NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

ISOH je vo výstavbe. Analyzuje

Na informačný systém dohliada riadiaci výbor. Sú v ňom zástupcovia ministerstva aj zamestnávateľských združení, konkrétne mená ministerstvo neposkytlo.

ISOH je vo výstavbe. Analyzuje

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia v novembri minulého roku avizovalo, že vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na nábeh a prevádzku nového Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH).

"Okrem zástupcov MŽP boli s požiadavkou na nominovanie svojich zástupcov oslovené aj Republiková únia zamestnávateľov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Výbor bude o fungovaní systému poskytovať aj pravidelné informácie," informovalo vtedy MŽP SR.

MŽP SR zriadilo Riadiaci výbor 11. decembra 2017 v súlade so Zmluvou o dielo uzatvorenou 15. novembra 2017. Pre Odpady-portal.sk to uviedol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

„Počet členov Riadiaceho výboru s právom hlasovať je osem, plus predseda Riadiaceho výboru. Členmi výboru sú zástupcovia MŽP SR, ZMOS, RÚZ, AZZZ SR a skupiny dodávateľov. Riadiaci výbor zasadá pravidelne jedenkrát mesačne v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru,“ pokračuje T. Ferenčák.

Predsedom riadiaceho výboru je zástupca MŽP SR, členov tvoria ďalší štyria zástupcovia MŽP SR, z toho jeden priamo za MŽP SR, ďalšiu trojicu tvoria zástupca RÚZ, AZZZ a ZMOS. Zvyšní štyria sú členovia za dodávateľov.

Menovitý zoznam členov sa nám nepodarilo zistiť, ministerstvo na otázku nereagovalo.

ISOH je v štádiu analýz

O činnosti riadiaceho výboru ministerstvo zatiaľ neinformuje. Argumentuje tým, že projekt ISOH je podľa svojho harmonogramu zatiaľ len vo fáze analýzy, kedy sa zbierajú podklady pre návrh budúceho riešenia.

„Aktuálne sa oslovujú zástupcovia subjektov pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom analýzy potrieb jednotlivých subjektov. Analýza celkového riešenia bude prebiehať do septembra tohto roku. Až následne dôjde k implementácii celkového riešenia informačného systému,“ vysvetľuje T. Ferenčák.

Podľa ministerstva sú však informovaní členovia združení, ktorí majú svoje zastúpenie v riadiacom výbore.

„Po skončení analýz na jeseň tohto roka plánuje rezort informovať aj širokú odbornú verejnosť, nakoľko v tomto čase by už mali byť riešenia nastavené a prakticky realizované,“ uzatvára hovorca .

ISOH má obsahovať „všetko“

Zmluva s dodávateľom služby bola podpísaná v novembri minulého roka. Predstavitelia MŽP SR to uviedli na konferencii ODPADY 2018 v druhej polovici apríla.

ISOH má byť nástrojom pre štátnu správu a pre povinné osoby, teda pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom, výrobcov vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov a príjemcov a odosielateľov nebezpečných odpadov.

Z orgánov štátnej správy to bude najmä MŽP SR, okresné úrady a SAŽP a SIŽP.

V rámci ISOH-u sa má vytvoriť centrálny register, resp. súhrn registrov OH, register adries, právnických a fyzických osôb a ďalšie zoznamy.

Má ísť o tzv. otvorený dátový zdroj, to znamená, že ISOH umožní, aby akýkoľvek subjekt mohol čerpať údaje z neho a pre vlastnú potrebu spracovávať.

Najmä uľahčiť prácu

Systém má byť tiež súčasťou eGovernmentu.

Podstatnou výhodou ISOH-u má byť to, že registrácie výrobcov vyhradených výrobcov budú už automatizované, to znamená, že ohlásenia už nebudú v papierovej, ale digitálnej forme elektronickou komunikáciou.

Systém bude tiež riešiť register autorizácii a odborných spôsobilostí.

Za najviditeľnejšie zmeny predstavitelia MŽP SR uviedli:

  • v spôsobe podávania ohlásení
  • v registroch a overovaní zápisov v nich
  • v elektronizácii agendy
  • v prehľade povinnosti povinných osôb
  • v zjednotení a prepojení dát – ISOH automatizuje vybrané činnosti úradov, poskytne údaje pre sledovanie toku odpadov, mal by tiež odstrániť duplicitné a triplicitné nahlasovanie tých istých údajov.

Časový horizont nasadzovania

Prvá verzia vo forme niektorých tlačív má byť sprístupnená už tohto roku, druhá v roku 2019. V nej by už mala byť spustená funkcionalita s dôrazom na agendu ministerstva životného prostredia.

Finálnu verziu očakáva ministerstvo sprevádzkovať v roku 2020 už aj s dôrazom na okresné úrady a ich agendu.

Problematickou stránkou zostáva ochrana osobných údajov a pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré pravdepodobne zamedzia prístupu verejnosti k niektorým dátam.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.