Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor | Foto: Rolta, s.r.o.

Adresa:

Zberný dvor Rolta, s.r.o.
Zúbrik 1
977 01 Rohozná - Brezno

Web: https://www.rolta.sk/

Kontakt:

Kancelária: 0915 884 918
Zberný dvor: 0911 114 222

E-mail: objednavky@rolta.sk

Mapa: https://maps.app.goo.gl/zqVKt4pSYpxhxtPt8

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok: 7.30 -16.00 h. (sobota: zatvorené)

Do zberného dvora môžete odovzdať:

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

 • 01 05 04 Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
 • 17 01 01 Betón
 • 17 01 01 Železobetón
 • 17 01 02 Tehly
 • 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika
 • 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
 • 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (asfalt)
 • 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 • 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
 • 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
 • 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
 • 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01
 • 17 09 02 a 17 09 03
 • 19 10 01 Odpad zo železa a z ocele (panely, schody)
 • 19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadov iné ako 19 12 11
 • 19 12 09 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
 • 20 02 02 Zemina a kamenivo
 • 20 03 08 Drobný stavebný odpad
 • 10 01 01 Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
 • 10 10 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

Zberný dvor Michalovce

Zberný dvor Michalovce

V Michalovciach sa nachádzajú dva zberné dvory, na uliciach Lastomírskej a Partizánskej.

X
X
X
X