Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2019/12

Čo obsahuje decembrové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetiku ENERGO?

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADY

Vytvárame čoraz viac odpadu. A to je dobre | Neformálne združenie Slovenský ochranársky snem vydalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyhlásenie, v ktorom viacerí známi aktivisti aj vedci hodnotia stav životného prostredia na Slovensku.
Radovan Kazda

Alena Popovičová: Ľudia nerozumejú tomu, že spaľovne majú bezpečné emisie | Ovzdušie na Slovensku sa zlepšuje a niektoré emisné požiadavky pre priemysel či energetiku máme prísnejšie než ostatné krajiny EÚ, hovorí Ing. Alena Popovičová, PhD. zo spoločnosti ARPenviro.
Radovan Kazda

Najviac elektroodpadu tvoria domácnosti. Správa Eurostatu ukázala, koľko ho vyzbierame Na Slovensku sa darí vyzbierať približne polovica z celkového objemu elektrozariadení, ktoré sa dostanú na trh. 
Radovan Potočár

Chemicky spracovaný odpadový olej ako alternatívne palivo pre zariadenia na výrobu elektrickej energie | Rozsudkom vo veci C-212/181 Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) rozhodol, že za istých okolností právo EÚ nebráni členskému štátu odmietnuť udelenie povolenia na náhradu metánu ako palivového zdroja pre zariadenia na výrobu elektrickej energie za látku získanú spracovaním odpadových rastlinných olejov. 
Mgr. Filip Kozoň, Mag. Annamária Tóthová Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Odpadová legislatíva na Slovensku sa vyvíja skokovito a je príliš ambiciózna | Nový zákon o odpadoch je určitým pokrokom, no mnohé veci komplikuje a prináša ťažko splniteľné ciele.
Martin Rojko

Ľ. Augustín: Predstava, že všetok odpad končí na skládke, nie je reálna Papierový odpad, plasty, kovové obaly stoja v zberných dvoroch aj pol roka, lebo ich nie je kam odviezť.
Martin Rojko

Európa nestíha spracovávať vlastný odpad, problém zasahuje aj
Slovensko | V Európe chýbajú kapacity na desiatky miliónov ton odpadov. Z krajín V4 buduje nové zariadenia na energetické využitie odpadov jedine Poľsko, u nás existujú iba dve takéto zariadenia. 
Radovan Potočár

Zdanenie plastov je škodlivý návrh, tvrdia recyklátori. Majú viacero
argumentov Alternatívne materiály, ktorými budeme plasty nahrádzať, majú často ešte väčšiu environmentálnu stopu, upozorňujú asociácie recyklačných firiem.
Radovan Potočár

Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil | Európska únia má problémy s recykláciou elektroodpadu, batérií aj textilu. Dôvodov je viacero. 
Diana Motúzová

Vedia Bratislavčania triediť odpady? Analýza odhalila obsah kontajnerov na triedený zber | V žltých nádobách určených na plasty, nápojové kartóny a kovové obaly zistili až 25 % nečistôt, v prípade modrých kontajnerov určených na papier a lepenku to bolo 16 %. 
(rp)


ENERGO

Menej ÚRSO, viac konkurencie. Je čas hovoriť o deregulácii | Nové regulačné obdobie sa pomaly blíži, na mieste je preto otvárať aj veľké témy. 
Radovan Potočár

Štát zadotuje elektrinu vybraným podnikom s energeticky náročnou
výrobou Takmer 80 energeticky náročných firiem získa úľavu na jednej zo zložiek ceny elektriny v objeme 40 miliónov eur. Príjemca najväčšej kompenzácie dostane viac ako 12 miliónov eur.
Radovan Potočár

Galek: Odstráňme politické zásahy do cien elektriny | Návrh SaS, aby štát spolufi nancoval podporu zelenej energie výnosmi z emisných kvót, neprešiel. Možností na transparentné zníženie koncových cien elektriny je však podľa poslanca Karola Galeka viacero. 
Radovan Potočár

