NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

ISOH z nás robí rukojemníkov, tvrdia OZV. Ministerstvo chystá trestnoprávne kroky

Výrobcovia a OZV musia podľa zákona od 1. januára 2021 administrovať svoje dáta cez ISOH. Upozorňujú však, že zákonnú povinnosť splniť nemôžu, pretože ISOH stále nie je funkčný.

ISOH

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) stále nefunguje a vo svojej súčasnej podobe predstavuje pre výrobcov a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) skôr dodatočnú administratívnu záťaž než jej odbúranie. Manuálna registrácia výrobcov prostredníctvom excelovskej tabuľky je zlé riešenie. Zhodli sa na tom predstavitelia štyroch OZV, ktoré denník Odpady-portal.sk oslovil.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zo vzniknutej situácie viní predošlé vedenie rezortu a obhajuje sa tým, že excelovská tabuľka vznikla práve na základe požiadavky OZV.

O čo ide?

ISOH je v slovenskom odpadovom hospodárstve témou už niekoľko rokov. Komplexný informačný systém má odbúrať administratívnu záťaž pre všetky zúčastnené strany a sprehľadniť evidencie, štatistiky, registre a hlásenia. Obdobný systém už roky funguje napríklad v susednej Českej republike a podľa riaditeľa spoločnosti INISOFT, ktorá ho vytvorila a dnes spravuje, prináša dobré výsledky.

Slovenský ISOH je „vo výstavbe“ od roku 2017. Dodávateľom riešenia je konzorcium firiem Tempest a Softip, ktoré uspelo v súťaži, ktorú ministerstvo na tretíkrát vyhlásilo vo februári 2017. Odvtedy rezort životného prostredia postupne spustil niekoľko prvkov ISOH-u.

„Keď ministerstvo v novembri 2017 vydalo tlačovú správu o výbere dodávateľa riešenia ISOH, avizovalo zároveň spoluprácu výrobcov, pôvodcov, držiteľov a spracovateľov odpadov, samotného konzorcia a odborníkov z ministerstva. A práve absencia tejto spolupráce zainteresovaných subjektov je slabou stránkou celého projektu ISOH,“ uviedla Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV ENVI-PAK.

V roku 2020 MŽP novelou zákona o odpadoch posunulo účinnosť vykonávania evidenčných a ohlasovacích povinností cez ISOH z roku 2021 na rok 2022. Rezort pritom argumentoval tým, že na integráciu externých informačných systémov s ISOH-om nie je dostatok času.

Povinnosť elektronickej registrácie tzv. povinných osôb od 1. januára 2021 však v zákone zostala zachovaná. So zrušením papierových žiadostí o registráciu výrobcov zároveň počítala aj vlaňajšia novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

„Preto sme očakávali, že od 1. januára bude možné podávať žiadosti priamo prostredníctvom ISOH-u a ministerstvo v predstihu zverejní technické parametre rozhrania potrebné pre integráciu a zostavenie požadovaných dát v zmysle legislatívy,“ doplnila K. Kretter.

Sebíň: MŽP na otázky nereaguje

Dotknutí výrobcovia a OZV tvrdia, že od Nového roka sa dostali do bezvýchodiskovej situácie: zákon od nich vyžaduje niečo, čo nedokážu splniť.

„Od 1.januára 2021 sa mali cez ISOH začať registrácie výrobcov a oznamovanie zmien v registrovaných údajoch čo je v súčasnosti pre OZV značne administratívne náročná činnosť. Žiaľ tieto funkcie nie sú ani dnes dostupné. OZV mali prostredníctvom ISOH preregistrovať súčasných klientov do konca roka 2020, ani túto možnosť nám ISOH neponúkol,“ reagoval riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň.

Michal Sebíň | Foto: Archív MS

OZV môžu v súčasnosti využívať ISOH iba na podávanie ročných ohlásení na MŽP a listovanie v registroch výrobcov, OZV a ostatných, ktoré sú aj verejne dostupné. Toto ISOH umožňuje OZV už tri roky.

Od roku 2021 však mali cez ISOH riešiť už aj registrácie výrobcov a oznamovanie zmien v registrovaných údajoch, čo je podľa M. Sebíňa pre OZV značne administratívne náročná činnosť. Tieto funkcie ISOH-u do dneška nie sú dostupné.

„Prekvapuje ma najmä fakt, že MŽP sme sa na dostupnosť týchto funkcií pýtali už od marca 2020 bez akejkoľvek odpovede. Namiesto toho sme 22. decembra 2020 popoludní dostali usmernenie, ako tieto registrácie vykonať, samozrejme nie cez ISOH, a zároveň sa usmernením z 31. decembra 2020 tento termín posunul do konca januára,“ podotkol M. Sebíň.

„Či budú po 31. januári 2021 tieto funkcie v ISOH-u dostupné stále nevieme.”

Kozák: Sme rukojemníci ISOH-u

V závere roka 2020 MŽP reagovalo na vzniknutú situáciu tým, že pre OZV a výrobcov na svojom webovom sídle zverejnilo excelovskú tabuľku na zaslanie údajov potrebných na „preregistráciu“ povinných osôb v elektronickej forme. Rezort zároveň posunul termín na zaslanie údajov v stanovenej forme z 31. decembra 2020 na 31. január 2021.

Excelovskú tabuľku rezort ponúkol ako náhradné riešenie namiesto elektronického formuláru sprístupneného na portáli Slovensko.sk od 1. januára 2019.

„Nakoľko ministerstvo zaznamenalo malé množstvo registrácii prostredníctvom elektronických formulárov, zvažovalo možnosti uľahčenia registrácie povinných osobám, najmä v prípade, keď OZV zastupuje veľké množstvo výrobcov vyhradených výrobkov a manuálne zadávanie údajov do elektronických formulárov predstavuje časovú náročnosť,“ priblížil envirorezort.

