NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. 12. 2019 - 6. 1. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. 12. 2019 - 6. 1. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 17.12.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zdobíte vianočný stromček vlastnými zero waste ozdobami? Zapojte sa do súťaže! | Odpady-portal.sk | NATUR-PACK spustil súťaž zameranú na aspekt zero waste pri zdobení vianočného stromčeka. Ocenia tvorcov vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb zo zvyškov a opätovne použitých materiálov.

Starostovia majú strach z radiácie. Štát chce spracovanie odpadu zvýšiť | Etrend.sk | Štátna spoločnosť Javys chce zdvojnásobiť dovoz a spracovávanie zahraničného jadrového odpadu na Slovensko. Túto činnosť bude vykonávať v okolí Jaslovských Bohuníc, kde prebiehala aj doteraz. Súhlas na zvýšenie objemu už spoločnosti vydal Úrad jadrového dozoru SR. Proti iniciatíve, ako aj rozhodnutiu úradu sa postavili domáci obyvatelia, starostovia aj aktivisti zo združenia Chceme zdravú krajinu. Dokonca poslali otvorený list ministrovi a spisujú petíciu. 

Dubnica nad Váhom na likvidáciu odpadu minie ročne milión eur | SITA | Dubničania síce s takmer 60-percentnou úrovňou separácie patria k najlepším triedičom odpadu na Považí, ale ani oni sa nevyhnú v budúcom roku vyšším poplatkom za komunálny odpad.

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Nemocnica Poprad a. s. | Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad | Celková hodnota obstarávania: 144 890,81 EUR bez DPH.


MONITORING ODPADY | 18.12.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Použitý kuchynský olej zbierajú už na 212 čerpacích staniciach Slovnaft | Odpady-portal.sk | Použitý olej premieňajú na biopalivovú zložku do motorovej nafty.

Stláčajte obaly, prosím! | Odpady-portal.sk | Nestláčanie obalov je celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov, a následne sa dosahujú aj horšie výsledky pri recyklácii.

Prezidentka podpísala novelu, ktorou zmiznú z trhu jednorazové plasty | TASR | Zo slovenského trhu zmiznú niektoré jednorazové plastové výrobky. Odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, bude zakázané spaľovať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala novelu zákona o odpadoch, ktorá tieto zmeny prináša. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Ohlásené investície

Rozsah hodnotenia | D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec | Mobilné zhodnocovanie stavebných odpadov a zberňa zo železných a neželezných kovov | Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením a vytvorenie zberne odpadov zo železných a neželezných kovov a stavebných materiálov – skla, plastov, dreva, bitúmenových zmesí, obkladového materiálu.

Záverečné stanovisko | ERPOS, spol. s r.o., Žilina | Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov ERPOS, spol. s r.o. | Účelom navrhovanej činnosti je posúdenie prevádzky dvoch existujúcich mobilných zariadení spoločnosti ERPOS, spol. s r.o. na zhodnocovanie stavebného odpadu a jedného triediaceho zariadenia.


MONITORING ODPADY | 19.12. - 22.12.2019

Verejná správa

LP/2019/903 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov | Medzirezortné pripomienkové konanie

MŽP SR
Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

OP KŽP
Často kladené otázky k 56. výzve | výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Usmernennie č. 1 k 51. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Médiá

Vyradiť spaľovne a obmedziť export odpadov. Týchto 10 priorít má zmeniť politiku EÚ | Odpady-portal.sk | Takmer 90 % surovín použitých v EÚ sa stráca po ich prvom využití. Koalícia Waste Prevent Coalition predstavila 10 návrhov, ktoré majú posilniť cirkulárnu ekonomiku.

Výkazy odpadov sa v roku 2020 naďalej posielajú poštou na okresné úrady | Odpady-portal.sk | Firmy sa v novom roku musia pripravovať na elektronické vykazovanie odpadov cez Informačný systém odpadového hospodárstva.

Z OP KŽP idú dotácie aj na energetické zhodnocovanie skládkového plynu a plynu ČOV | Odpady-portal.sk | O príspevok môžu žiadať všetky kategórie podnikov, samosprávy či združenia fyzických a právnických osôb.

Sensoneo bodovalo v prestížnej českej súťaži najlepších smart city realizácií roka 2019 | Odpady-portal.sk | V piatok 13. decembra sa v reprezentačných priestoroch Českého vysokého učení technického v Prahe konal slávnostný ceremoniál odovzdávania cien súťaže Chytrá města pro budoucnost.

Desať priorít pre európske odpadové hospodárstvo. Ochranári spísali svoje požiadavky | Euractiv.sk | Sedem environmentálnych organizácií žiada o postupné utlmenie kapacít pre energetické zhodnocovanie odpadu. Zástupcovia tohto priemyslu naopak tvrdia, že ich príspevok k obehovej ekonomike bude neopomenuteľný.

