NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Knihy nepatria do triedeného zberu. Rešpektujú obyvatelia túto skutočnosť?

Na túto otázku sme hľadali odpoveď v rámci analýz zberných nádob na odpady, kde organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV) NATUR-PACK zabezpečuje a financuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov z triedeného zberu komunálneho odpadu v zazmluvnených obciach.

Knihy nepatria do triedeného zberu. Rešpektujú obyvatelia túto skutočnosť?

Foto: NATUR-PACK

Od februára 2017 je v legislatíve zavedená výnimka pre „Tlačené knihy“ a „Detské obrázkové knižky“, ktorá je od januára 2018 rozšírená na knihy všeobecne.

V praxi to znamená, že knihy nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcu, to znamená, že výrobcovia za ne ako za neobalový výrobok nemajú povinnosť platiť.

Počas lobovania za túto výnimku bol použitý argument, že knihy sú kultúrnym dedičstvom.

Tento fakt nespochybňujem a nespochybňujem ani skutočnosť, že knihy by nemali končiť v koši, ale v prvom rade by sa malo zabezpečiť ich opätovné používanie, aby z nich odpad nevznikol.

Je to však realita, alebo len prianie? Naozaj nikdy neskončí žiadna kniha v triedenom zbere papiera? Podľa aktuálne nastavenej legislatívy neskončí. Čo však odhalili analýzy v teréne?

Knihy často končia v triedenom zbere, hoci tam nepatria | Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

OZV NATUR-PACK v roku 2018 vykonala na území celého Slovenska 64 analýz triedeného odpadu, v rámci ktorých sme zisťovali pomer nečistôt, pomer odpadov z obalov a neobalových výrobkov, PET fliaš a ďalšie parametre.

U zberných nádob určených na zber papiera sme sa zamerali aj na skutočnosť, koľko sa tam reálne nachádza kníh.

V kontajneri určenom na triedený zber papiera boli v celej vzorke vrátane nečistôt knihy zastúpené v rozmedzí od 1,15 % (Topoľčany) až po 7,55 % (Čadca), vo vreci od 0,63 % (Zvolen) po 6,55 % (Košice).

Ak by sme knihy porovnali v pomere k odpadom z neobalových výrobkov z papiera, tak u kontajnerov sa pohybovalo rozpätie od 2,07 % po 46,61 % a u vriec od 1,53 % po 11,62 %.

Príklad obsahu kníh 1100 l kontajneri na papier v meste Košice.

Papier (kontajnery, zvony, vrecia) - pomer kníh k súhrnnej vzorke

Papier (kontajnery, zvony, vrecia) - pomer kníh k neobalom


Výsledok

Priemer podielu kníh v zberných nádobách na triedený zber papiera vo vzťahu k neobalovým výrobkom z papiera je veľmi vysoký.

Z analýzy vyplýva, že za vyše 10,12 % odpadu z neobalových výrobkov doplácajú na knihy výrobcovia iných neobalových výrobkov, keďže reálne majú zabezpečovať aj nakladanie s týmto druhom odpadu. Čiže dotujú umelo zavedenú výnimku.

Takže podľa aktuálnej legislatívy odpad z kníh by aj v tomto kontajneri na papier mal byť považovaný za zmesový komunálny odpad a tým pádom za nečistotu. Aj knihy sú teda súčasťou znečistenia triedeného zberu komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch.

Čiže aj knihy by mohli spôsobiť, že znečistenie ľahšie presiahne prípustnú mieru znečistenia v roku 2019 stanovenú do 45 % a následne povinnosť za nakladanie s takýmto kontajnerom bude musieť financovať namiesto OZV obec.

Ak to zhrniem, nezmyselná výnimka znevýhodňuje výrobcov neobalových výrobkov, ktorí pod ňu nespadajú, a môže zasiahnuť aj obyvateľa, ak sa to premietne do zvýšenej platby za komunálny odpad.

Aktuálne sú horúcou témou najmä plasty a pred finále je zákon o zálohovaní jednorazových nápojových obalov.

Aj v tomto prípade sa nemôžeme tváriť, že sa napríklad v žltom kontajneri či vreci žiadna PET fľaša po zavedení zálohovania neobjaví. Preto by nebolo spravodlivé, aby opäť niekto na niekoho doplácal.

Nastavme odpadovú legislatívu systémovo, v súvislostiach a v súlade s realitou.

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
Riaditeľka environmentálneho oddelenia spoločnosti NATUR-PACK


Diskusia (0)

  1. info@odpadovyhospodar.sk19.03.2019 (09:37)
    plne súhlasím, len ľudia, nie že teraz začnete hádzať knihy do zmesového odpadu. Aj naďalej to hádžte samozrejme do papiera. Len legislatíva by sa mala zmeniť tak, aby sa aj tento problém vyriešil. Lebo argumentácia autorky je pravdivá. nezmyselnosť neobalových výrobkov má však aj ďalšie rozmery.
  2. office@naturpack.sk21.03.2019 (22:11)
    Knihy sú legislatívne nedotiahnutá vec. Nikto o nich nahlas nehovorí. Každý príspevok k tejto téme je cenný a môže pomôcť.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku C-399/17 zo dňa 14. marca 2019 na príklade odpadov Európskej komisii pripomenul, ako má postupovať v prípade, že proti niektorému členskému štátu iniciuje konanie pre nesplnenie povinnosti.

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Nová analýza sa pozrela na európske rieky a jazerá. Čo sa týka znečistenia plastmi, v prepočte na kusy obsadili prvú priečku plastové fľaše.

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Predvolebnej kampani prezidentských kandidátov na Slovensku sa nedalo celkom vyhnúť a prinútila aj mnohých ľudí, ktorí svet politiky veľmi nesledujú, venovať sa svetu výrokovej logiky a sile argumentov k predkladaným tvrdeniam.