Nové označovanie výrobkov má ľuďom pomôcť správne triediť odpad | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nové označovanie výrobkov má ľuďom pomôcť správne triediť odpad

COOP Jednota v spolupráci s OZV NATUR-PACK spúšťa edukačnú kampaň zameranú na triedenie odpadu.

výrobky COOP Jednota

Foto: Odpady-portal.sk

Ako správne vytriediť plechovku od nápoja? Do ktorého kontajnera patrí obal z hygienických vreckoviek? A čo s obalom, ktorý sa skladá z viacerých materiálov? Spotrebiteľom má pri triedení odpadu pomôcť nový edukačný produkt.

Najväčší domáci potravinový reťazec, COOP Jednota, pripravila vzdelávaciu kampaň zameranú na ochranu životného prostredia. Na produkty vlastnej značky reťazec umiestnil grafické symboly, prostredníctvom ktorých vysvetľuje spotrebiteľom, ako správne triediť odpad.

Súčasťou projektu Jednotne-ekologicky je samostatná webová stránka, ktorá poskytuje bližšie údaje k triedeniu použitých obalov. Odborné informácie spestruje vedomostná hra a inštruktážne videá. Odborným garantom projektu je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK.

Zľava: Branislav Lellák a Ján Bilinský z COOP Jednota a Michal Sebíň z OZV NATUR-PACK | Foto: Odpady-portal.sk

„S nákupom potravín sa spája veľká produkcia obalov, z ktorých sa následne stáva odpad. Vďaka princípu cirkulárnej ekonomiky ho však môžeme recyklovať a opätovne využiť. V COOP Jednote nám problematika ochrany životného prostredia nie je ľahostajná, a preto sme obaly výrobkov našej vlastnej značky doplnili o grafické symboly, ktoré zrozumiteľne vysvetľujú, ako daný obal po použití správne triediť,“ hovorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

„Zodpovednosť ochrany našej prírody leží na pleciach spotrebiteľov, ale aj výrobcov. Ako výrobca vlastnej značky máme v COOP Jednote príležitosť prispieť k zmene, a tak sme spravili prvý krok, a túto tému sme si osvojili,“ doplnil šéf reťazca.

Ján Bilinský | Foto: Odpady-portal.sk

COOP Jednota chce podľa jeho slov prostredníctvom projektu vzdelávať spotrebiteľov a na pravidelnej báze im poskytovať aktuálne informácie k environmentálnym témam.

„Uvedomujeme si, že problematika obehového hospodárstva je ďaleko rozsiahlejšia, a správne triedenie odpadu je len jej časť. Uzatváranie materiálových tokov, tzv. closed loop je reálne možné v prípade poznania celého hodnotového reťazca od výrobcu po koncového spracovateľa odpadu. Naše angažovanie sa v téme budeme postupne rozvíjať,“ avizuje J. Bilinský.

Pomôžu obrázky kontajnerov

Najväčší domáci potravinový reťazec má vo svojom portfóliu viac ako 760 výrobkov vlastnej značky, z ktorých približne 85 % pochádza od slovenských dodávateľov.

Práve na produkty vlastnej značky COOP Jednota postupne umiestňuje grafické symboly v podobne zberných nádob. Takýmto označením už disponuje zhruba tretina produktov a postupne pribúdajú ďalšie.


Zobrazené kontajnery sú vo farbách triediacich nádob s popisom nápojový kartón, plast, kov, papier, sklo, komunál, bio.

Pri každej ikonke je zároveň uvedené, ktorá časť daného použitého odpadu kam patrí. V prípade, že sa obal skladá z viacerých častí, ktoré je potrebné vhodiť do rozdielnych kontajnerov, každý kontajner je na obale jasne zadefinovaný.

Foto: Odpady-portal.sk

Webová stránka Jednotne-ekologicky sa vo svojej úvodnej fáze zameriava najmä na správne triedenie použitých obalov. Spotrebiteľom popisuje, aký obal patrí do prislúchajúcej zbernej nádoby, upozorňuje aj na druhy odpadu, ktoré do daného kontajnera vôbec nepatria. Na portál budú postupne pribúdať inštruktážne videá s Bačom a Honelníkom, užitočné eko tipy a interaktívna hra.

Pridanou hodnotou webstránky má byť aj pravidelné informovanie ohľadom aktuálnych informácií z environmentálnej oblasti. Webový obsah tak nie je určený len zákazníkom COOP Jednoty, ale aj širšej verejnosti.

Triedenie v samosprávach nie je jednotné

Téma životného prostredia patrí medzi popredné témy v rámci EÚ a je úzko spätá najmä s opätovným využívaním surovín, teda s problematikou, ako je zhodnocovanie a recyklácia odpadov a im predchádzajúce triedenie odpadov.

„Triedenie použitých obalov je veľmi dôležité, odpadu dávame druhú šancu, šetríme prírodné zdroje, a zároveň - a to si možno ani často neuvedomujeme - šetríme vlastné peniaze,“ vysvetľuje Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

Michal Sebíň | Foto: Odpady-portal.sk

„Triedením odpadu šetríme energiu, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, chránime životné prostredie a prispievame k ochrane klímy. Zodpovedný prístup výrobcov k tejto problematike je mimoriadne dôležitý. Teší ma, že práve najväčší domáci reťazec si túto tému prisvojil a podniká v nej konkrétne kroky,“ podotkol M. Sebíň.

Foto: Odpady-portal.sk

Ako zároveň upozornil, triedenie nápojových kartónov a kovových obalov na Slovensku nie je jednotné. V niektorých samosprávach sa triedia nápojové kartóny samostatne do oranžových kontajnerov, kovy do červených kontajnerov, veľmi často však aj oboje spoločne s v červených kontajneroch, prípadne v rôznych kombináciach spoločne s plastmi v kontajneroch žltej farby.

Systém triedenia pri týchto odpadoch je preto potrebné overiť si buď na nálepkách na zberných nádobách alebo na webovej stránke príslušnej samosprávy.

Foto: Odpady-portal.sk

„Princíp obehového hospodárstva si vyžaduje spo­luprácu všetkých zainteresovaných strán, preto sa obraciam aj na spotrebiteľov a chcem ich požiadať o zodpovednosť pri zaobchádzaní s použitými obalmi,“ doplnil J. Bilinský. „Každý jeden zhodnotený obal sa počíta, avšak nezabúdajme, že najlepší odpad je taký, ktorý vôbec nevznikne.“


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.