Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Boli sme v obci, kde zaviedli množstvový zber a vážia všetky nádoby. Ako to funguje?

Množstvový zber odpadu obci pomáha znižovať náklady. Obyvatelia triedia viac, zmesového komunálneho odpadu ubúda.

váženie odpadu

Obec Dojč v deň vývozu odpadu / Foto: Odpady-portal.sk

Nevytriedeného odpadu v slovenských mestách a obciach v posledných rokoch pribúda priam raketovým tempom. Podľa najnovších čísel Eurostatu produkcia zmesového komunálneho odpadu na Slovensku rastie najrýchlejšie z celej EÚ. Na jedného obyvateľa Slovenska v roku 2019 pripadalo viac ako 430 kg odpadu.

Mestá a obce preto hľadajú riešenia, ako sa s rastúcim množstvom odpadu vysporiadať. Rastúce náklady na nakladanie s odpadom tlačia na zvyšovanie poplatkov od občanov a zároveň zaťažujú rozpočty samospráv, keďže mnohé samosprávy v praxi nemajú inú možnosť ako odpadové hospodárstvo dotovať z vlastných rozpočtov. 

Jednou zo samospráv, ktoré sa rozhodli hľadať inovatívne riešenia, je obec Dojč. O prvé skúsenosti s množstvovým zberom odpadu sa s nami starostka obce Slavomíra Melišová podelila už v júli 2020.

Teraz sme obec navštívili, aby sme videli, ako množstvový zber, detailná evidencia a váženie odpadových nádob vyzerá v praxi.

Odpad začali vážiť

Do obce prichádzame v utorok, kedy sa v Dojči zváža zmesový komunálny odpad. Pred rodinnými domami sú vyložené odpadové nádoby. Tie sa od nádob v iných obciach líšia už na prvý pohľad: každú z nich označuje RFID elektronický čip.

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad Foto: Odpady-portal.sk

Na čo takéto označovanie nádob slúži? Aké údaje obec o odpadoch získava a v čom to samospráve pomáha? Odpovede sme hľadali na obecnom úrade.

„S odpadovým hospodárstvom v Dojči pracujeme už viac ako šesť rokov. V roku 2014 obyvatelia obce vyprodukovali 305 ton zmesového komunálneho odpadu a okolo tejto hranice sme sa držali do roku 2017. Odvtedy množstvo nevytriedeného odpadu v Dojči klesá,“ začína svoje rozprávanie Slavomíra Melišová, starostka obce s takmer 1 300 obyvateľmi.

V roku 2017 v Dojči začali smetiarske autá vážiť na poľnohospodárskom družstve. Hmotnosť vozidiel tu merali pred a po zbere odpadu v obci. Medzi vážením na družstve a vážením na skládke odpadov pritom zaznamenali výrazné rozdiely.

„Tieto rozdiely boli v stovkách kilogramov a pri 26 vývozoch za rok to boli celé tony. Preto sme sa rozhodli robiť ďalšie zmeny a aby sme obyvateľov viac motivovali znižovať tvorbu zmesového komunálneho odpadu, postupne sme zaviedli množstvový zber,“ vysvetľuje S. Melišová.

Starostka Slavomíra Melišová | Foto: Odpady-portal.sk

Medzičasom obec získala z Environmentálneho fondu príspevok na kompostéry pre všetky domácnosti, vďaka čomu triedenie odpadu v obci ďalej rástlo. Produkcia nevytriedeného odpadu medziročne poklesla o 20 ton.

„Biologicky rozložiteľný odpad sa nám podarilo takmer úplne odkloniť zo smetných nádob do kompostérov. Práve tomuto faktoru pripisovala pokles produkcie odpadu aj naša zberová spoločnosť, Technické služby Senica,“ pokračuje S. Melišová.

Kompostéry v obci Dojč | Foto: Odpady-portal.sk

Obyvatelia obce podľa slov starostky nerozumeli, prečo poplatky za odpad pri rastúcej miere triedenia rastú. Obec preto hľadala ďalšie možnosti ako získať lepší prehľad o nakladaní s odpadom.

