NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Prinášame reakciu generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK na článok „Záhada neznámeho zápachu v Senci je objasnená. Zdrojom má byť skládka odpadov.“

Peter Krasnec

Peter Krasnec / Foto: Odpady-portal.sk

So záujmom som si prečítal článok na Odpady-portal.sk uverejnený dňa 18. mája 2022 pod titulkom „Záhada neznámeho zápachu v Senci je objasnená. Zdrojom má byť skládka odpadov.“

Už v úvode by som rád dal veci do správnej roviny. V lokalite Červený Majer sa nachádzajú:

  1. staré skládky odpadov, ktoré boli v prevádzke medzi rokmi 1970 - 1995 – neregulované smetiská, prevádzkovateľ už neexistujúci, odpad sa vyvážal nekontrolovane (hneď vedľa diaľnice),
  2. skládka tzv. 1. a 1a. etapy, ktorá bola v prevádzke v rokoch medzi 1998 - 2008 – skládka, ktorá nie je regulovaná, nie je rekultivovaná a v súčasnosti nie je známy prevádzkovateľ (bývalý prevádzkovateľ už neexistuje). Je to „ten kopec“ viditeľný z diaľnice.
  3. Skládka tzv. 3. etapy, ktorá bola v prevádzke do 8/2020 a ktorej prevádzkovateľom je AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka je niekoľko metrov nižšia ako skládka 1. a 1a. etapy a je umiestnená za skládkou 1. a 1a. etapy.

Na základe vyššie uvedeného musím hneď v úvode skonštatovať, že písať o tom, že jednoznačným zdrojom zápachu je skládka, je z môjho pohľadu dosť scestné, nakoľko ak niekto niečo meral (podotýkam, že v našom areáli sa nič nemeralo, nikto s našou spoločnosťou danú tému ani nediskutoval), tak nech pomenuje, ktorá skládka to je.

Pretože napríklad v prípade skládky 1. a 1a. etapy, ktorá je stále aktívna, teplota na ústi schátraných komínov vyústenia skládkového plynu stále vykazuje zvýšené hodnoty, čo jasne napovedá tomu, že skládkové plyny sa stále tvoria a voľne smerujú do ovzdušia.

O danú skládku nikto nejaví žiadny záujem a už dlhodobo je predmetom súdneho sporu medzi mestom Senec a SIŽP o určenie prevádzkovateľa skládky a povinnosti postarať sa o skládku (sprevádzkovať funkčnosť objektov na nakladanie s vodami, uzavretie a rekultivovanie skládky a podobne).

Danú 1. a 1a. etapu spoločnosť AVE SK nikdy neprevádzkovala, nie je ani vlastníkom pozemkov pod ňou a naviac, vzhľadom na súčasný stav ju spoločnosť AVE SK nemôže ani akokoľvek zabezpečiť / stabilizovať. Spoločnosť AVE SK vyvinula viackrát snahu a ochotu opraviť nefunkčné resp. nevyhovujúce objekty tejto skládky, ako je nádrž priesakových vôd či odvodňovacie žľaby.

V minulosti (pred účinnosťou § 114 c zákona odpadoch) ponúkla dokonca mestu možnosť prevziať práva a povinnosti mesta ohľadom skládky, vyplývajúce z vtedajšej legislatívy s cieľom celú skládku uzavrieť a zrekultivovať, avšak ponuka zo strany mesta nebola prijatá. V tom čase zodpovední zamestnanci mesta iba dúfali, že súdny spor mesto vyhrá a zbaví sa zodpovednosti za 1. a 1a. etapu.

Stále tu však absentuje environmentálna stránka a absentuje reálny subjekt, ktorý by sa o skládku postaral, aby sa predišlo potenciálnym škodám, ktoré môžu z titulu nevyhovujúceho nakladania s vodami vzniknúť.

Dovolím si tvrdiť, že spoločnosť AVE SK je jediným subjektom, ktorý naozaj prejavil záujem situáciu riešiť a v predloženom zámere Senec – Centrum odpadového hospodárstva ponúka možnosť realizácie opatrenia na vyriešenie nakladania s priesakovými vodami 1. a 1a. etapy a to vybudovaním veľkokapacitnej vyhovujúcej akumulačnej nádrže, ktorá by dokázala zachytiť okrem priesakových vôd 3. etapy aj priesakové vody z 1. a 1a. etapy.

Veríme, že ministerstvo tento návrh iba uvíta a nájde cestu, ako ho pomôcť navrhovateľovi, spoločnosti AVE SK, aj zrealizovať. Čo je však prinajmenšom zarážajúce, je to, že skládku 1. a 1a. etapy „seneckí aktivisti“ vôbec neriešia. Možno preto, lebo nie je pre nich zaujímavá z hľadiska ich „biznisových“ aktivít.