Výkonný riaditeľ OZV SEWA, Jozef Kozák, s pohľadom MŽP nesúhlasí. „Riešenia šité horúcou ihlou na poslednú chvíľu ako manuálne vypĺňanie excelovských tabuliek alebo registrácia prostredníctvom inej platformy hovorí skôr o tom, že ISOH v hodnote 12 miliónov eur zatiaľ takouto bariérou je,“ povedal J. Kozák.

Jozef Kozák | Foto: Archív JK

„Nefunkčný ISOH z výrobcov a OZV spravil rukojemníkov. Na jednej strane majú novú zákonnú povinnosť prostredníctvom ISOH-u administrovať svoje dáta, na strane druhej vykonanie tejto povinnosti prostredníctvom ISOH-u z dôvodu jeho nefunkčnosti nie je možné,“ podotkol J. Kozák s tým, že každý informačný systém má podľa neho prinášať úsporu a efektívnosť, nie ďalšiu administratívnu bariéru.

„Mnohé OZV zastupujú tisícky výrobcov,“ doplnila K. Kretter z OZV ENVI-PAK. „Ak majú byť dáta v registroch ISOH kvalitné, je nevyhnutné umožniť priebežný a jednoduchý prenos dát medzi systémami na pozadí. Nie manuálne zadávanie alebo technicky komplikované prenosy údajov.“

Gettlerová: Na ISOH čakáme už roky

Claudia Gettlerová, konateľka spoločnosti RECobal, ďalšej z dotknutých OZV, vidí vzniknutú situáciu podobne ako predstavitelia ostatných OZV, ktoré Odpady-porta.sk oslovil. Prípravu a odkomunikovanie spôsobu preregistrácie zastúpených výrobcov v jednotlivých OZV podľa nej prevádzkovateľ ISOH-u nezvládol dostatočne.

„Roky čakáme na plné sfunkčnenie tohto kľúčového nástroja, ktorý by priniesol poriadok do evidencií, štatistík, registrov, hlásení a stal sa podkladom pre správne riadenie, fungovanie a strategické rozhodovanie v oblasti odpadov v SR. Z pohľadu OZV je funkčnosť ISOH-u k 1. januáru 2021 nepostačujúca,“ zdôraznila C. Gettlerová.

Claudia Gettlerová | Foto: RECobal

Ako ďalej priblížila, OZV v súčasnosti vykonávajú prostredníctvom ISOH tri ohlásenia, každé z nich raz ročne. Ide o ohlásenie o obaloch uvedených na trh o plnení miery ich zhodnocovania a recyklácie, ohlásenie o zbere odpadov z obalov a ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh a miere ich zhodnocovania a recyklácie.

Cestu von zo súčasnej situácie vidí v otvorenejšej komunikácii a vysvetľovaní. „Privítali by sme vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by ustálila pravidlá praxe novej registrácie výrobcov cez platformu Slovensko.sk a nahlasovanie zmien do registra a podobne,“ doplnila C. Gettlerová. 

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Kretter: Zber údajov je duplicitný

Veľké rezervy ISOH-u sú podľa predstaviteľov OZV aj vo viacnásobnom zbere údajov, ktorými inštitúcie verejnej správy už dnes disponujú. Ide napríklad o údaje z obchodného registra.

„Pri viacnásobnom zadávaní údajov vzniká riziko konfliktov záznamov, čo vnímame ako problém aj v rámci koncoročného zberu údajov o výrobcoch prostredníctvom excelovskej tabuľky, a to vzhľadom na už existujúce platné zápisy v registroch,“ upozorňuje K. Kretter.

Znižovanie administratívnej záťaže by pritom podľa nej malo byť cieľom v rámci všetkých účelov ISOH pri tvorby registrov, evidencii vzniku a spracovania odpadov ako aj pri elektronizácii úkonov štátnej správy.

„Len tak je možné naplniť cieľ stanovený ministerstvom v roku 2017: „ISOH prepojením príslušných subjektov zjednoduší administratívu, ktorá je spojená s produkciou, nakladaním a evidenciou odpadu,“ podotkla K. Kretter.

Katarína Kretter | Foto: Odpady-portal.sk

Riešenie vidí podobne ako C. Gettlerová z OZV RECobal v lepšej spolupráci zúčastnených strán. Súčasná situácia by sa podľa K. Kretter dala riešiť, ak by ministerstvo spoločne s OZV pre jednotlivé vyhradené výrobky spoločne zanalyzovali rozsah požadovaných údajov v zmysle aktuálnej legislatívy. To by umožnilo urýchlenú integráciu systémov, vďaka ktorej by bolo spracovanie elektronických dát flexibilné a zjednodušené.

„Nesmie sa však zabudnúť na bezpečnosť prenosu a spracovania dát podliehajúcich ochrane osobných údajov, napríklad chráneným prenosovým kanálom,“ doplnila K. Kretter.

EPA Plus

MŽP očakáva trestnoprávne dôsledky

Denník Odpady-portal.sk v súvislosti so vzniknutou situáciou oslovil aj rezort životného prostredia. Ministerstvo priznáva, že v súčasnej podobe ISOH-u je množstvo chýb a nezrovnalostí, zodpovednosť za tento stav však pripisuje predošlému vedeniu rezortu.

 
 

Zostáva vám 11% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk15.01.2021 (10:57)
    úžasné, máme sa na čo tešiť keď bude treba posielať evidencie :-)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Plastové vrecia sa doteraz menili na produkt nižšej kvality alebo končili v spaľovni. Nový recyklovaný obal bude drahší.

X
X
X
X