Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Dopyt po zhutňovaní skládok rastie, je to reakcia na nové požiadavky (ROZHOVOR)

Slovensko smeruje k bezskládkovej spoločnosti, ale cesta k nej potrvá ešte desaťročia. Možnosti úspory skládkovacích priestorov približuje Ing. Richard Schovanec, riaditeľ divízie predaja ťažkej mechanizácie zo spoločnosti NORWIT SLOVAKIA.

Richard Schovanec, NORWIT SLOVAKIA

Richard Schovanec | Foto: Odpady-portal.sk

Odpadové hospodárstvo na Slovensku čelí veľkej výzve, ktorou je odkláňanie odpadov od skládok. V najbližších rokoch však bude naďalej významne odkázané aj na existujúce skládkovacie kapacity. Ich možnosti však klesajú, preto sa odpadové spoločnosti čoraz viac obzerajú po riešeniach, ktorá im umožnia zvýšiť kapacitu skládok. Odráža sa to aj na dopyte po kompaktoroch odpadu?

Situácia na trhu je taká, že počet skládok a ich kapacít neustále klesá. Najmä malé skládky sa naplnili, alebo zatvorili.

Pred niekoľkými rokmi to mnohých prevádzkovateľov netrápilo. Na operovanie na skládkach používali upravené nakladače, ktoré mali oceľové kolesá. Kvalitné zhutňovače skládok považovali za príliš nákladnú investíciu v porovnaní s benefitmi.

Tak sa stalo, že skládku, ktorá mala len buldozér alebo takýto nakladač, museli zatvoriť o niekoľko rokov skôr, než by im to skutočná kapacita umožňovala.

Bolo práve toto dôvodom, pre ktorý ste do svojho portfólia zaradili aj kompaktory?

My sme už od roku 2011 začali robiť väčšiu osvetu u prevádzkovateľov skládok. Samozrejme, že nedôvera voči ekonomickej efektivite tak veľkého stroja bola pomerne veľká, preto sme začali kompaktory prenajímať, aby si mohli skládky vyskúšať.

V konkrétnom prípade sme napríklad vypočítali, že za tri týždne využívania kompaktora môžu naakumulovať úsporu priestorov skládky v hodnote až do 200-tisíc eur.

Keď si to prevádzkovatelia overili, tak to vyhodnotili ako efektívnu investíciu či už do prenájmu, alebo do trvalého zakúpenia stroja.

Richard SchovanecRichard Schovanec, NOWRIT SLOVAKIA | Foto: Odpady-portal.sk

Kedy je výhodnejší prenájom alebo kúpa?

To je individuálne. Prevádzkovatelia skládok s menším návozom, napríklad pättisíc ton ročne, častejšie využívali občasný prenájom. Napríklad na dva týždne za pol roka. Niektorí však zistili, že je pre nich výhodnejšie mať ho tam trvale, pretože efektivita je vyššia. Tí si potom od nás zaobstarali starší kompaktor.

Na veľkých skládkach chodia kompaktory aj v dvojsmennej prevádzke, teda pracujú niekoľko tisíc motohodín ročne, preto pre ne je efektívnejší nový stroj.

Trh sa postupom rokov vyvíja a koncentruje sa na väčšie firmy s veľkými skládkami.

Skládky budú potrebné ešte veľa rokov, aj keď sa miera zhodnocovania bude zvyšovať. Veľké firmy sa prirodzene snažia udržiavať skládky v čo najlepšej kapacitnej kondícii. Väčšina týchto firiem má na Slovensku na svojich skládkach práve kompaktory BOMAG.

Využívajú aj ten model, že nový stroj po pár rokoch presunú na svoju menšiu skládku, alebo ho odkúpime my, zrepasujeme a ponúkneme ďalšiemu záujemcovi.

skompaktor BOMAGKompaktor BOMAG | Foto: NORWIT SLOVAKIA

A čo skládky, ktorým končí životnosť?

Pracujú s prenajatými kompaktormi.

Vyžadujú si kompaktory špeciálny spôsob zaobchádzania?

Treba dodržiavať určité rámcové pravidlá, techniky akým spôsobom hutniť teleso skládky, do akej výšky rozhŕňať odpad pred zhutnením a tiež ako ukladať odpad na skládku. Kombinácia týchto faktorov vytvára najlepší výsledok.