„Obrátili sme sa na spoločnosť GX Solutions s potrebou mať kvalitnejšie vlastné dáta a zamerať ďalšie úsilie správnym smerom. Pomohli nám s riešením monitoringu kontajnerov, ktorým sledujeme vývozy aj produkciu odpadu. S obyvateľmi o odpadoch aktívne komunikujeme hlavne osobne, ale aj prostredníctvom obecného webu aj obecných novín a ich prístup k odpadom sa veľmi zlepšil.“

Nevytriedeného odpadu ubúda

V Dojči najprv v roku 2017 zaviedli manuálnu evidenciu vyvezených nádob. O dva roky neskôr obyvateľom obce rozdali plomby, ktorými mali označovať svoje odpadové nádoby v prípade, ak sú skutočne plné a majú sa vyviesť.

Počet vývozov aj celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu vďaka tomu v obci klesali, avšak systém s plombami bol pre obyvateľov nekomfortný. Ďalším krokom, pre ktorý sa obec rozhodla, bolo váženie odpadu.

Obec Dojč v deň vývozu odpadu | Foto: Odpady-portal.sk

Slovenská odpadová legislatíva zatiaľ váženie odpadu zberovým spoločnostiam ani samosprávam neprikazuje, hoci novela zákona o odpadoch z roku 2019 do budúcnosti počíta s váhami v zberových vozidlách. Prečo sa v Dojči rozhodli zavádzať niečo, čo zákon zatiaľ nevyžaduje?

„Viedla nás k tomu hlavne snaha optimalizovať naše náklady na odpad. V roku 2015 sme z obecného rozpočtu doplácali na odpadové hospodárstvo 45 000 eur a pritom sme od obyvateľov na poplatkoch vybrali 18 000 eur,“ reaguje S. Melišová.

„Následne sme zvyšovali poplatky pre obyvateľov, ktoré predtým sedem rokov nerástli. Ale táto cesta nebola spravodlivá pre tých, ktorí triedili a produkovali minimum ZKO. Preto sme chceli nájsť spôsob, ako šetriť peniaze obci aj občanom. A ako sme zistili, riešenie nám môžu poskytnúť moderné technológie.“

Kým zákon od roku 2023 zavádza povinnosť váh priamo v zberových vozidlách, v Dojči sa rozhodli pre smart riešenie, a to monitoring vývozu odpadu s individuálnym vážením každej nádoby na zmesový komunálny odpad. Podľa S. Melišovej je však takýto systém podstatne adresnejší a motivuje ľudí znižovať tvorbu zmesového odpadu. 

Starostka Slavomíra Melišová | Foto: Odpady-portal.sk

„Údaje o hmotnosti odpadu v jednotlivých nádobách zverejňujeme na webe obce, takže čísla majú k dispozícii aj obyvatelia. Všímajú si, koľko odpadu tvoria a koľko smetí vyhadzujú iní. Tí, ktorí triedia dôsledne, vidia, že to má zmysel,“ objasňuje starostka.

Produkcia zmesového komunálneho odpadu v obci podľa jej slov klesla z 250 ton v roku 2019 na 179,09 ton v roku 2020.

Zberné nádoby v Dojči | Foto: Odpady-portal.sk

Ako však zdôraznila, s vážením odpadu v obci začali v júni 2020, takže pokles tvorby odpadu odzrkadľuje iba druhý polrok 2020. V aktuálnom roku preto starostka očakáva ešte výraznejší pokles.

Zreteľný nárast však obec zaznamenala v triedení odpadu: kým v roku 2018 dosahovala miera vytriedenia odpadu necelých 22 %, o rok neskôr to bolo 35,5 % a v roku 2020 viac ako 58 %. „Myslím, že váženie odpadu a množstvový zber prispeli k zodpovednejšiemu správaniu Dojčanov, ktorí oceňujú, že systém je nastavený spravodlivejšie,“ teší sa starostka.

