NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : Anketa

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie Plánu obnovy v odpadovom hospodárstve?

13.10.2020

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie Plánu obnovy v odpadovom hospodárstve?

Ministerstvo financií navrhuje využiť Plán obnovy aj na riešenie environmentálnych záťaží a podporu cirkulárnej ekonomiky. Odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva sme sa pýtali, ako hodnotia navrhované reformy a investície.

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie novej vlády v oblasti odpadov?

16.05.2020

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie novej vlády v oblasti odpadov?

Reforma Environmentálneho fondu, dôraz na energetické zhodnocovanie odpadov, povinný množstvový zber či audity OZV. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti odpadového hospodárstva?

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2018 (anketa)

04.01.2019

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2018 (anketa)

V koncoročnej ankete nám odpovedali šiesti profesionáli pôsobiaci v odpadovom hospodárstve.

Odpadové návrhy Komisie pre Slovensko. Ako ich vnímajú odborníci? (anketa)

01.10.2018

Odpadové návrhy Komisie pre Slovensko. Ako ich vnímajú odborníci? (anketa)

Devätnásť návrhov Európskej komisie pre zlepšenie odpadového hospodárstva na Slovensku vnímajú odborníci prevažne pozitívne.

Rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa)

24.09.2018

Rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa)

Návrh novely zákona o odpadoch mení spôsob rozdelenia prostriedkov vybratých z poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Ako ho hodnotia experti?

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2017. Odborníci odpovedajú (anketa)

07.01.2018

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2017. Odborníci odpovedajú (anketa)

V koncoročnej ankete nám odpovedali šiesti profesionáli pôsobiaci v odpadovom hospodárstve.

Mestá vnímajú prevzatie zodpovednosti za triedený zber zo strany OZV prevažne pozitívne (anketa)

22.05.2017

Mestá vnímajú prevzatie zodpovednosti za triedený zber zo strany OZV prevažne pozitívne (anketa)

Z 32 miest, ktoré na našu otázku odpovedali, vníma viac ako 70 percent nový systém financovania triedeného zberu viac pozitívne, ako negatívne.

Barometer. Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

19.04.2017

Barometer. Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

V druhej polovici marca národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o odpadoch. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či vnímajú schválenú novelu viac pozitívne ako negatívne. Tesná väčšina ju vníma pozitívnejšie.

Barometer. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

05.03.2015

Barometer. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

Ministerstvo životného prostredia v dôvodovej správe k zákonu o odpadoch uvádza niekoľko cieľov, ktoré má nový zákon o odpadoch splniť. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si MŽP SR stanovilo. Väčšina sa domnieva, že nie.

Barometer: Zákaz výkupu kovového odpadu

10.06.2013

Barometer: Zákaz výkupu kovového odpadu

Dňa 10. mája 2013 zverejnilo ministerstvo životného prostredia dokument s názvom Legislatívny zámer zákona o odpadoch. Zámer obsahuje aj návrh zaviesť zákaz výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov. Expertov v odpadovom hospodárstve sme sa spýtali, či súhlasia s týmto návrhom.

← staršie články