Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pri zbere kuchynského odpadu poskytujú elektronickú evidenciu, za použitý olej platia obciam

Nastaviť systém zberu správne sa oplatí. Aj kvôli príspevkom z Environmentálneho fondu.

kuchynský odpad

Foto: CMT

Zber kuchynského odpadu a použitého oleja z domácností je na Slovensku čoraz viac skloňovanou témou.

Kým zber kuchynské odpadu predstavuje významný náklad, pri ktorom každá samospráva uvažuje, ako ho optimalizovať, zber použitého kuchynského oleja je iným príbehom. Samospráva za vyzbieranú surovinu dostáva zaplatené.

Obce očakávajú hygienu a komfort

Samosprávy, ktoré čelia rastúcim nákladom na odpadové hospodárstvo, sa pri zbere kuchynského odpadu logicky zaujímajú o cenu. Ako však vysvetľuje Marek Janda, výkonný riaditeľ spoločnosti CMT Group, týmto by očakávania samospráv končiť nemali.

„Špecializované spoločnosti ako CMT Group zabezpečujú zber a likvidáciu odborne, výhradne v legálne schválených odpadárskych bioplynových staniciach. Vývoz kuchynského odpadu uskutočňujeme formou výmeny plnej nádoby za prázdnu – čistú, umytú nádobu, čo eliminuje časté problémy s červíkmi, či hlodavcami alebo so zápachom z nádob“ hovorí M. Janda.

Takúto prax potvrdzuje aj Milan Polča, starosta obce Chmeľov, ktorá so spoločnosťou CMT spolupracuje.Za zber kuchynského odpadu sme veľmi radi, pomohlo to obci zbaviť sa potkanov, a zároveň aj nepríjemného zápachu, nakoľko sú nádoby pravidelne vymieňame za čisté, umyté, kus za kus,“ pochvaľuje si starosta.

Foto: CMT

Náklady stráži evidencia odpadov

Ako ďalej vysvetľuje M. Janda, špeciálne hnedé nádoby určené na kuchynský odpad s objemom 120 litrov a 240 litrov CMT Group zabezpečuje pre obce na vlastné náklady.

„Obec pokrýva poplatok za počet reálne odvezených plných nádob. K transparentnosti tohto procesu prispieva digitalizácia a možnosť fakturácie zberu na základe nascanovaných nálepiek QR kódov alebo RFID čipov na stojiskách a nádobách,“ vysvetľuje šéf CMT Group.

„Zástupcovia obce navyše získavajú bezplatnú elektronickú evidenciu odpadov, ihneď dostupné záznamy o vývoze a počte obslúžených nádob vo svojej obci. To znamená, že všetky doklady o zbere odpadu majú pod jednou digitálnou strechou,“ vysvetľuje M. Janda.

Pridanou hodnotou pre mestá a obce podľa jeho slov tiež je, že spoločnosť garantuje transparentnú logistiku. CMT má všetky zberové vozidlá vybavené GPS sledovaním v reálnom čase a neustály prehľad je zabezpečený aj dodatočným monitorovaním prostredníctvom mobilných telefónov pracovníkov.

„Jedným z najväčších pozitív pre našich občanov je nulová donášková vzdialenosť. Obyvatelia nemusia odpad nikam nosiť, stačí ho len vyložiť pred rodinný dom,“ hovorí Jana Guštafiková, referentka životného prostredia v Pezinku. Výhodou z pohľadu mesta zároveň podľa nej je, že vďaka odklonu kuchynského odpadu zo zmesového odpadu sa podarilo odstrániť dlhoročný problém zapáchajúcich zberných nádob na zmesový odpad.

Foto: CMT

Na to, aby zber kuchynského odpadu fungoval efektívne, je však podľa M. Jandu potrebná aj informovanosť občanov a priebežná edukácia. „Samozrejmosťou je bezplatné dodanie informačných materiálov k podpore zberu odpadov v danej obci a možnosť dodania analýzy odpadov obce s následným správnym nastavením zberu kuchynského odpadu,“ dodáva šéf CMT Group.

