Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Spracujú ho priamo v mieste vzniku. Elektrické kompostéry sú alternatívou pre kuchynský a reštauračný odpad

Objem odpadu sa zníži o 90 %, sľubuje dodávateľ technológie.

elektrický kompostér

Foto: MEVA-SK

Spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) je horúcou témou pre samosprávy, ktoré potrebujú vyzbieraný objem niekam umiestniť, ale aj pre jeho pôvodcov, akými sú reštaurácie či jedálne. Jednou z možností na trhu sú aj elektrické kompostéry.

V článku sa dozviete:

  • čo o BRKO hovorí legislatíva,
  • ako elektrický kompostér funguje,
  • koľko elektriny spotrebuje a ako je to s napojením na zdroj vody,
  • aké sú kapacity elektrických kompostérov,
  • koľko elektrické kompostéry stoja.

Zo zákona vypadávajú výnimky

Od 1. januára 2021 vstúpila do účinnosti novela zákona o odpadoch, podľa ktorej obce a mestá už nemôžu uplatňovať najrozšírenejšiu výnimku pri triedenom zbere kuchynského bioodpadu. Tá im až do minulého roka umožňovala triedený zber tohto odpadu nezaviesť, ak by bol systém zberu pre samosprávu finančne neúnosný. Po polročnom prechodnom období sa začal triedený zber BRKO od samospráv vyžadovať.

Legislatívne zmeny v praxi znamenajú, že samosprávam vznikla povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu BRKO z domácností, teda odpadu s katalógovým číslom 20 01 08, ktorého pôvodcom môžu byť jednotlivé domácnosti, ale i podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, napríklad reštaurácie, jedálne či kaviarne.

K ďalšej zmene pravidiel dôjde budúci rok. Od 1. januára 2023 zo zákona vypadnú ďalšie dve zostávajúce výnimky. Triedený zber BRKO tak budú musieť zabezpečovať aj mestá Bratislava a Košice, pre ktoré táto povinnosť zatiaľ neplatila vďaka využívaniu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO).

Elektrický kompostér poslúži pre domácnosť aj zberný dvor

Alternatívou pre spracovanie BRKO, ktorú najnovšie predstavila rožňavská spoločnosť MEVA-SK, sú elektrické kompostéry, teda zariadenia, ktoré umožňujú zhodnotenie odpadu priamo na mieste jeho vzniku. O podrobnosti sa s nami podelil obchodný zástupca MEVA-SK pre odpadové hospodárstvo a mestský mobiliár Róbert Havadej.

Hlavnou výhodou elektrických kompostérov je, že dokážu spracovať kuchynský či reštauračný odpad veľkou rýchlosťou, a to za 24 hodín. Zariadenia sú pritom schopné pracovať s rôznymi objemami odpadu.

Robert Havadej na Kongrese ZOVP 2022 | Foto: Odpady-portal.sk

„Výber vhodného elektrického kompostéra záleží od denného objemu vyprodukovaného BRKO v konkrétnom segmente,“ priblížil R. Havadej. „Pre domácnosti a malé gastro prevádzky je primárne určený elektrický kompostér GG 02 (ELKom 02), ktorého denná kapacita spracovania je maximálne 5,5 kg.“

V prípade väčších pôdovodcov odpadu, akými sú reštaurácie a rôzne ďalšie stravovacie prevádzky v MEVA-SK odporúčajú elektrické kompostéry s vyšším objemom denného spracovania BRKO, a to od 27 kg do 137 kg. V ponuke spoločnosti ide kompostéry GG 10, GG 30 a GG 50.

Elektrický kompostér s kapacitou 10 ton / rok | Foto: MEVA-SK

Poslednou skupinou spracovateľov BRKO sú zvozové spoločnosti, združenia obcí, zberné dvory a rôzni oprávnení spracovatelia kuchynského odpadu. Pre túto skupinu odporúčame vysokovýkonné zariadenia s dennou kapacitou od 274 kg do 1 370 kg,“ vysvetlil R. Havadej s tým, že ide o kompostéry GG 100, GG 300, GG 500. Číslo uvedené za „GG“ pritom odkazuje na ročnú kapacitu spracovania BRKO v tonách.

Aktuálne ceny elektrických kompostérov v ponuke MEVA-SK sa pohybujú od približne 2 000 eur + DPH v prípade najmenšieho zariadenia až po rádovo desaťtisíce eur pri kompostéroch s najväčšou kapacitou.

Ako elektrický kompostér funguje? 

Prevádzka kompostérov je plne automatická a spočíva v tom, že do kompostéra sa vkladá biologický odpad a následne sa zariadenie podľa potreby vyprázdňuje.

„Kompostéry využívajú pôsobenie výnimočne účinných a odolných mikroorganizmov, ktoré sa v extrémnych podmienkach rýchlo množia. Prežitie si zaisťujú aj v prípade nedostatku potravy, vzduchu alebo teploty. Do kompostéra sa umiestňujú iba raz a nie je nutné ich opakovane pridávať. Aj vďaka tejto mimoriadnej odolnosti dokážu premeniť kuchynský a reštauračný odpad už do 24h a redukovať jeho objem až o 90 %,“ vysvetľuje spoločnosť MEVA-SK na svojom blogu.

Zdroj: MEVA-SK

„Výsledkom spracovania kuchynského odpadu je hygienizovaný kompost, voda a oxid uhličitý, ktoré sú následne cez uhlíkové filtre odvádzané do ovzdušia. Prevádzka nevyžaduje napojenie na zdroj vody.“

Na druhej strane však prevádzka zariadenia vyžaduje elektrickú energiu. Energetické nároky jednotlivých typov kompostérov sumarizuje tabuľka.

Zdroj: MEVA-SK

Vysoká teplota spracovania kuchynského odpadu na úrovni 70 °C v kombinácii s vysokou salinitou a kyslosťou prostredia v kompostéroch má zabezpečiť účinnú likvidáciu patogénov. „Elektrické kompostéry su certifikované a schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,“ doplnil v reakcii na našu otázku R. Havadej.

MEVA-SK deklaruje, že likvidácia kuchynského a reštauračného odpadu v elektrických kompostéroch je plne v súlade s legislatívou o odpadoch. Výhoda zariadení podľa spoločnosti spočíva tiež v tom, že odpad nie je potrebné vopred zhromažďovať a prevážať na veľké vzdialenosti, čím sa eliminujú náklady plynúce zo zákonnej povinnosti odpad triediť a zvážať.


Spoločnosť MEVA-SK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.