Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Čo by vám nemalo ujsť. Odpadové hospodárstvo, 2012/10

Dnes sa do schránok predplatiteľov dostáva októbrové vydanie mesačníka Odpadové hospodárstvo. Ktoré články by vám nemali ujsť?

Čo by vám nemalo ujsť. Odpadové hospodárstvo, 2012/10

Snaha vytvoriť pri súčasnej ekonomickej sile obyvateľov štandardy hierarchie odpadového hospodárstva na úroveň vyspelých krajín únie, drvivými ekonomickými reguláciami, alebo prebiehať sa v nápadoch, ktorý odpad by mal mať svoj vlastný systém, a zároveň veriť, že to bude fungovať, je priam gigantická ilúzia, konštatuje v editoriali Radovan Kazda.

-> So životným prostredím na večné časy

Novela zákona o odpadoch prešla expresným rokovaním i parlamentom. Z gestorského výboru pre životné prostredie však vzišiel pozmeňovací návrh, ktorý môže spôsobiť problémy pri udeľovaní dotácií z Recyklačného fondu. Podľa advokáta môžu byť nové pravidlá v rozpore s podmienkami štátnej pomoci. Viac sa dočítate v článku o schválenej novele zákona o odpadoch.

-> Parlament schválil novelu zákona o odpadoch

„Slovenská legislatíva je od roku 2001 morálne zastaralá“, tvrdí generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR Vladimír Blažíček v rozsiahlom rozhovore. Zhovárali sme sa aj o pripravovanom zákone o odpadoch, schválenej novele, i o tom, čo je pre tvorcov zákona podnetom pre viaceré kontroverzné návrhy v zákone.

-> Vladimír Blažíček: Ide nám o environmentálne ciele

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo v septembri usmernenie určené ich úradníkom úradov životného prostredia, ktorým sa majú riadiť pri rozhodovaní o tom, ktorej prevádzke môžu udeliť kód činnosti R3 pri spracovaní odpadov z plastov. Usmernenie však zrejme usmerňuje až príliš. Niektoré už existujúce technológie totiž určuje ako tie najlepšie priamo v usmernení. Na druhej strane, podľa jedného zo spracovateľov plastov zverejnené kritériá diskriminujú niektoré moderné prevádzky. V článku nájdete aj reakciu ministerstva životného prostredia.

-> Nové usmernenie pre udeľovanie R3 spracovateľom plastov

Podľa priorít hierarchie odpadového hospodárstva sa odpady musia prednostne znovu použiť alebo recyklovať a len výnimočne môžu byť uložené na skládke. Aktuálne štatistiky však dokladujú, že približne 90% komunálneho odpadu na Slovensku končí práve na skládkach. Podnikatelia ako aj obce sa budú musieť vyrovnať so skutočnosťou, že environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi v súlade s novou hierarchiou odpadového hospodárstva je finančne náročnejšie ako skládkovanie. Problematike hierarchie odpadového hospodárstva, aj o tom, pre koho je hierarchia záväzná sa venuje článok Bernharda Hagera a Lucie Lalíkovej Tadlánkovej z advokátskej kancelárie NH Hager Niederhuber Advokáti.

-> Hierarchia odpadového hospodárstva: Musí sa slovenské odpadové hospodárstvo postaviť na hlavu?

Poplatok za uloženie odpadu má byť podľa zákona použitý na výhradne účely odpadového hospodárstva. Aká je realita? V výsledkov prieskumu v sedemnástich mestách a obciach vyplýva, že literu zákona dodržiavajú obce skôr sporadicky. V mnohých prípadoch môže byť príčinou i fakt, že na tento striktne stanovený účel sa toľko prostriedkov nedá minúť. Podrobnejšie sa téme venuje analýza Tomáša Schabjuka zo spoločnosti Odpadový hospodár.

-> Poplatky za uloženie odpadov

Krajina bez skládok je mýtus“, konštatuje Marek Hrabčák zo spoločnosti Geosofting Prešov v článku, v ktorom analyzuje mieru skládkovania v Česku, Poľsku a Švédsku. Zdá sa, že predstava o Slovensku ako skládkovej veľmoci patrí medzi úspešné „urban legends“.

-> Skládkovanie odpadov – mýty a fakty

Ministerstvo zverejnilo priebežné údaje kolektívnych organizácií o spracovaní elektroodpadu. Zverejňovanie týchto údajov je dobrovoľná aktivita kolektívnych organizácií. Niektoré z nich však spochybňujú presnosť zverejnených údajov, preto svoje čísla ponechali len ministerstvu. Sú, alebo nie sú zverejnené údaje presné? V článku si prečítate reakcie kolektívnych organizácií i ministerstva životného prostredia.

-> Kolektívne organizácie zverejnili objemy spracovaného elektroodpadu

Z iniciatívy Nadácie KOSIT a Taliansko – slovenskej obchodnej komory sa 18.októbra v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia „Odpad ako surovina“. Viac o jej obsahu nájdete v článku Ľubomíra Augustína.

-> Na konferencii „Odpad ako surovina“

V októbrovom vydaní nechýba ani pravidelný súhrn nových investícií a verejného obstarávania za mesiac september.

-> TOP investície a verejné obstarávania – SEPTEMBER 2012


Všetky texty z časopisu, ako aj iné články v internetovom denníku odpady-portal.sk, môžete čítať v plnej verzii, ak si predplatíte informačný balík služieb pre profesionálov PREDPLATNÉ. Časopis Odpadové hospodárstvo si môžete predplatiť i samostatne.

Prvé dve čísla mesačníka si na ukážku môžete stiahnuť zdarma:
DECEMBER 2011 (obsah, kompletné vydanie v PDF), JANUÁR 2012 (obsah, kompletné vydanie v PDF), FEBRUÁR 2012 (obsah), MAREC 2012 (obsah), APRÍL 2012 (obsah), MÁJ 2012 (obsah), JÚN 2012 (obsah), JÚL 2012 (obsah), AUGUST 2012 (obsah), SEPTEMBER 2012 (obsah)

Čítajte: Podrobný postup objednania služieb.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.