Skládka 3. etapy, ktorej prevádzka bola ukončená v auguste 2020, je celá enkapsulovaná, spĺňa všetky prísne normy legislatívy, má zabezpečené čistenie skládkových plynov cez biofiltre (v tomto roku bude spoločnosť AVE SK inštalovať aj tzv. fléru na spaľovanie potenciálnych plynov zo skládky za približne 180 000 eur), vlastnú akumulačnú nádrž, pravidelné monitoringy a podobne.

Keďže zo všetkých vyššie uvedených skládok je len jeden známy prevádzkovateľ, spoločnosť AVE SK, ktorý stále funguje, je veľmi jednoduché zhodiť celú kauzu zo zápachom na AVE SK.

Aktivisti, ktorí sa už niekoľkokrát ukázali ako zruční obchodní zástupcovia konkurenčných firiem (viackrát odporúčali iné spoločnosti, s ktorými majú mesto a obce spolupracovať) boli na skládke veľakrát, rovnako na skládke odpadov prebehli kontroly zo strany štátnej správy, mesta Senec, poslancov mesta Senec, starostov z regiónu, nehovoriac o policajných a iných kontrolách. Avšak doposiaľ ani jeden výstup z akejkoľvek kontroly nekonštatuje, že zápach je spôsobený práve prevádzkou skládky 3. etapy.

Dovolím si ešte niekoľko postrehov:

  1. Autori analýzy zabudli uviesť aj fakt, že kúsok od najväčších sťažovateľov (bývalá raketová základňa, vzdušnou čiarou cca 300 m od prvých panelákov) sa nachádza v smere vetra od skládky farma, kde sa chovajú diviaky lesné, srny, muflóny. Stačí sa ísť pozrieť tam a každý asi pochopí, aký zápach sú hlavne diviaky schopné vyprodukovať.
  2. V článku sa píše: „Prvé, čo nás zarazilo bolo, že tam neustále fúka vietor rýchlosťou zhruba 2-3 m/s.“ Moja otázka je, ak tam neustále fúka, tak prečo zápach je „cítiť“ len niekedy? Nemal by byť zápach cítiť po celý deň? Na druhej strane autori píšu: „Vietor však nefúka iba zo severu, ale počas dňa sa smer môže rôzne meniť“. Moja otázka znie: fúka teda vietor neustále zo severu alebo sa jeho smer mení?
  3. V článku sa píše: „Skládka bola ešte v prevádzke počas prvej návštevy“, no ďalej sa píše: „V roku 2021 pracovníci ústavu v spolupráci s mestom vybrali miesto, odkiaľ prichádzali najčastejšie sťažnosti na zápach“. Pripomínam, že skládka nie je v prevádzke od augusta 2020.
  4. V článku sa tiež píše: „Keď sme prepočítali vzdialenosť na základe rýchlosti vetra, zistili sme, že za 20 minút je zápach v meste a zdroj sa musí nachádzať zhruba 3 km od bodu merania. Vychádza to jasne na skládku.“ Ďalej sa však píše: „Skládka, vzdialená od mesta asi 4 kilometre, tam existuje už dlhé roky...“ Zdrojom zápachu potom asi nemôže skládka odpadov, ktorá je vzdialená 4 km od mesta, keď zdroj zápachu je podľa analýzy vzdialený 3 km. Zároveň skládka 3. etapy je nižšia oproti skládke 1. a 1a. etapy, takže vetry by mali potenciálny zápach z 3. etapy posúvať do priestoru medzi skládkami, nie nad skládkou.

Na záver by som chcel poznamenať, ak už niekto robí analýzy a následne sa chce pochváliť výsledkami, nech dané analýzy nerobí „od stola“ a jednostranne orientované, nech si radšej hneď v úvode zistí, ako to v danej lokalite funguje, oficiálnou cestou sa skontaktuje s prevádzkovateľom jedinej regulovanej skládky odpadov, ktorý by im bez problémov umožnil vstup do priestorov a nech spraví analýzu objektívnu, nezávislú, podloženú hodnovernými informáciami, dátami a nech si dobre premyslí, čo do analýzy uvedie.

Nakoľko ak niekto nepriamo obviňuje spoločnosť AVE SK, že jej skládka je zdrojom zápachu (viď. vyššie uvedené „Skládka bola ešte v prevádzke počas prvej návštevy“, v prevádzke bola jedine skládka 3. etapy, kde je prevádzkovateľ spoločnosť AVE SK, aj to len do augusta 2020) a pritom používa neúplne a skreslené údaje, môže to byť v konečnom dôsledku aj predmetom súdneho sporu za poškodenie dobrého mena našej spoločnosti.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Generálny riaditeľ / konateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.


Pozn.: Článok je reakciou na publikovaný článok, ktorá bola doručená redakcii. Postoje prezentované v texte môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X