DTE 2021
REDOX
INISOFT

Kontajnery na zmesový odpad častokrát obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

OZV NATUR-PACK spolu s autorom projektu Chytrý macko a známymi osobnosťami urobili malý prieskum zloženia kontajnerov určených na zmesový odpad. Výsledok nepotešil.

Kontajnery na zmesový odpad pravidelne obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

Foto: Youtube NATUR-PACK

Pri pohľade do kontajnerov určených na zmesový odpad bolo vidieť, že ľudia ešte stále minimálne polovicu odpadu neseparujú.

Na jednom z bratislavských sídlisk prieskumníci otvorili tri kontajnery. V prvom sa našiel šalát zo supermerketu a plastová fľaša z aviváže, v druhom veľké množstvo papiera, sklo a plechovka od nápoja, všetko predmety, ktoré predstavujú veľmi cenné druhotné materiály. V treťom kontajneri bol obsah, z ktorého sa dve tretiny dajú odseparovať.

„Ľudia tu majú tri kontajnery, keby separovali, stačí im jeden, prípadne by pribudol jeden žltý a jeden modrý a ušetrili by sa financie z vlastného vrecka plus čistejšia príroda,“ hovoril Juraj Janech, autor projektu Chytrý macko (článok o projekte sme priniesli v máji).

Na jeho slová nadväzoval aj Marek Brinzík, PR riaditeľ OZV NATUR-PACK: „Nestačí, keď o tomto probléme hovorí Naturpack, či mesto Bratislava, musia o ňom začať hovoriť speváci, herci, spisovatelia, jednoducho verejne známe osoby, ktoré počúva množstvo ľudí a musia to opakovať asi celý rok.“

Jednou takou osobou, ktorú NATUR-PACK oslovil, je aj spevák Thomas Puskailer. Na otázku, čo považuje za problém triedenia zberu, odpovedal:

„Uvedomujem si, že kontajner na zmesový odpad by vôbec nemusel existovať. Vidím v ňom tetrapaky, ktoré môžu ísť do plastov, papier, aj bioodpad, to všetko sa dá vytriediť a potom by tento kontajner bol vlastne zbytočný. A čo by bolo super, my to zrecyklujeme a odpadu bude medzi nami menej.“

„Je smutné, že množstvo veľmi dobre zrecyklovateľných materiálov pravidelne končí v zmesových kontajneroch. Na väčšine územa Slovenska ich totižto čaká smutný osud na niektorej zo skládok odpadu a ako všetci už dobre vieme, skládka je pre odpady tá najhoršia možnosť,“ uzatvára M. Brinzík.

NATUR-PACK zverejňuje výsledky všetkých svojich analýz v reportážach na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti. Onedlho chcú na ňu nadviazať reportážou o recyklácii skla, ako aj reportážou o pravidlách správneho triedenia skla.

Odkaz na reportáž: https://youtu.be/HKy3QYHgj1Q

Chytrý macko vznikol v roku 2017 ako vzdelávací projekt, ktorého cieľom je motivácia, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia občanov o správnom triedení odpadov priamo prostredníctvom obalov výrobkov BONAVITA SERVIS. Systém označovania výrobkov spotrebiteľom uľahčuje triedenie odpadu do správneho kontajneru.

Zdroj: NATUR-PACK


NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Samosprávam sa kráti čas na zavedenie povinného zberu kuchynského odpadu

Samosprávam sa kráti čas na zavedenie povinného zberu kuchynského odpadu

Slovenské samosprávy majú už len dva týždne na to, aby zaviedli efektívny a spoľahlivý systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Konferencia VYKUROVANIE 2021 otvorí aj energetické zhodnocovanie odpadu

Konferencia VYKUROVANIE 2021 otvorí aj energetické zhodnocovanie odpadu

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou v termíne od 21. do 25. júna 2021 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Výber vhodného obalu môže znížiť náklady na dopravu

Výber vhodného obalu môže znížiť náklady na dopravu

Prázdny priestor vo vnútri škatule často znamená vyššie náklady za obalové materiály a za transport. Firma ponúka efektívne riešenie vo forme inteligentných obalov.