Poplatky nastavili motivačne

Očipovanie nádob RFID čipmi zabezpečila obec vo vlastnej réžii a pri nastavení systému úzko spolupracovala s dodávateľom celého riešenia. Unikátne označenie dostala každá odpadová nádoba na zmesový komunálny odpad v Dojči. Väčšie 1 100-litrové kontajnery čipmi označili len pre firmy a združenia. V prípade bytových domov, kde tieto veľké kontajnery bývali v minulosti neustále preplnené, obec prišla s iným riešením.

„V obci máme štyri bytové domy, pričom každej z domácností sme dali vlastnú odpadovú nádobu. Tým sa nám podarilo do nového systému zahrnúť aj domácnosti z bytoviek,“ vysvetľuje starostka. „Takto je systém podstatne adresnejší.“

RFID čip na zbernej nádobe | Foto: Odpady-portal.sk

Približne pol roka po zavedení evidencie a váženia odpadových nádob starostka hodnotí projekt ako úspech. „Dostavili sa jasné výsledky v číslach, nevytriedeného odpadu ubúda. Obyvatelia viac odpadu vytriedia, lebo už počítajú aj s plánovanými zbermi nevytriediteľných zložiek, akými sú napríklad nebezpečný odpad, elektroodpad, nepoužiteľné šatstvo alebo charitatívna zbierka použiteľného šatstva, ktoré obec pravidelne zabezpečuje a obyvatelia ich využívajú naplno,“ pochvaľuje si starostka.

 
 

Zostáva vám 14% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (4)

