NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Skládku Cunín chce prevádzkovateľ uzavrieť. Mesto Gbely žiada zvýšiť finančnú rezervu

Spoločnosť VPP Holíč prevádzkuje regionálnu skládku odpadov v lokalite Cunín. Túto chce do dvoch rokov uzavrieť a zrekultivovať. Zámer narazil v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) na zamietavé stanovisko mesta Gbely, v ktorého katastrálnom území skládka leží.

Skládku Cunín chce prevádzkovateľ uzavrieť. Mesto Gbely žiada zvýšiť finančnú rezervu

Flickr

Mesto sa obáva, že účelová finančná rezerva vytváraná prevádzkovateľom skládky nebude postačovať na pokrytie všetkých nákladov. Povinnosť uzatvoriť skládku by tak zo zákona o odpadoch prešla na mesto, ktoré by na túto činnosť muselo vyčleniť finančné prostriedky z vlastného rozpočtu.

Skládka je plná, uzavrieť ju chcú do roku 2014

VPP Holíč chce uzavrieť a rekultivovať skládku Cunín kvôli naplneniu plánovanej kapacity skládky. Vyplýva to z nedávno zverejneného zámeru podľa zákona o EIA. Kapacita skládky 100 tisíc ton odpadu. Firma odhaduje, že do konca tohto roku by mal objem odpadu vyvezeného na túto skládku dosiahnuť už 105 tisíc m3. Skládku chce uzavrieť v dvoch etapách. V roku 2013 plánuje uzavrieť prvú časť skládky s rozlohou 8 386 m2 a v roku 2014 zvyšnú časť skládky s rozlohou 8 157 m2.

Hoci skládka leží v katastrálnom území Gbelov, vlastníkom skládky je mesto Holíč, ktoré si pozemky ležiace pod skládkou prenajalo od Slovenského pozemkového fondu. Odpad sa na skládku vyváža už od roku 1994.

Gbely: finančná rezerva nepokryje náklady

Mesto Gbely zaslalo v auguste spoločnosti VPP Holíč nesúhlasné stanovisko k projektovej dokumentácií pre uzavretie a rekultiváciu skládky. Mesto okrem iného namieta, že pre uzavretie a rekultiváciu dotknutej skládky už existuje schválená projektová dokumentácia ešte z roku 2003.

Nová projektová dokumentácia totiž zahŕňa viaceré zmeny oproti pôvodným stavebným plánom. Predstavitelia mesta pochybujú o tom, že by náklady na uzatvorenie a rekultiváciu skládky sa zmenou projektovej dokumentácie zostali nezmenené. Ak by sa zvýšili, potom by jestvujúca účelová finančná rezerva nemusela postačovať.

VPP Holíč totiž vo svojom zámere nevyčíslila odhadované celkové náklady na realizáciu. Stav účelovej finančnej rezervy, ktorú prevádzkovateľ zdokladoval, bol podľa hovorcu Slovenskej inšpekcie životného prostredia Michala Štefáneka ku koncu minulého roku vo výške 209 tisíc eur. Mesto Gbely sa obáva, že za určitých okolností by v zmysle zákona o odpadoch mohla povinnosť uzatvoriť skládku prejsť na nich. Preto chce, aby prevádzkovateľ skládky zvýšil finančnú čiastku za ukladanie odpadu na skládku a tak zabezpečil dodatočné finančné zdroje potrebné na rekultiváciu skládky.

Rezervu je prevádzkovateľ povinný vytvárať podľa integrovaného povolenia a v súlade so zákonom o odpadoch. Peniaze sa následne použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Inšpekcia podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia vykonáva kontrolu podmienok určených v povolení a zisťuje, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok resp. k zmene povolenia. Takúto kontrolu vykonáva inšpekcia podľa potreby, avšak aspoň raz za osem rokov.

Podnet proti VPP Holíč

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Vedci Žilinskej univerzity skúmali zloženie a výhrevnosť odpadných kalov z automobilky.

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Spúšťajú tender na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske. Vyrieši to len časť envirozáťaže

Verejné obstarávanie začala pripravovať už úradnícka vláda, plán odobrila v septembri 2023.

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.