Prejdime k špecifikácii zhutňovača BOMAG, ktorý na slovenský trh dodáva spoločnosť NORWIT SLOVAKIA. Na trhu existuje viacero výrobcov kvalitných zhutňovačov. Čo považujete za konkurenčnú výhodu BOMAG-u?

BOMAG má výborne uspôsobenú konštrukciu na skvelé hutnenie odpadu v telese skládky. Tá pochádza ešte zo sedemdesiatych rokov a jej princíp sa veľmi nemení. Koleso má polygónové obruče a na nich zuby, vďaka čomu zhutňuje dvojstupňovo.

Pri prvom prejazde sa pomerne hlboko zaborí s vysokým merným tlakom, pri ďalších sa zväčšuje kontaktná plocha a povrch vrstvy vyrovnáva.

BOMAG je poháňaný hydrostaticky preto dosahuje stúpavosť v telese skládky až 100%. Má štyri kolesá, každé s vlastným hydromotorom. Pohon zabezpečujú štyri čerpadlá, teda pre každé koleso jedno.

Riadenie sa deje prostredníctvom otočného a výkyvného kĺbu. To znamená, že počas jazdy sa vykyvuje predný rám voči zadnému a v každom okamihu má stroj, resp. jeho kolesá, kontakt s telesom. Koleso teda „hľadá” slabšie zhutnené miesto a vytvára zhutnený priestor pre zahrnutie ďalším odpadom. BOMAG sa v telese pohybuje ako “pavúk”, preto je minimalizované aj riziko jeho prevrátenia.

Richard Schovanec, NorwitRichard Schovanec, NORWIT SLOVAKIA | Foto: Odpady-portal.sk

Ako je to so školením obsluhy?

Kompaktorista musí mať strojnícky preukaz. Následne ho kompletne zaškoľujeme o bezpečnosti, údržbe a správnom používaní stroja.

BOMAG ponúka viac druhov kompaktorov. Od čoho závisí špecifikácia?

Bomag vyrába kompaktory od 25 do 55 ton hmotnosti. Každý z týchto kompaktorov má určitý maximálny výkon, ktorý je schopný dosiahnuť.

Takže treba vybrať správny stroj na konkrétny typ skládky, predovšetkým podľa toho, aký objem odpadov sa denne naváža. Je neefektívne, aby veľmi ťažký stroj pracoval na malej skládke iba hodinu denne.

Tým, že sa trh koncentruje, tak na veľké skládky sa dostáva čoraz viac odpadu. Takže prevádzkovatelia veľkých skládok prechádzajú z ľahších na ťažšie zhutňovače.

kompaktor BOMAGKompaktor BOMAG | Foto: NORWIT SLOVAKIA

Sú na Slovensku v prevádzke už aj tie najťažšie?

Nie, ale možno raz príde aj taká doba. (Úsmev.) V Česku ich však už operuje niekoľko na veľkých skládkach, napr. pri Prahe.

Aktuálna legislatíva mení podmienky pre ukladanie odpadov na skládku, čoraz viac z neho vypadáva bioodpad a čoskoro ubudne aj časť upraveného odpadu. Ako sa to prejavuje na zhutňovaní?

Zmeny sú viditeľné. Keď išiel stavebný odpad do skládky, tak telesá dosahovali lepšiu mernú hmotnosť. Zároveň boli pre kompaktor náročnejšie z hľadiska životnosti jeho kolies. Takže jeho efektivita sa pri menšom objeme stavebného odpadu zvýšila.

Pri inertnom odpade, ktorý vzniká ako výstup zo spaľovne, prirodzene nie je nárast zhutňovania taký vysoký ako pri komunálnom odpade.

Pri komunálnom odpade je efekt významný. Podľa našich meraní vie buldozér zhutniť približne 0,8 tony odpadu do jedného kubíka, avšak s kompaktorom až do 1,4 tony.

Richard Schovanec, NORWIT SLOVAKIARichard Schovanec, NORWIT SLOVAKIA | Foto: Odpady-portal.sk

Dotkli ste sa životnosti kolies – hutniace koleso kompaktora musí zrejme odolávať veľkému opotrebeniu. Aké sú u BOMAGU reálne životnosti kolies?

V odpade je to práve koleso s hutniacimi hrotmi, ktoré dostáva najviac “zabrať” Preto sú hutniace hroty riešené ako vymeniteľné. Najväčší záujem je však o pevné kolesá, ktoré majú výrobcom garantovanú životnosť desaťtisíc motohodín.

