NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Kontroly podľa šéfa SIŽP zaberajú, kontajnery sú pred medveďmi zabezpečené lepšie

Prevenciou pred výskytom medveďa je aj správne triedenie odpadu. Štátni inšpektori požiadali organizácie zodpovednosti výrobcov o šírenie osvety, NATUR-PACK reaguje reportážami.

Ján Jenčo

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo / Foto: Odpady-portal.sk

Medvede a ich častý výskyt v blízkosti ľudských obydlí, je v posledných rokoch diskutovanou témou aj v slovenskom odpadovom hospodárstvom. Dôvodom je jedno z hlavných lákadiel, pre ktoré medvede do miest a obcí prenikajú. Odpad.

Zákon o odpadoch držiteľom odpadu ukladá povinnosť mať odpad zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého už od roku 2016. Ako má takéto zabezpečenie vyzerať a ktorých lokalít sa povinnosť týka, upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 348/2020 Z.z.

„Vyhláška k zákonu bola zmenená od 1. 1. 2021 a bolo stanovené prechodné obdobie. To znamená, že všetci držitelia odpadu mali pol roka na to, aby zosúladili svoju držbu odpadov s novými požiadavkami,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo.

Novelizovaná vyhláška stanovuje, že povinnosť zabezpečiť odpad pred medveďmi sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zároveň vo vyhláške rozšírilo počet lokalít, na ktoré sa povinnosť vzťahuje.

„Taktiež sa upresnili spôsoby zabezpečenia odpadu pred medveďom. Napríklad sa do vyhlášky vložil nový spôsob, a to zabezpečenie prostredníctvom elektrického ohradníka,“ priblížil J. Jenčo.

Situácia sa zlepšuje

SIŽP sa osobitne zameriava na zabezpečenie kontajnerových stojísk od augusta 2021, pričom využíva dáta z terénnych monitoringov Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Podľa J. Jenča inšpektori za uplynulý rok zaznamenali množstvo porušení legislatívy.

„Musíme ale konštatovať, že tieto kontroly pomáhajú a situácia sa zlepšuje. Na jednotlivých lokalitách už pribúdajú správne spôsoby zabezpečenia kontajnerov,“ podotkol J. Jenčo.

Ako však zároveň zdôraznil, SIŽP prostredníctvom svojich oprávnení dokáže kontrolovať iba právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov.

„Takýmto spôsobom nám z kontrolnej činnosti unikajú fyzické osoby. Práve v tejto veci sme sa obrátili na organizácie zodpovednosti výrobcov so žiadosťou alebo akousi výzvou o súčinnosť pri posilňovaní edukácie a vytváraní informačnej kampane tak, aby sme k širokej verejnosti dostali informácie o tejto problematike,“ povedal šéf SIŽP.

Na výzvu SIŽP už zareagovala OZV NATUR-PACK, ktorá v tejto súvislosti pripravuje sériu vzdelávacích reportáží. Pozrite si prvú z nich.

Zásahový tím apeluje na prevenciu

Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý vznikol v roku 2014, má za úlohu riešiť problémy s medveďmi, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudských sídel, a zároveň problémom spojeným s medveďmi predchádzať.

„Pretože prevencia je vždy lacnejšia ako liečba, aj my sa snažíme šíriť osvetu, či už na školách alebo priamo smerom k laickej aj odbornej verejnosti,“ povedal Jaroslav Slašťan, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Príčina, prečo medvede vnikajú do intravilánov obcí a miest, je podľa J. Slašťana vždy rovnaká. Potrava.

„Ak dokážeme eliminovať potravu, ktorú mu chcene alebo nechcene predkladáme, tento problém sa bude minimalizovať alebo celkom zmizne,“ podotkol J. Slašťan.

Prevencia podľa jeho slov dokázala vo väčšine prípadov problémy s medveďmi úplne odstrániť. „Ak sa medveď opakovane vracal, pristúpili sme ku krajnému riešenie, ktorým je odstránenie medveďa z populácie. Avšak k tomu odstráneniu je dlhá cesta, pretože vždy používame ešte rôzne metódy a formy plašenia medveďov.“

Prevenciou je aj triedenie odpadu

Aktivity medveďov zásahový tím mapuje prostredníctvom fotopascí, ktoré zachytávajú manipuláciu medveďov s odpadom. Najväčším problémom sú podľa J. Slašťana kontajnery na zmesový komunálny odpad, ale v poslednom období medvede čoraz častejšie lákajú aj žlté nádoby na triedený zber plastov.

„Ľudia nedodržiavajú jednoduché zásady separácie a do týchto kontajnerov hádžu aj veci alebo odpady, ktoré tam nepatria. Nájdete v nich potraviny, sklo a rôzne ďalšie veci, ktoré do nich nepatria. Tieto svojou vôňou alebo svojím zápachom medvede priťahujú ku kontajnerom,“ vysvetlil J. Slašťan.

Ako doplnil Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK, správne triedenie odpadu je dôležité aj pri prevencii pred výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí.

„V lokalitách s výskytom medveďa hnedého je to oveľa, oveľa významnejšie, aby v týchto kontajneroch nekončili potraviny. To znamená, aby všetky obaly boli dôkladne spotrebované,“ zdôraznil M. Brinzík s tým, že v prípade výrazne aromatických potravín, je vhodné potravinové obaly aj vyplachovať.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.