NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

Ohlásenia za všetkých zastúpených výrobcov obsahujú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR.

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Tak ako každý rok, aj za rok 2023 si Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK splnila za svojich klientov – výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, zákonnú povinnosť a odovzdala v zákonom ustanovenom termíne ohlásenie podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na Ministerstve životného prostredia SR.

Ohlásenia za všetkých zastúpených výrobcov obsahujú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich. OZV NATUR-PACK zabezpečila za uvedené množstvá za svojich klientov zozbieranie, recykláciu alebo iné zhodnotenie.

OZV NATUR-PACK zašle potvrdenie o splnení vyhradených povinností za rok 2023 každému klientovi za obaly a neobalové výrobky.

Potvrdenie za elektrozariadenia a batérie dostanú klienti už po jedenásty raz elektronickou formou a potvrdenie za akumulátory zašle organizácia svojim klientom elektronickou formou piatykrát (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).

Úspora ušetrených hárkov papiera predstavuje viac ako 21-tisíc listov papiera.

OZV NATUR-PACK dôveruje najviac výrobcov spomedzi všetkých OZV, je ich viac ako 8 200.


„Za prejavenie dôvery ďakujeme každému jednému. Dôvera výrobcov, našich klientov, je pre nás veľkou odmenou, motiváciou, ale zároveň aj záväzkom prispievať k ďalšiemu rozvoju rozšírenej zodpovednosti výrobcov," zhodnotil Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skMohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.