Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 01-03/2024

Čo obsahuje prvé tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 1-3/2024

Foto: Odpady-portal.sk

ODPADY

Lepšie alebo podobne ako Budaj? | Minister životného prostredia Tomáš Taraba prezentoval počas prvých sto dní štvrtej vlády Roberta Fica mnohokrát záujem zásadne zmeniť postoj rezortu ku kľúčovým otázkam environmentálnej politiky v porovnaní s postojmi, ktoré zastával jeho predchodca Ján Budaj.
Radovan Kazda 

Bez chemickej recyklácie nesplníme prísne recyklačné ciele, tvrdí MŽP SR | Zisťovali sme, ako sa ministerstvo pod novým vedením stavia k chemickej recyklácii.
Radovan Potočár

Dierkované nádoby zostávajú zvýhodnené. Budajovu kritizovanú reguláciu | Taraba zatiaľ nemení Obce musia vyvážať kuchynský odpad dvakrát častejšie, ak ho nezbierajú z drahších nádob. Narýchlo zavedenú zmenu rezort nemení, argumentuje nedostatkom údajov.
Radovan Kazda 

Ministerstvo zmení uzatváranie skládok odpadu, hrozia miliónové pokuty | Jednou z legislatívnych priorít envirorezortu v roku 2024 je úprava podmienok pri uzatváraní skládok.
Martin Rojko 

Dočkáme sa vodných tokov bez mikroplastov? | Európske inštitúcie pokračujú vo svojom neúnavnom úsilí o ochranu životného prostredia a zlepšenie zdravia občanov.
JUDr. Simona Makúchová, advokátka | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Skutočne zelené sú len plasty, ktoré sú rozložiteľné a vyrobené z obnoviteľných zdrojov | Plasty vyrobené z rastlinných surovín by sme mali po použití vrátiť naspäť do pôdy. Všetky ostatné riešenia sú menej environmentálne priaznivé, hovorí profesor Pavol Alexy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Radovan Kazda, Radovan Potočár

Stačí nižšia úroveň vytriedenia. Ako Envirofond rozdelí príspevky pre obce v roku 2024 | Zákon sa nezmenil a samosprávy musia o príspevok aktívne požiadať. Podmienky sú oproti minulosti menej striktné.
Radovan Potočár

Sanácie envirozáťaží sa po zrušení nezmyselnej úpravy urýchlia, tvrdia profesionáli | Podľa Igora Polčana je novela zákona návratom k ústavne konformnému riešeniu.
Radovan Kazda 

Nekonečný príbeh sa má skončiť. Evidenčnú vyhlášku chcú vydať tento rok | Príprava vyhlášky sa preťahuje už roky, ministerstvo zverejnilo termín.
Radovan Kazda 

Trh čaká na pravidlá pre textilný odpad | Slovensko by malo čoskoro povinne triediť textilný odpad, ale ministerstvo opäť odkladá návrh riešenia.
Radovan Kazda 

Spočítali recyklačné kapacity pre plasty. Väčšina závodov pracuje s malými množstvami | Situácia sa pri jednotlivých typoch plastov rôzni, ukazuje nová správa.
Radovan Potočár

Nebol to len prípad Slovenska. Komunálneho odpadu ubudlo v celej EÚ, hlási Eurostat | Celková produkcia komunálneho odpadu v Únii klesla o osem miliónov ton, ukazuje najnovšia výročná štatistika.
Radovan Potočár

Nálepky „bio“ a „eko“ už nebude môcť mať akýkoľvek produkt | Európsky parlament schválil smernicu, ktorá má chrániť spotrebiteľa pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami.
Martin Rojko

Hromadí sa liekový odpad, chýbajú kapacity na likvidáciu | Objem nepoužitých liekov v lekárňach z roka na rok rastie, jediná voľná spaľovňa prechádza rekonštrukciou.
Martin Rojko 

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici | Časť odpadu zostane nerecyklovateľná, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky.
Radovan Potočár 

Chemická recyklácia alebo ZEVO? Štúdia porovnáva environmentálne vplyvy aj rentabilnosť | Analýza Európskej komisie hodnotila technológie spracovania plastového odpadu z ekologického aj ekonomického hľadiska.
Martin Rojko 