 1. inisoft@inisoft.cz23.02.2021 (07:00)
  Skvělá a vzorová spolupráce obce a svozové společnosti a technologické firmy. Inspirativní pro ostatní. Jen s těmi poplatky typu "zaplatíš kolik vyhodíš" (PAYT) bych byl opatrný. Dokud obec nezavede door-to-door svoz na vytříděné složky KO (papír, sklo, plasty, bio) bude systém stále špatně nastaven. Proč vyvážíme jen směsné KO od domů , když objemově je z každé domácnosti za týden více těch plastů, papíru, skla a bia? Dokud toto nezměníme, ostatní motivace typu PAYT přinesou jen zesložitění a problémy.
 2. starosta@dojc.sk24.02.2021 (10:15)
  Chcela by som doplniť, ak to nevyplynulo jednoznačne z textu článku, že v obci máme zavedený triedený zber door-to-door v mesačných intervaloch sklo-plasty-kovy, dvojmesačný interval pre papier a 2x ročne zberáme konáre, nebezpečný odpad, elektroodpad, textil a šatstvo. Objemný odpad a DSO môžu obyvatelia odovzdať na zbernom dvore zberovej spoločnosti kedykoľvek. Do domácností sme dodali kompostéry na triedenie biodopadu. Kompostéry máme aj na verejných priestranstvách - parky, cintorín.
 3. rudoenvis@gmail.com28.11.2021 (08:34)
  .. triediť odpady je správne, ale v SR sa to už dávno, závádza iba v teoretickej rovine .. . V mestách je tzv. tiedenie riešené tým, že majú zmluvy s OZV - tie dodajú napr. farebné kontajnery . a vec je vyriešená !! Firmám zas postačí mluva a potvrdenie OZV pre MŽP SR ........... a mestá to majú na háku ako sa triedi KO. Majú síce mestké polície, ale tých by bolo škoda použiť na kontrolu triedenia , pretože tá prináša reálny úžitok z pokút za iné parkovanie a teda ich nebudú využívať na kontrolu separácie odpadov občanmi. A títo akože KO triedia až z tých kontajnerov, odkiať ešte aj niečo využijú ...... SIŽP si plní ako kontrolný orgán MŽP SR úlohu a je zisková, pretože udelí pokuty napr. za tzv. nesprávne zaradený DRUH odpadu najmä úspešným firmám, hoci aj bol zaradený správne v zmysle Bazilejského dohovoru !!!) Keďže som svojho tejto oblasti do do dôchodkového veku - 31.12.1999, aktívne v tejto oblasti pôsobil o. i. aj v Chemku Strážske, tak sa môžem sa domnievať, že je cieľom SIŽP pokuta iba pre tých, ktorým príiš neublíži a vlk je sýty , a koza celá !! O uhlíkové stopy a OŽP nejde , ale asi o iné priority, ktoré s OŽP nekorešponujú... PS. Ako bývalý vedúci ČOV a skládky NO v býv. Chemku cítim, že sú už splnené ciele osočovaním podniku, kde bolo čistenie OV a nakladanie s odpadmi reálne na špičkovej svetovej úrovni a že je nádej, že sa preukáže, aké ciele sa týmto klamstvom sledovali , pretože fakty ( aj analýzy a iné ) sa nedajú do nekonečna prekrúcať.... a treba mať na pamäti, že pravda RAZ zvíťazi nad zlom , pretože mne je už dosť jasné, napr. že ak doteraz nebolo nič reálne potvrdené, tak sa uverejnia výsledky z odborných archívnych análov ( Vodohospdárskych ročeniek VÚVH Bratislava ) a aspoň minister sa ospravedlní a odstúpi, a OŽP sa stane realitou pre SR a sa začne konať v zmysle poitrieb našich potomkov. ( tj.politickú problematiku PCB uzavrieť pravdivo a nie politicky, lebo my "starí vinníci, a tzv. laici" tušíme, že ANALÝZY nevyšli podľa cieľov zainteresovaných politikov , resp. tzv.polytikov, a že bude platiť , že pravda zvíťazí ... a pod. -
 4. Rudolf Šuňavský28.11.2021 (08:48)
  V mestách je tzv. tiedenie riešené tým, že majú zmluvy s OZV - tie dodajú napr. farebné kontajnery . a vec je vyriešená !! Firmám zas postačí mluva a potvrdenie OZV pre MŽP SR ........... a mestá to majú na háku ako sa triedi KO. Majú síce mestké polície, ale tých by bolo škoda použiť na kontrolu triedenia , pretože tá prináša reálny úžitok z pokút za iné parkovanie a teda ich nebudú využívať na kontrolu separácie odpadov občanmi. A títo akože KO triedia až z tých kontajnerov, odkiať ešte aj niečo využijú ...... SIŽP si plní ako kontrolný orgán MŽP SR úlohu a je zisková, pretože udelí pokuty napr. za tzv. nesprávne zaradený DRUH odpadu najmä úspešným firmám, hoci aj bol zaradený správne v zmysle Bazilejského dohovoru !!!) Keďže som svojho tejto oblasti do do dôchodkového veku - 31.12.1999, aktívne v tejto oblasti pôsobil o. i. aj v Chemku Strážske, tak sa môžem sa domnievať, že je cieľom SIŽP pokuta iba pre tých, ktorým príiš neublíži a vlk je sýty , a koza celá !! O uhlíkové stopy a OŽP nejde , ale asi o iné priority, ktoré s OŽP nekorešponujú... PS. Ako bývalý vedúci ČOV a skládky NO v býv. Chemku cítim, že sú už splnené ciele osočovaním podniku, kde bolo čistenie OV a nakladanie s odpadmi reálne na špičkovej svetovej úrovni a že je nádej, že sa preukáže, aké ciele sa týmto klamstvom sledovali , pretože fakty ( aj analýzy a iné ) sa nedajú do nekonečna prekrúcať.... a treba mať na pamäti, že pravda RAZ zvíťazi nad zlom , pretože mne je už dosť jasné, napr. že ak doteraz nebolo nič reálne potvrdené, tak sa uverejnia výsledky z odborných archívnych análov ( Vodohospdárskych ročeniek VÚVH Bratislava ) a aspoň minister sa ospravedlní a odstúpi, a OŽP sa stane realitou pre SR a sa začne konať v zmysle poitrieb našich potomkov. ( tj.politickú problematiku PCB uzavrieť pravdivo a nie politicky, lebo my "starí vinníci, a tzv. laici" tušíme, že ANALÝZY nevyšli podľa cieľov zainteresovaných politikov , resp. tzv.polytikov, a že bude platiť , že pravda zvíťazí ... a pod. -

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.