rámcová smernica o odpade stanovuje základné princípy nakladania s odpadom i hierarchiu odpadového hospodárstva v EÚ. Podľa tejto hierarchie by spracovanie odpadu malo prebiehať v týchto krokoch: predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie, recyklácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie.

Skládkovanie je podľa pravidiel EÚ najmenej výhodná možnosť, malo by sa obmedziť na nevyhnutné minimum a postupne úplne ukončiť. V prípadoch, keď sa jej nedá zabrániť, musí sa primerane kontrolovať, aby nepredstavovala žiadne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Komisia sa pritom odvoláva na Súdny dvor Európskej únie, ktorý vo svojom rozsudku z 15. októbra 2014 rozhodol, že pred skládkovaním sa odpad musí upraviť čo najvhodnejším spôsobom, aby sa čo najviac znížili negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie.

Komisia apeluje na predúpravu

V nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Komisia v roku 2015 iniciovala štúdiu, ktorej cieľom bolo preskúmať v členských štátoch skládkovanie nespracovaného tuhého komunálneho odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

V spomínaných piatich krajinách odhalila rozsiahle nedostatky. Na Slovensku pritom identifikovala nedostatky na všetkých navštívených miestach.

„Na 111 slovenských skládkach sa odpad skládkuje bez vhodného spracovania, pretože skládky nemajú vyhovujúce zariadenia na separáciu rôznych frakcií odpadu a stabilizáciu organického odpadu,“ uviedla Komisia.

Slovensko podľa zistení Komisie takisto nesprávne transponovalo povinnosť predúpravy odpadu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Sieť zariadení na spracovanie odpadu Komisia vníma v prípade Slovenska ako nedostatočnú.

Budaj: Snažíme sa zo všetkých síl 

 
 

Zostáva vám 34% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X