Viazne recyklácia a v štatistike je viac nejasností. Ako sa nakladá s nebezpečným odpadom | Na Slovensku za rok vzniklo takmer pol milióna ton nebezpečných odpadov, ukazuje najnovšia výročná štatistika.
Radovan Potočár 

Výrobcovia fotovoltiky musia plniť ciele pre odpad, ktorý zatiaľ neexistuje | Ak sa nezmenia legislatívne pravidlá, budú musieť výrobcovia platiť za odpad z fotovoltických elektrozariadení dvakrát, upozorňujú odborníci.
Radovan Kazda

INISOFT

ENERGO

Pripojilo sa 267 MW obnoviteľných zdrojov, vyplýva z dát distribučných spoločností za rok 2023 | Najväčšie zastúpenie mali malé fotovoltiky, pribudlo však aj veľa lokálnych zdrojov v podnikoch.
Radovan Potočár 

Mali to byť miliardy, je z toho necelá miliarda. Eurofondy pokryli len časť energo pomoci | Najviac nevyčerpaných eurofondov našli rezorty dopravy a životného prostredia. Štát ich presunul na dotovanie elektriny, plynu a tepla.
Radovan Potočár 

KLESOL DOVOZ z Ruska aj Nórska. Odkiaľ prúdil plyn do EÚ v roku 2023? | Viac plynu než potrubiami z Ruska vlani prišlo do Európy plynovodmi z Alžírska. Po zohľadnení dodávok LNG bol podiel Ruska väčší.
Radovan Potočár  

RED III: Snaha EÚ o zrýchlenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov | Predpokladom dosiahnutia konečného cieľa v podobe klimatickej neutrality do r. 2050 je zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov.
JUDr. Marek Prítyi, advokátsky koncipient | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Elektrina domácnostiam relatívne zlacnela, z priemerného platu sa jej dá kúpiť viac | Rovnaký záver platí aj pri starobnej penzii a minimálnej mzde.
Radovan Potočár 

Prúdila z Česka a Poľska, smerovala do Maďarska. Ako cez Slovensko vlani tiekla elektrina | Cezhraničných výmen elektriny vlani ubudlo, ukazujú dáta SEPS. Slovensko sa stalo čistým exportérom energie.
Radovan Potočár 

Spotreba plynu klesla za dva roky takmer o štvrtinu. Vykurovanie domácností nie je hlavný dôvod | Plynárenské dáta ukazujú, že slovenský priemysel spomaľuje. Pozreli sme sa na najnovšie čísla za rok 2023.
Radovan Potočár 

Stopli vyhlášku, ktorá by upravila pripájanie OZE. ÚRSO ju malo vydať k 1. januáru 2024 | Regulačný úrad pod novým vedením plánuje postupovať inak.
Radovan Potočár 

Najväčší odberateľ plynu chce vyrábať zelený vodík. Môže mu chýbať elektrina | Priemyselný podnik plánuje vyrábať vlastnú zelenú elektrinu z vetra a slnka. Investičné zámery však narážajú na prekážky už na začiatku.
Martin Rojko

Ako sa bude uskladňovať elektrina? Prevádzkovateľ siete posudzuje dve možnosti | Štúdia skúmala možnosti krátkodobého uskladnenia elektriny. Zo všetkých dostupných technológií vidí reálne uplatnenie iba dvoch riešení.
Martin Rojko

Tepelné čerpadlá sa môžu presadiť aj bez dotácií, kľúčom je pomer medzi cenou elektriny a plynu | Energetikou hýbu systémové riešenia. Príkladom je Horná Nitra, kde sú skombinované plynové kotly, tepelné čerpadlá, biomasa a solárne termické kolektory, hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Viessmann Slovensko Miroslav Janda.
Radovan Kazda, Radovan Potočár

Distribútor: Rast fotovoltiky zvládneme iba zahusťovaním trafostaníc za stovky miliónov eur | Prevádzkovateľ distribučnej sústavy upozorňuje, že o 10 až 15 rokov bude treba postaviť niekoľko tisíc nových trafostaníc. Môže to vyvolať tlak na distribučné tarify.
Martin Rojko

Spotreba elektriny na Slovensku klesla najhlbšie od roku 1994 | Slovensko sa po 17 rokoch stalo čistým vývozcom elektriny.
Radovan Potočár