Realita je však podstatne lepšia. Nie je výnimkou prípad, že kompaktor BOMAG s počtom motohodín pätnásť až dvadsaťtisíc jazdí naďalej na tých istých hutniacich hrotoch, ktoré sú stále v dobrej kondícii. 

Používa sa kompaktor aj na skládky nebezpečného odpadu?

Áno, Niektorí prevádzkovatelia majú osobitný kompaktor práve na tento druh odpadu.

Aký vplyv má zhutňovanie odpadu na tvorbu skládkových plynov?

Pozitívny. Boli sme s kompaktorom na skládke, ktorá má inštalovanú technológiu na zachytávanie plynu. Po tom, čo zakúpili kompaktor, museli prestaviť technológiu, lebo sa im zvýšilo zachytávanie plynov. Predpokladám, že je to tým, že sa povrch telesa „zapuzdril”.

Obvyklým problém skládok je riziko ich zahorenia, napríklad z iskier, či z unikajúceho paliva.

BOMAG má zospodu úplne uzatvorené telo a je pancierovaný, v tomto smere má jednoznačný technický benefit aj oproti buldozérom.

V ostatných rokoch silnie téma budúceho využitia odpadu, ktorý je uložený na skládke, na ďalšie zhodnotenie. Myslíte si, že sa na Slovensku budú v budúcnosti skládky otvárať?

Som k tomu skôr skeptický, lebo nevieme presne, čo sa na skládke nachádza a v akom aktuálnom stave. Ide o veľmi nehomogénny materiál. Technológie sa však vyvíjajú.

Kompaktor BOMAGKompaktor BOMAG | Foto: NORWIT SLOVAKIA

Na skládky sa veľmi často dostáva aj objemný odpad, napríklad nábytok. Pri nich je kompaktor asi vysoko účinný.

Pre neho je to najväčšia „lahôdka”. Buldozér je najmä zahŕňač, zatiaľ čo kompaktor je zároveň aj drvič. Porovnania zhutnenia oproti buldozéru sme robili už pred viac než desiatimi rokmi zakreslením stavu na odvetrávacie potrubie. Veľmi často bol po prejazdení pokles aj meter a viac.

Toto je podstatný faktor, pre ktorý sa aj firmy na Slovensku rozhodujú pre BOMAG, ktorý patrí k drahším strojom v konkurencii s inými, lebo dosahuje vysoké zhutnenie.

Zvyšuje sa záujem o kompaktory?

Jednoznačne. Tento rok sme dodali už tri a budeme dodávať štvrtý.

Na Slovensku je zhruba stovka skládok na komunálny odpad. Ktoré z nich majú kompaktory?

Myslím, že ich je okolo šesťdesiat.

Kompaktor BOMAGKompaktor BOMAG | Foto: NORWIT SLOVAKIA

Otázka na záver. Kompaktory sú ťažké stroje s veľmi vysokou spotrebou paliva. S ochranou životného prostredia asi nie sú najlepší kamaráti. Čo s tým?

Zhutňovače šetria priestor a to je ich veľkým prínosom pre životné prostredie. Firma BOMAG sa však snaží hľadať aj úspory paliva. Do kompaktorov začali do nových inštalovať systém eco-mode, ktorý pôvodne vyvinuli pre stavebné stroje.

Kedysi chodil kompaktor tak, že ak ste chceli ísť rýchlejšie, tak ste pridali plyn a zvýšili otáčky, teda spotrebovali viac paliva. Nový systém reaguje na zaťaženie, takže otáčky motora sa prispôsobujú zaťaženiu. Tým sa dostáva stroj do nižšieho otáčkového režimu a dosahuje ten istý výsledok pri nižšej spotrebe.

Podobne sa modernizuje ventilácia. Ventilátor bol kedysi poháňaný od motora, dnes sú ventilátory poháňané hydromotormi, takže ku chladeniu dochádza až pri rozohriatí motora.

A samozrejme, spotrebu paliva vie prevádzkovateľ výrazne znížiť spôsobom, akým skládkuje.

Budú raz zhutňovače elektromobilmi?

Pochybujem o tom. Taká veľká batéria by bola sama o sebe zhutňovačom.

BOMAG má však iné spoločné parametre s modernými automobilmi. Od klimatizácie až po tempomat. A podobne ako to už funguje pri niektorých stavebných strojoch, testuje sa aj možnosť diaľkového ovládania.


Spoločnosť NORWIT SLOVAKIA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.