Čo končí v kontajneroch na triedený zber odpadu? ENVI - PAK ukázal výsledky analýz | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo tvorí odpad v triedenom zbere? ENVI - PAK ukázal výsledky analýz

Spustenie zálohovania PET fliaš musí logicky ovplyvniť aj celý systém triedeného zberu plastov, píše riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI - PAK Roman Vandák.

triedený zber

Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  06.06.2022 |  Roman Vandák, ENVI - PAK

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK pravidelne vykonáva analýzy odpadu, pričom postupuje podľa metodiky, ktorú vypracovala v spolupráci so združením SLICPEN, SAŽP a Slovenskou technickou univerzitou. Sumarizované dáta, s ktorými pracuje, vychádzajú zo 457 analýz odpadu.

Okrem analýz triedeného zberu sa ENVI - PAK zameriava aj na zmesový komunálny odpad. Vykonal viac ako 50 analýz, v ktorých sa zameriaval na jeho zloženie a potenciál triediteľných zložiek. V texte sa budeme venovať analýzam triedeného zberu plastov, papiera a skla.

Najpestrejšie zloženie mali plasty

Spoločnosť ENVI - PAK vykonala aj v priebehu novembra 2021 až apríla 2022 analýzy triedeného zberu odpadu v 26 obciach/mestách rôznej veľkosti a v rámci všetkých krajov SR sa zamerala na materiálové zloženie jednotlivých zberných nádob.

V rámci analýz bol samostatne skúmaný vrecový a samostatne kontajnerový zber z dôvodu vplyvu spôsobu zberu na zloženie odpadov. V tomto článku sa budeme venovať zloženiu triedeného zberu odpadu, ktorý bezprostredne predchádzal zavedeniu záloh.

Najpestrejšie bolo zloženie plastov, ich obsah tvorili tesne pred zavedením záloh nasledovné zložky:

Zdroj: ENVI - PAK

Dominantnú zložku plastov tvorili PET fľaše. Spolu ich bolo takmer 33% v prípade vrecového zberu, resp. 35 % pri kontajnerovom zbere. Iné plasty ako obaly, čiže neobalové výrobky tvorili len málo nad 9 %. Znečistenie žltých nádob tvorilo takmer 19 %.

V modrých nádobách dominovali papierové obaly

Zloženie modrej nádoby (kontajnera či vreca), ktorá slúži na zber papiera, bolo nasledovné:

Zdroj: ENVI - PAK

Papierové obaly tvorili približne dve tretiny obsahu modrých nádob v oboch spôsoboch zberu, dominantnou je lepenka / kartón.

Noviny a časopisy sa pohybovali na úrovni 28 %, resp. 24 %. Papier sa ukázal ako relatívne čistý, prímesi iné ako papier tvorili necelých 5%.

Najnižšie znečistenie je pri skle

Triedený zber skla vyzeral nasledovne:

Zdroj: ENVI - PAK

Obaly zo skla tvoria v prípade vrecového zberu takmer 91 %, v prípade kontajnerového zberu 80 %, v prípade kontajnerového zberu sa zaujímavou stáva aj zložka iné sklo ako obalové (sklo z okien, poháre a podobne).

Znečistenie je spomedzi materiálov plast, papier a sklo najnižšie, tvorí len 3 %.

Zálohovanie logicky ovplyvní celý systém

Tak, ako sme predpokladali, v komodite plast sú veľmi významnou zložkou PET fľaše, ktoré tvoria tretinu obsahu žltých nádob. Spustenie systému záloh musí logicky ovplyvniť aj celý systém triedeného zberu plastov. Najbližšie obdobie ukáže, či budú mať zálohy vplyv len na zloženie žltej nádoby, či už v podobe zvýšenia nečistôt, alebo či dokonca nepríde k poklesu množstva vytriedených plastov nad rozsah zálohovaných PET fliaš.

Triedený zber plastov sa už koncom zimy 2021/2022 analyzoval podrobnejšie ako doposiaľ, keďže cieľom bolo zachytiť vplyv zavedenia systému záloh PET fliaš a nápojových plechoviek od 1. januára 2022. Výsledky týchto analýz a porovnanie s rokom 2021 prinesie OZV ENVI - PAK už čoskoro.

V prípade papiera je veľmi významný nárast papierových obalov, ktoré tvoria už takmer dve tretiny modrej nádoby, z čoho vyplýva aj nutnosť prehodnotenia koeficientu výpočtu štandardov zberu pre papier. Komodita sklo vyniká nízkym obsahom nečistôt.

Rozdiely medzi spôsobom zberu, kontajnerovým resp. vrecovým, pokiaľ ide o štruktúru odpadov, sú veľmi nízke.

Roman Vandák
Riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI - PAK


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Firmy o ISOH-u nemajú dostatok informácií

Firmy o ISOH-u nemajú dostatok informácií

Rezort životného prostredia podľa účastníkov trhu nedostatočne informuje o zavádzaní kľúčového informačného systému.

Dedinu meter po metri zaplavuje toxické bahno. Slovenskí filmári mapujú postupujúcu envirozáťaž

Dedinu meter po metri zaplavuje toxické bahno. Slovenskí filmári mapujú postupujúcu envirozáťaž

Dokumentárny film zachytáva portrét zanikajúcej dediny, ktorú pochováva odpad z bane na meď.

Chýbajú koncové zariadenia. Ceny to tlačí hore a odpad prevážame ďaleko (ROZHOVOR)

Chýbajú koncové zariadenia. Ceny to tlačí hore a odpad prevážame ďaleko (ROZHOVOR)

Náklady na odpadové hospodárstvo rastú, vďaka smart riešeniu sme ale v odpadoch dokázali urobiť poriadok, hovoria Jarmila Répássyová a Ivica Gajdošová z mesta Senec.