Otázky v súvislosti s právnou úpravou lokálnych zdrojov a výrobcami elektriny v nich | Musí byť pre lokálne zdroje uzavretá zmluva o prístupe? A ako je to s ich zodpovednosťou za odchýlku? 
Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Aká bude budúcnosť slovenskej energetiky podľa politikov? | Čo si energetickí experti politických strán myslia o jadrovej energii a perspektívach plynu na Slovensku? Ako chcú energetickí experti politických strán rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a akú úlohu majú zohrávať distribučné spoločnosti? 
Martin Rojko

Ján Petrovič: Pre dosiahnutie cieľov OZE bude kľúčové
teplárenstvo Obnoviteľné zdroje energie (OZE) by mali do roku 2030 dosiahnuť podiel na koncovej spotrebe energie 19,2 až 20 %, hovorí riaditeľ odboru energetiky MH SR Ján Petrovič. 
Radovan Potočár

S. Moidl: Aukcie pre OZE na Slovensku nie sú efektívne ani potrebné | Zástupca rakúskych výrobcov elektriny z veternej energie sa podelil o skúsenosti s novým systémom podpory obnoviteľných zdrojov energie z iných krajín. 
Martin Rojko

Štát pripravuje Modernizačný fond, počas 10 rokov má rozdeliť 1,5 miliardy eur | Novozriadený Modernizačný fond začne rozdeľovať dotácie od roku 2021, výzvy na predkladanie projektov bude realizovať Environmentálny fond.
Radovan Potočár

Atómky vyrábajú 29 % elektriny v EÚ, vyhliadky jadra sa v jednotlivých štátoch líšia | V treťom kvartáli 2019 vyrobili najviac elektriny v EÚ atómové elektrárne.
(rp)

Slovensko navýši cieľ pre obnoviteľné zdroje | K tomu aktuálnemu sa ani neblížime.
Radovan Potočár

Vedci vyvinuli nový spôsob, ako odstrániť CO2 zo vzduchu | Elektrochemické články dokážu oxid uhličitý z prúdu vzduchu vytiahnuť nezávisle od jeho koncentrácie. Výskumníci z Massachusettského technologického inštitútu možno vynašli spôsob, ako zmierniť zmenu klímy.
Tereza Kazdová

Na slovenskom trhu sa bude predávať benzín 95 s vyšším podielom biozložky | Motorový benzín E10 sa môže používať v automobiloch, ktoré sú prispôsobené na používanie paliva s maximálnym objemom bioetanolu do
10 %.
Radovan Potočár


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSIEL:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011/12


2012/01

2012/02

2012/03

2012/04

2012/05

2012/06

2012/07

2012/08

2012/09

2012/10

2012/11

2012/12

2013/01

2013/02

2013/03

2013/04

2013/05

2013/06

2013/07

2013/08

2013/09

2013/10

2013/11

2013/12

2014/01

2014/02

2014/03

2014/04

2014/05

2014/06

2014/07

2014/08

2014/09

2014/10

2014/11

2014/12

2015/01

2015/02

2015/03

2015/04

2015/05

2015/06

2015/07

2015/08

2015/09

2015/10

2015/11

2015/12

2016/01

2016/02

2016/03

2016/04

2016/05

2016/06

2016/07

2016/08

2016/09

2016/10

2016/11

2016/12

2017/01

2017/02

2017/03

2017/04

2017/05

2017/06

2017/07

2017/08

2017/09

2017/10

2017/11

2017/12

2018/01

2018/02

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

2018/08

2018/09

2018/10

2018/11

2018/12

2019/01
2019/02
2019/03
2019/04
2019/05
2019/06
2019/07
2019/08
2019/09
2019/10
2019/11
2019/12Mesačník ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO si môžete objednať tu.

 

Mohlo by vás zaujímať

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.