To najdôležitejšie z odpadov za uplynulý týždeň | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 22. - 28. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 22. - 28. 3. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 22.03.2023

Verejná správa

OP KŽP
Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 72. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Médiá

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch | Odpady-portal.sk | Chybne nastavený systém pripravuje niektoré mestá aj o desaťtisíce eur ročne.

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať | Odpady-portal.sk | Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Nárast množstiev aj viac odhalených prípadov nezákonnej prepravy. Komisia ukázala nové čísla | Odpady-portal.sk | Celkové množstvo nebezpečného odpadu prepraveného v rámci Únie aj z Únie sa od roku 2001 do roku 2019 zdvojnásobilo.

Pridávajú eurofondy na odpady. Dotácie majú podporiť triedený zber | Odpady-portal.sk | Výzva je určená najmä pre zberné dvory a komunálnu techniku, ministerstvo však hovorí aj o úprave odpadov pred skládkovaním.

Mestu Vráble sa vlani podarilo vytriediť vyše 48 percent odpadov | TASR | Podľa radnice je pozitívny trend v separácii odpadov vo Vrábľoch badateľný posledné tri roky a množstvo vyseparovaného odpadu chce mesto ďalej zvyšovať.

Radíme:Obal od čipsov triedi necelá polovica ľudí, väčšina je z plastu | TASR | Obaly od zemiakových lupienkov sa zdajú poloprázdne. Je to preto, lebo sa v nich nachádza dusík, ktorý sa stará o ochrannú atmosféru a chráni čipsy pred oxidáciou.

Boj o spaľovňu na juhu Slovenska: Ministerstvo rozhodlo, stavať by sa mohlo už o dva roky | HNonline.sk | Zámer novej výstavby spaľovne pri meste Šaľa je od začiatku sprevádzaný protestmi.

Návrh eurokomisie právo na opravu zníži objem odpadu | TASR | Komisia uviedla, že v uplynulých desaťročiach sa pred opravou často uprednostňuje výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 23.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Spustili plne automatickú linku na triedenie odpadu. Pre Brno ju postavila slovenská firma (+ foto) | Odpady-portal.sk | Nová prevádzka má oproti manuálnej linke poskytnúť násobne čistejšie vytriedenie.

Tretina z komunálneho odpadu v H. Rakovciach bola biologického pôvodu | TASR | Z celkového množstva zmesového odpadu v objeme 640 kilogramov až 240 kilogramov tvoril práve kuchynský odpad.

V Trenčíne má veľa domácností záujem o certifikovaný kompost | TASR | Záujem o certifikovaný kompost z trenčianskej kompostárne prejavili domácnosti v Trenčíne hneď po spustení registrácie 2. marca 2023.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Ilija | Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 193 780,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Turčianske Jaseno | Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu v obci Turčianske Jaseno | Celková predpokladaná hodnota: 0,00 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - opakovaná zákazka | Celková predpokladaná hodnota: 174 836,20 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | MIKONA plus, s. r. o. | Zariadenie na zber kovových odpadov - MIKONA plus, s. r. o. | Účelom rozšírenia činnosti zberu o kovové odpady je možnosť poskytnúť právnickým a fyzickým osobám z územia pôsobnosti firmy MIKONA plus s. r. o. odovzdávanie odpadov oprávnenej spoločnosti v zmysle zákona o odpadoch do schváleného zariadenia, ktoré následne zabezpečí ich recykláciu v zmysle Hierarchie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Pre rozšírenie súhlasu o kovové odpady je potrebné doložiť záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Zámer | KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves | KOVOZBER, s.r.o., zhodnocovanie katalyzátorov z automobilov | Zhodnocovania katalyzátorov z automobilov a následné získavanie vzácnych kovov pomocou technológie mechanickej a chemickej úpravy; rozšírenie existujúcej prevádzky na zhodnocovanie starých vozidiel.

Zámer | Brantner Nova s. r. o, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves, Kúdelník II - Úprava odpadov | Účelom stavby je vybudovanie dočasného areálu úpravy odpadov v severo-východnej časti areálu - v mieste súčasného prevádzkovaného dvora skládky Spišská Nová Ves, Kúdelník II. Dočasný areál bude slúžiť na mechanickú úpravu odpadov mobilným drvičom a rotačným triedičom pred skládkovaním po vytriedení bio zložiek priamo pri zdroji (tvorcovia komunálneho odpadu).


