NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pomôže rozšírená zodpovednosť výrobcov v novej oblasti? Čo hovoríte na návrh Bruselu? (ANKETA)

Mapovali sme názory na novú iniciatívu Európskej komisie.

anketa

Foto: AVS, NATUR-PACK, RECobal, SZZV

Rozšírená zodpovednosť výrobcov by sa mala uplatňovať aj v oblasti znečistenia odpadových vôd. Ráta s tým nový legislatívny návrh Európskej komisie, ktorý hovorí o nových povinnostiach farmaceutického, kozmetického či chemického priemyslu.

Návrh revízie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd hovorí tiež o tom, že výrobcovia by mali svoje povinnosti plniť prostredníctvom kolektívnych schém. Ich nastavenie však má zostať v kompetencii členských štátov. Téme sme sa na Odpady-portal.sk podrobnejšie venovali koncom októbra.

Teraz sme oslovili štyroch odborníkov z prostredia výrobcov, vodárenského sektora a organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), aby sme zmapovali ich postoje k návrhu Komisie. Úlohou opýtaných bolo zaujať stanovisko k otázke:

Ako vnímate návrh Európskej komisie na uplatnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadových vôd?

Prečítajte si výber ich z vyjadrení a následne celé odpovede v pôvodnom znení.

Výber z odpovedí

„Z pohľadu vodárenských spoločností sa jedná o správny krok. Producenti znečistenia majú na výber dve možnosti.“

Ivana Mahríková, Asociácia vodárenských spoločností

„Som skôr skeptický voči ďalšiemu rozširovaniu zodpovednosti výrobcov.“

Michal Sebíň, NATUR-PACK

„Systém kolektívneho plnenia povinností môže byť rozumným riešením aj v iných oblastiach.“

Beáta Kastlerová, RECobal

„Bolo by vhodné stanoviť dlhšie prechodné obdobie od prijatia revízie smernice, tak aby sa vytvorili vhodné podmienky pre priemysel.“

Roman Šterbák, Slovenské združenie pre značkové výrobky


Celé odpovede

Ivana Mahríková

vedúca kancelárie Asociácie vodárenských spoločností, členka Komisie Európskeho združenia prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre odpadové vody

Návrh smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD)bol zverejnený 26. októbra 2022. Hlavným cieľom smernice je ochrana životného prostredia, ľudského zdravia, redukcia emisií skleníkových plynov, zlepšenie riadenia a transparentnosti sektora, lepší prístup k sanitácii po pandémii a pravidelné monitorovanie parametrov ovplyvňujúcich ľudské zdravie v komunálnych odpadových vodách.

trh_s_plynom

Cieľom sprísnených opatrení v smernici je zníženie celkových emisií znečistenia vypúšťaných do životného prostredia až o 4,86 milióna ton ročne. Podľa zástupcov Európskej komisie sa náklady na opatrenia vyšplhajú na 3,783 mld. eur ročne rok. Dosiahnutie tak významných cieľov spojených s vysokými finančnými nárokmi nie sú schopní zabezpečiť iba samotní prevádzkovatelia verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Zároveň nie je možné ich v plnej výške zahrnúť do cien stočného, pretože by to prinieslo skokovitý nárast cien v celej Európe. Z tohto dôvodu sa v návrhu revízie smernice objavuje prenesená zodpovednosť výrobcu. Nový článok prináša povinnosť pre producentov aj importérov, ktorí dodávajú na trh výrobky, ktoré po ukončení ich životného cyklu môžu tvoriť znečistenie pre životné prostredie a je potrebné zabezpečiť ich odstránenie v štvrtom stupni čistenia.

Práve oni majú vytvoriť finančné zdroje na zabezpečenie dodatočného čistenia odpadových vôd s cieľom redukcie mikropolutantov. Z pohľadu vodárenských spoločností sa jedná o správny krok. Producenti znečistenia majú na výber dve možnosti. Buď zmenia charakter svojich výrobkov tak, aby nezaťažovali prevádzkovateľov verejných kanalizácií a ČOV alebo budú financovať náklady na výstavbu a prevádzku IV. stupňa čistenia odpadových vôd.

Európske združenie prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií (EurEua), ktorého členom je aj Asociácia vodárenských spoločností sa aktívne venuje téme revízie UWWTD. V súčasnosti pripravuje oficiálne stanovisko k návrhu revízie smernice s dopadmi opatrení na jednotlivé členské štáty.


Michal Sebíň

riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK

V súčasnosti stojí rozšírená zodpovednosť výrobcov pred viacerými „rozšíreniami.“ Do praxe by sa mala zaviesť ekomodulácia, zodpovednosť za littering, povinný obsah recyklátu vo výrobkoch alebo zriadenie triedeného zberu pre textil.

 
 

Zostáva vám 43% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Pyrolýza plastového odpadu nie je žiadnym zázrakom, ktorý vyrieši problémy s plastovým odpadom, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

X
X
X
X