Sú to hlavne fotovoltiky na strechách budov. Slovensko má už viac ako 1 000 lokálnych zdrojov | Pripájanie lokálnych zdrojov nabralo na obrátkach. V januári 2024 ÚRSO vydalo rekordný počet potvrdení.
Radovan Potočár

Prešlo 23 projektov, všetko sa nevyčerpá. Ako dopadla výzva z Plánu obnovy pre bioplynky | Dotácie majú podporiť modernizáciu bioplynových staníc, ako aj ich „upgrade“ na výrobu biometánu.
Radovan Potočár

Produkcia biometánu v Európe vzrástla o 20 % | Ani dvojciferný medziročný rast výrobných kapacít až do roku 2030 nemusí zabezpečiť cielený objem obnoviteľného plynu. 
Martin Rojko

Veterné elektrárne na Slovensku nepribúdajú. A tak skoro ani nemusia | Výraznou brzdou pri výstavbe veterných turbín je povoľovací proces. Poleno pod nohy teraz prihodil ďalší úrad.
Martin Rojko

Na stabilizácii siete by sa mohli podieľať aj domácnosti. V Česku otestovali postup | V domácnostiach zapojených do agregovaného celku na diaľku menili spotrebu a výrobu elektriny.
Radovan Potočár

Trendom a výzvou teplárenstva je prechod na nízkoteplotné systémy | Budúcnosť tepelnej energetiky má byť naďalej aj v kombinovanej výrobe, potenciál je v agregovaní výkonu menších zdrojov.
Martin Rojko

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti OZE, KVET a CZT.
Martin Rojko

Využijú vrty po ťažbe plynu, získajú geotermálnu energiu | Ministerstvo schválilo zámer investora využiť existujúce ťažobné vrty v Trebišove na ohrev vody v systéme CZT.
Martin Rojko 

Môže prísť viac plynu v smere z Maďarska. Plynári zvyšujú prepravnú kapacitu o 50 % | Ak by sa zvýšená kapacita využívala naplno, Slovensku by stačila na pokrytie 40 % ročnej spotreby plynu.
Radovan Potočár

Nemecko miliardami bude dotovať výstavbu štyroch veľkých elektrární na zemný plyn | Nové plynové elektrárne majú poskytnúť výkon 10 000 MW.
Radovan Potočár


VODA

Uvoľnia pravidlá na aplikáciu čistiarenských kalov do pôdy. Ministerstvo chce zmeniť zákon | Upraviť sa majú limitné hodnoty polutantov aj požadovaný obsah sušiny a organického uhlíka. Poznáme prvé podrobnosti o pripravovaných zmenách.
Radovan Potočár


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSIEL:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011/12


2012/01

2012/02

2012/03

2012/04

2012/05

2012/06

2012/07

2012/08

2012/09

2012/10

2012/11

2012/12

2013/01

2013/02

2013/03

2013/04

2013/05

2013/06

2013/07

2013/08

2013/09

2013/10

2013/11

2013/12

2014/01

2014/02

2014/03

2014/04

2014/05

2014/06

2014/07

2014/08

2014/09

2014/10

2014/11

2014/12

2015/01

2015/02

2015/03

2015/04

2015/05

2015/06

2015/07

2015/08

2015/09

2015/10

2015/11

2015/12

2016/01

2016/02

2016/03

2016/04

2016/05

2016/06

2016/07

2016/08

2016/09

2016/10

2016/11

2016/12

2017/01

2017/02

2017/03

2017/04

2017/05

2017/06

2017/07

2017/08

2017/09

2017/10

2017/11

2017/12

2018/01

2018/02

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

2018/08

2018/09

2018/10

2018/11

2018/12

2019/01

2019/02

2019/03

2019/04

2019/05

2019/06

2019/07

2019/08

2019/09

2019/10

2019/11

2019/12

2020/01

2020/02

2020/03

2020/04

2020/05

2020/06

2020/07

2020/08

2020/09

2020/10

2020/11

2020/12

2021/01

2021/02

2021/03

2021/04

2021/05

2021/06

2021/07

2021/08

2021/09

2021/10

2021/11

2021/12

2022/01

2022/02

2022/03

2022/04

2022/05

2022/06

2022/07

2022/08

2022/09

2022/10

2022/11

2022/12


2023/01-03

2023/04-06


2023/07-09


2023/10-12


2024/01-03Mesačník ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO si môžete objednať tu.

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X