Pri recyklácii odpadu by nemalo ísť len o množstvo | Euractiv.sk | Množstevné recyklačné ciele môžu viesť k nekvalitnej recyklácii, varuje štúdia Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Viac než polovica vyhodených potravín z domácností skončí v komunálnom odpade | Euractiv.sk | Domácnosti sú zodpovedné za približne polovicu potravinového odpadu. Problém s vyhadzovaním potravín majú aj školské jedálne, kde si žiaci neprevezmú každý desiaty obed.

ENVIROREZORT: Slováci vo veľkom skládkujú odpad | TASR | Na Slovensku pretrváva vysoká miera skládkovania, avšak vyprodukujeme menej komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa, než je priemer EÚ. Vyplýva to zo Správy životného prostredia SR za rok 2018.

Ohlásené investície

Rozsah hodnotenia | 3e servis, s.r.o., Senec | Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL) | Spracovanie a úprava odpadov s obsahom ropných látok

Rozsah hodnotenia | Vladimír Sopúch CaV, Veličná | Zhodnocovanie stavebných odpadov Štrkovňa - Veličná | Účelom je zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré vykonáva firma Vladimír Sopúch C aV so sídlom Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba. Zavedenie a uplatnenie novej progresívnej technológie, recyklácie stavebných odpadov, ktorá je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nielen na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni. Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom značný ekonomický efekt nakoľko stavebné odpady vznikajú v rámci výstavby, rekonštrukcie a demolačných prác objektov.

Oznámenie o zmene | FCC Slovensko, Zohor | Rozšírenie zberu ostatných odpadov | Účelom je rozšíriť kapacitu zberného miesta ako aj zoznam povolených odpadov na zber v zariadení

Zámer | GEOSTAV Detva s.r.o. | Drvič na recykláciu stavebného odpadu | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie drviča stavebného odpadu v lokalite Vígľaš – Pstruša, okres Detva.

Zámer | BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom | Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením | Prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie drevených nie nebezpečných odpadov - mechanickým mobilným drvičom na spracovanie biomasy s celkovou kapacitou do 50 000 t/rok.

Oznámenie o zmene | ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča | Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča | Zvýšenie miery zhodnocovania elektroodpadov

Oznámenie o zmene | Bc. Natália Lakatová, Snina | Zber a výkup odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov | Jedna sa kontinuálne využívanie priestoru na ten istý účel ako doteraz. Zmena spočiva v zosúladení časti parciel, ktoré vznikli novým vlastníctvom prenajímateľa.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Združenie obcí hornej Torysy | ZOHT - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením | Účelom navrhovanej činnosti je práve zhodnotenie biologických odpadov v mieste vzniku. Jednotlivé druhy odpadov sa budú zhodnocovať priamo u pôvodcov týchto odpadov, čím sa zvýši efektivita zhodnotenia odpadov a zároveň sa zabráni ukladaniu odpadov na skládkach odpadov a taktiež sa znížia nároky na prepravu odpadov vo väčšom objeme, čím dôjde k prekrývaniu viacerých pozitívnych efektov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.


MONITORING ODPADY | 23.12.2019 - 01.01.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Trend budúcnosti: Prinesie zmena spôsobu nakupovania potravín výrazné zníženie bioodpadu? | Odpady-portal.sk | Obchody s množstvom čerstvých potravín, umiestňovaných v regáloch s nádejou ich predaja, môžu byť v budúcnosti iba vzdialenou spomienkou, prognózuje Deutsche Bank.

Plasty vymieňajú za jedlo. Indická reštaurácia netradične bojuje proti znečisteniu | Odpady-portal.sk | V indickom meste Ambikapur otvorili reštauráciu, v ktorej ponúkajú porciu jedla výmenou za plastový odpad. Z vyzbieraných plastov budujú cesty.

Ako efektívne plniť environmentálne ciele? Analýza ukázala štyri kľúčové opatrenia | Odpady-portal.sk | Zálohovanie nápojových obalov zvýši triedený zber na Slovensku o 0,45 %. Ciele, ktoré nám vyplývajú zo Smerníc EÚ, nedosiahneme bez ďalších opatrení.

Odvoz vianočných stromčekov v Bratislave spustia 7. januára 2020 | Odpady-portal.sk | Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.

Produkcia odpadov ďalej rastie, ukázala najnovšia Správa o stave životného prostredia | Odpady-portal.sk | V porovnaní s rokom 2005 produkujeme o polovicu viac komunálnych odpadov, v EÚ sme však stále hlboko pod priemerom.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

V meste nie je zabezpečených takmer 43 percent odpadu.

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Pelety z plastového odpadu poslúžia ako palivo.

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobcovia elektriny z komunálneho odpadu a skádkového plynu si v porovnaní s vlaňajškom výrazne polepšia.