Popri zbere od obyvateľov zberová spoločnosť zároveň ponúka obciam aj zber kuchynského odpadu v ich zariadeniach. Samospráva tak môže riešiť aj zber kuchynského odpadu v školách, škôlkach, domovoch seniorov či iných stravovacích prevádzkach, ktoré zastrešujú.

Na kuchynský odpad prispieva Envirofond

Zber kuchynského odpadu patrí medzi najnákladnejšie položky v odpadovom hospodárstve samospráv. Ako ďalej vysvetľuje M. Janda, dobrou správou je, že mestám a obciam na každú tonu zhodnoteného kuchynského odpadu prispieva Envirofond.

Za každú tonu kuchynského odpadu poslaného do bioplynky alebo kompostárne obce za rok 2022 takto od štátu zinkasovali takmer 100 eur. Rozdelenie príspevkov medzi jednotlivé mestá a obce sme na Odpady-portal.sk mapovali v septembrovom článku. 

„Ide o samostatnú kategóriu príspevku za vyseparované množstvo kuchynského odpadu, vďaka ktorému dokáže obec získať stovky, tisíce a v niektorých prípadoch až desaťtisíce eur do svojho obecného rozpočtu,“ objasňuje šéf CMT Group.

„Na druhej strane samosprávy, ktoré nemajú zavedený zber kuchynského odpadu od domu k domu sa môžu dostať do zbytočných problémov, obdržať vysoké pokuty a dokonca im môže byť zastavené čerpanie podpory z Envirofondu až na tri roky,“ pokračuje M. Janda. „V CMT máme so žiadosťami o príspevok z Envirofondu úspešné skúsenosti a radi s ním našim partnerským obciam pomôžeme.“ 

CMT Goup

Zákonnú výnimku z povinného zberu kuchynského odpadu majú len tie obce, ktoré preukážu 100-percentné zhodnocovanie tohto odpadu v domácich kompostéroch. O rušení výnimky ministerstvo životného prostredia nateraz neuvažuje, podľa M. Jandu by však triedenie kuchynského odpadu mali zvážiť aj menšie obce s pár stovkami obyvateľov.

„Veľa malých obcí má negatívny postoj k zberu kuchynského odpadu nakoľko sa domnievajú, že sa v ich smetných košoch nevyskytuje a obyvatelia, respektíve že ich „domáci miláčikovia“ si s kuchynským odpadom vždy poradia. Opak je však pravdou,“ mieni M. Janda.

„Je potrebné začať aspoň s jednou alebo dvoma nádobami na viditeľných miestach v obci a obyvatelia si aj vďaka našim informáciám o spôsobe zberu začnú zvykať separovať aj kuchynský odpad. Rovnako sa to týka aj zabalených potravín, ktoré taktiež zbierame do našich hnedých nádob s označením „kuchynský odpad,“ dodáva.

Za vyzbieraný olej platia obciam

V prípade použitého kuchynského oleja je situácia opačná. Ak sa samospráva pustí do jeho zberu, neplatí zaň, naopak, môže z neho finančne profitovať.

„Obciam, ako aj ich školským zariadeniam, za zber použitého kuchynského oleja platíme. Tým dokážu získať finančné prostriedky napríklad na podporu a rozvoj svojich zariadení,“ vysvetľuje M. Janda.

Foto: CMT

Jednou zo samospráv, kde sa pre toto riešenie rozhodli, je mesto Pezinok. Skúsenosti si pochvaľujú. „Zber použitého oleja je výbornou doplnkovou službou. Pre obyvateľov prebieha jednoduchým spôsobom do vedierka a následným vyložením pred svoj rodinný dom,“ uzatvráa referentka životného prostredia J. Guštafiková.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.