MONITORING ODPADY | 24.03.-26.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Nové pravidlá ochránia spotrebiteľov pred greenwashingom, sľubuje eurokomisia | Odpady-portal.sk | Ak bude nejaký podnik tvrdiť, že obal, ktorý predáva je vyrobený z 30 % recyklovaných plastov, bude musieť tieto tvrdenia podložiť overenými informáciami. Hlavným cieľom je ochrana spotrebiteľov.

O kompost z bioodpadu je v Trenčíne veľký záujem | Odpady-portal.sk | Dopyt domácností po bezplatnom odbere kompostu z mestskej kompostárne prevýšil súčasné kapacity.

Pre úsporné opatrenia sa v Poprade tento rok jarné upratovanie skráti | TASR | Informovala o tom samospráva s tým, že v Poprade sa budú môcť obyvatelia jednotlivých mestských častí zbaviť väčšieho odpadu počas piatich týždňov vždy od štvrtka do pondelka.

Firma JAVYS vlani neprekročila žiaden emisný limit, nižšiu mala aj celkovú produkciu odpadov | SITA | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) neprekročila v minulom roku žiaden z emisných limitov a množstvá emisií znečisťujúcich látok.

Polícia: Dvaja muži neoprávnene nakladali s odpadmi, po obvinení sa priznali | TASR | Nedožery- Trest odňatia slobody na päť rokov hrozí dvojici mužov vo veku 75 a 34 rokov, ktorí neoprávnene uložili stavebný odpad na brehu rieky Nitra v Nedožeroch-Brezanoch.

Envi-Pak: 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať | TASR | Niekedy sa môže zdať, že triedenie nemá zmysel, lebo všetky druhy odpadov sa zbierajú spoločne do jedného auta. Neznamená to však, že vytriedený odpad končí na skládke, poukázala organizácia Envi-Pak.

Podiel vytriedeného odpadu v Nitre sa medziročne zvýšil | TASR | Kým v roku 2021 dosahoval podiel vytriedeného odpadu 43,8 percenta, vlani už stúpol na 47,7 percenta.

Zvolenčania vlani vyzbierali 1064 ton bioodpadu, v roku 2021 viac | TASR | Zvolenčania za komunálny odpad platia v tomto roku viac. Mestskí poslanci na svojom vlaňajšom decembrovom zasadnutí schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | BPS Borcová s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 | Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov | Účelom navrhovanej zmeny je čistenie a úprava bioplynu, ktorý produkuje existujúca technológia do kvality, ktorá je vhodná na dodávanie tohto produktu do distribučnej siete. Výroba biometánu je zhodná s výrobou bioplynu a to formou anaeróbnej fermentácie v bioplynových staniciach.


MONITORING ODPADY | 27.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Môže VZN zakázať umiestnenie zariadenia na spracovanie odpadu? (PRÁVNY POHĽAD) | Odpady-portal.sk | Mestá a obce môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) upravujúce práva a povinností rôznych subjektov. Ján Ščerba a Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzujú právny prípad.

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu | Odpady-portal.sk | Pri bioplynovej stanici otvorili novú hygienizačnú linku. Odpad prijímajú 24 hodín, sedem dní v týždni.

Druhá šanca pre plastový odpad: PET fľaše premieňajú na náplň do 3D tlačiarne | Odpady-portal.sk | Z polymérových vláken z recyklovaného plastového odpadu je možné prostredníctvom 3D tlače vyrobiť najrôznejšie súčiastky s užitočnými vlastnosťami.

Od apríla sa v Nitre mení harmonogram vývozu odpadov v domoch | TASR | Harmonogram vývozu plastov ovplyvnilo zálohovanie PET fliaš a plechoviek.

Staré Mesto pripravuje zber zeleného odpadu, pripomína prihlásenie sa | TASR | Mestská časť zároveň v záujme šetrenia finančných prostriedkov vyzbiera v rámci jarného mobilného zberu konárov približne 660 metrov kubických, čo je zhruba polovica množstva minulého roka.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Strážske | Nákup technológie na zber komunálneho odpadu mesto Strážske | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 342 570,00 EUR bez DPH.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Vláda z funkcie odvolala Dašu Turbovú a prijala personálny návrh nového ministra.

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Analýza hodnotí vplyv novej smernice o obaloch na trh zásielkových služieb a donášky jedla.