NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ďalšia novela o jednorazových plastových výrobkoch zavádza množstvo nových povinností

Dôvodová správa uvádza, že v súčasnosti až pri 90 % verejných podujatí neprichádza k správnemu triedeniu jednorazových plastových výrobkov. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v decembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/12.

Ďalšia novela o jednorazových plastových výrobkoch zavádza množstvo nových povinností

Foto: Depositphotos

Opäť došlo k novelizácii zákona o odpadoch1. Novela2 bola prijatá z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady3 a jej cieľom je zníženie a v niektorých prípadoch aj odstránenie negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie.

Jednorazové plastové výrobky

Jednorazové plastové výrobky predstavujú bežné spotrebné výrobky na rýchle použitie, ktoré sa po jednom použití na svoj určený účel vyhodia, len málokedy sa recyklujú, a teda sa z nich stáva odpad znečisťujúci životné prostredie.

Novela tieto výrobky definuje ako výrobky, ktoré sú vyrobené úplne alebo čiastočne z plastu a ktoré nie sú navrhnuté, vyrobené alebo uvedené na trh s tým cieľom, aby počas svojej životnosti absolvovali niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vrátia výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby boli opätovne použité na ten istý účel, na ktorý boli vyrobené.

Okrem definícií zavádza novela predovšetkým nové povinnosti a obmedzenia výrobcov určitých jednorazových plastových výrobkov4.

Znižovanie spotreby

V prvom rade sa novelou ustanovujú nové požiadavky na použitie jednorazových plastových výrobkov. Od 1. 12. 2021 je výrobca poskytujúci konečným spotrebiteľom poháre na nápoje a nádoby na potraviny na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste ako v mieste predaja len za úhradu a zároveň je povinný ponúknuť spotrebiteľovi buď opakovateľne použiteľnú alternatívu, alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu pohára alebo nádoby.

Z uvedeného vyplýva, že výrobca poskytujúci jednorazové plastové výrobky si musí v rámci svojej logistiky zabezpečiť viacero druhov pohárov a nádob (plastové a alternatívne). Dôvodová správa k novele v tejto súvislosti uvádza, že tento prevádzkovo zložitejší systém by mohol viesť k postupnému odklonu od používania jednorazových plastových výrobkov.

Okrem uvedeného novela upravuje aj výslovný zákaz poskytovať konečnému spotrebiteľovi jednorazové plastové výrobky. V prípade, ak sa majú potraviny a nápoje konzumovať na mieste predaja, je zakázané poskytovať jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho občerstvenia a taktiež jednorazové plastové výrobky na verejných podujatiach.

V dôvodovej správe sa uvádza, že v súčasnosti neprichádza pri 90 % verejných podujatí k správnemu triedeniu. V tejto súvislosti sa zavádza povinnosť organizátora verejného podujatia zabezpečiť, aby v prípade používania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečil ich následný triedený zber. V prípade nezabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných výrobkov dochádza paradoxne k environmentálne nepriaznivejším vplyvom, ako keby boli použité jednorazové plastové výrobky.

Požiadavky na výrobky

Okrem vyššie uvedených opatrení s cieľom znížiť spotrebu novela upravuje aj nové požiadavky na jednorazové plastové výrobky.

Od 3. 6. 2024 nebude možné na slovenský trh uvádzať niektoré nápojové obaly (napr. nápojové fľaše) bez toho, aby mali počas zamýšľaného používania výrobku plastové viečka pripevnené k nápojovému obalu.

Od 1. 1. 2025 bude možné uvádzať na trh Slovenskej republiky len nápojové PET fľaše, ktoré budú obsahovať minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva výrobcom uvedených PET fliaš, s tým však, že od 1. 1. 2030 už všetky nápojové obaly (teda nielen PET fľaše) budú musieť obsahovať minimálne 30 % recyklovaných plastov.5

Označovanie výrobkov

Od 1. 12. 2021 budú platiť aj nové požiadavky ohľadom označovania jednorazových plastových výrobkov, ktoré majú zvýšiť informovanosť spotrebiteľov.

Výrobca pohárov na nápoje, hygienických vložiek a tampónov, vlhčených utierok a tabakových výrobkov s filtrami bude povinný výrobok označiť informáciou o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, ako aj o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia, ktorým sa je potrebné vyhnúť.

Tieto informácie musia byť uvedené priamo na obale výrobku, jednotkovom balení alebo na samotnom výrobku, a to tak, aby boli výrazné, čitateľné a nezmazateľné.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu

V dôsledku potreby zvýšiť informovanosť spotrebiteľov sa od 1. 1. 2023 rozšíria aj povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov. Tieto povinnosti sa týkajú výrobcov jednorazových plastových výrobkov, akými sú napríklad ľahké plastové tašky, nádoby na potraviny, nápojové obaly a podobne.

Novou povinnosťou je znášanie nákladov na opatrenia na zvyšovanie informovanosti, nákladov spojených s komplexným nakladaním s odpadom z výrobku a nákladov spojených s čistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ak neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.

Nové povinnosti budú mať aj výrobcovia napríklad vlhčených utierok, balónov a tabakových výrobkov, ktorí budú od 1. 12. 2026 povinní znášať náklady na zvyšovanie informovanosti, náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov a taktiež viesť a uchovávať evidenciu o týchto výrobkoch uvedených na trh a ohlasovať príslušné údaje Ministerstvu životného prostredia SR.

V dôsledku novely sa rozšírená zodpovednosť výrobcov bude vzťahovať aj na výrobcov tabakových výrobkov a rybárskeho náčinia.

Zvýšenie informovanosti

Zvýšenie informovanosti sa vyššie uvedenými novými povinnosťami nekončí. Od 1. 1. 2023 musia výrobcovia viacerých jednorazových plastových výrobkov (napríklad nádob na potraviny, ľahkých plastových tašiek, tabakových výrobkov, rybárskeho výstroja) konečných používateľov:

a) motivovať k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu,

b) motivovať k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív,

c) motivovať k správnemu spôsobu nakladania s výrobkami, keď sa stanú odpadom,

d) informovať o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, ako aj na kanalizáciu.

Pre úplnosť uvádzame, že novelu zákona v čase prípravy tohto článku prezidentka ešte nepodpísala.


1 Zákon č. 79/2015 Z. z.
2 Novela k zákonu o odpadoch z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.
4 Pod všetkými výrobkami, o ktorých sa pojednáva v texte, sa majú na mysli jednorazové plastové výrobky. Pre zjednodušenie sa v texte nebude zakaždým uvádzať, že ide o jednorazové plastové výrobky.
5 Novela špecifikuje, že ide o nápojové fľaše s objemom najviac 3 litre a tiež obsahuje určité výnimky.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.