Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.

odpady

Foto: Odpady-portal.sk

Trojica slovenských miest môže ísť ostatným samosprávam v oblasti odpadového hospodárstva príkladom. Zväz odpadového priemyslu (ZOP) zostavil rebríček miest s najefektívnejším prístupom k odpadom.

Hodnotenie uskutočnili na základe dostupných údajov za vlaňajší rok 2022. Do úvahy pritom brali viacero premenných.

„Rozhodujúcimi kritériami pre zostavenie rebríčka bolo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, spôsob jeho spracovania a najmä ekonomická efektivita,“ priblížil ZOP na sociálnej sieti.

Prvé miesto v hodnotení ZOP obsadila Bratislava. Ocenenie pre hlavné mesto si z rúk generálneho riaditeľa zväzu Jána Chovanca prevzal námestník primátora mesta Jakub Mrva.

Zľava: Jakub Mrva a Ján Chovanec | Foto: ZOP

Na druhej priečke sa umiestnili Košice. J. Chovanec odovzdal cenu primátorovi mesta Jaroslavovi Polačekovi.

V oboch prípadoch ide o mestá, v ktorých sa nevytriedený zmesový komunálny odpad spracováva v zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO). Bratislava a Košice ho tak na rozdiel od väčšiny Slovenska neskládkujú.

Zľava: Ján Chovanec a Jaroslav Polaček | Foto: ZOP

Tretím miestom ocenili menšie okresné mesto, a to Čadcu. Ocenenie za efektívne odpadové hospodárstvo si prevzal zástupca primátora Pavol Holeštiak.

Nehodnotili výšku poplatkov

Pri tvorbe rebríčka ZOP neporovnával všetky slovenské mestá. Hodnotili iba tie, ktoré majú viac ako 20-tisíc obyvateľov. Do úvahy sa pritom brali čísla vykazované jednotlivými radnicami.

„Keďže stále v rámci Ministerstva životného prostredia SR nefunguje evidenčný systém ISOH, v prípade triedeného zberu odpadu sme sa museli spoľahnúť na dáta z jednotlivých miest. Tie mohli byť v niektorých prípadoch skreslené započítaním priemyselných kovov vo výkupe zberných surovín do bilancie triedeného zberu komunálnych odpadov,“ uviedol J. Chovanec pre denník Korzár s poukazom na problém, o ktorom sme tento rok podrobnejšie referovali aj na Odpady-portal.sk.

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti odpadového hospodárstva v jednotlivých mestách podľa šéfa ZOP nebrali do úvahy iba poplatky vyberané od občanov. Pri zostavovaní rebríčka sa pozreli na celkové náklady miest, keďže mnohé nakladanie s odpadmi významne dotujú nad rámec toho, čo zinkasujú prostredníctvom poplatkov.

„Efektivitu odpadového hospodárstva nemôžeme merať cez výšku poplatkov od obyvateľov, pretože každé mesto má inú subvenčnú politiku. Ideálny stav by bol, keby poplatky od obyvateľov za odpad plne kryli náklady na zvoz a spracovanie odpadu. Nie vždy to napriek jednoznačnosti právnych noriem takto funguje,“ doplnil J. Chovanec.


Zväz odpadového priemyslu je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X