Novelu zákona o odpadoch vníma odborná verejnosť kontroverzne | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Barometer. Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

V druhej polovici marca národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o odpadoch. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či vnímajú schválenú novelu viac pozitívne ako negatívne. Tesná väčšina ju vníma pozitívnejšie.

anketa

Foto: Photodune

Hoci finálne znenie ešte nebolo zverejnené v zbierke zákonov, nemalo by sa významovo zásadne líšiť od schváleného znenia zákona NRSR (160 KB), ktoré je už zverejnené na stránkach národnej rady. Podrobne sme zmeny zapracovali do aktuálneho zákona v našom článku.

Výsledky

Zo sedemnástich doručených odpovedí vyplýva, že tesná väčšina respondentov – deväť – vníma väčšie pozitíva ako negatíva novely zákona. Štyria odpovedali „???“ a štyria vnímajú schválenú novelu viac negatívne ako poztívne.

Kontext

Zaujímal nás názor odborníkov, či v tej oblasti odpadového hospodárstva, v ktorej pôsobia (ako dodávateľa tovarov a služieb), alebo ktorá sa ich týka (ako odberateľa tovarov a služieb), vnímajú schválené zmeny pozitívne, alebo negatívne.

Na otázku mohli odpovedať stručne, t.j.:

  • "ÁNO" (viac pozitívne alebo prevažne pozitívne)

  • "NIE" (viac negatívne alebo prevažne negatívne)

  • "???" (v prípade, že je otázka podla respondenta nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia)

Ku otázke mohli respondenti pridať podrobnejšiu odpoveď v rozsahu do troch viet, v ktorej mohli objasniť svoje stanovisko.

Otázka

Hodnotíte novelu zákona o odpadoch, ktorá bola schválená 23. marca 2017 v NR SR, v tej oblasti odpadového hospodárstva, v ktorej pôsobíte, alebo ktorá sa vás týka, viac pozitívne ako negatívne?

Odpovede

Michal Adamča ml., obchodný riaditeľ ADA WASTE s.r.o. – ÁNO

Ako zberové spoločnosti by sme však do budúcna prijali možnosť výkupu pneumatík, nakoľko firmy a občania majú o to záujem.

Barbara Alakszová, Odbor komunálnych služieb, Mestský úrad Nové Zámky – ÁNO

Zuzana Balková, EKO-IN – ÁNO

Pozitívne najmä zrušenie ohlasovacích povinností o cezhraničnej preprave výrobkov pre výrobcov a aj pre občanov „vrátenie“ možnosti umiestňovania odpadových pneumatík na zberný dvor obce. Pomohlo by kvôli jednoznačnosti novely aj zrušenie súvisiacich paragrafových znení v rámci vyhlášok.

Tibor Bindas, oddelenie ŽP, Mesto Prešov – ÁNO

Ronald Blaho, riaditeľ, ASEKOL SK s.r.o. – ???

Aj pozitívne, aj negatívne. Pozitívne hodnotím snahu o zníženie administratívnej záťaže a vypustenie niektorých ohlasovacích ustanovení.

Negatívne hodnotím vetičku doplnenú do §28 ods 4, písm b): „zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú“. Vôbec nerozumiem ako je možné, že taká veta sa dostala do zákona a ani jej zmysel. Do zmluvných vzťahov by podľa nás nemal zákonodarca zasahovať.

Ondrej Hreha, Envi-Trade spol.s.r.o.Košice - ???

Myslím si, že prijatie tejto novely je len potvrdením toho, že súčasný zákon odpadoch bol tak zle a neodborne pripravený, že MŽP neostáva nič iné, len čiastkovými novelami upravovať tento katastrofálny stav.

Súčasná situácia napríklad v stave aktuálnych OZV tomu len nasvedčuje a takýmito čiastkovými pokusmi o zmenu, bez zavedenia radikálnej a premyslenej stratégie v odpadovom hospodárstve štátu, dospejeme k ešte väčšiemu chaosu a nezmyselnému stavu v akom sa momentálne nachádzame.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ, SEWA a.s. – ???

Obmedzenie používania plastových tašiek je samozrejme pozitívna vec. Ale ďalšie „prílepky“ k tejto novele, ako napr. ďalší zásah do zmluvných vzťahov partnerov, a to len po roku platnosti zákona, mi príde ako nenáležitý.

Peter Krasnec, generálny riaditeľ, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - NIE

Skôr nie, podľa nás uvedená novela neprinesie do praxe odpadového hospodárstva výrazné zmeny.

Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky – ÁNO

Túto novelu vnímame ako jeden z prvých krokov k zmenám a cieľom, ktoré si Slovensko stanovilo a ktoré chce v najbližších rokoch dosiahnuť.

Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ – ÁNO

Oto Nevický, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – ÁNO

Michal Repaský, prednosta Mestského úradu Sabinov – NIE

Tomáš Schabjuk, riaditeľ, Odpadový hospodár s.r.o. – ÁNO

Pre firmy sa konečne upustilo aspoň čiastočne k zníženiu administratívnej záťaže. Pneumatiky bude možné odovzdať aj mimo distribútora pneumatík. Na druhej strane igelitková vojna prácu pridá obchodníkom.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ, NATUR-PACK, a.s. – ???

Samotná novela prináša pozitívne, negatívne aj neutrálne zmeny. Dôležité je však to, že niektoré z nich majú zásadný dopad na nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj na výšku poplatkov pre výrobcov. Do malej „igelitkovej“ novely sa však dostali bez možnosti návrh pripomienkovať, bez povinnosti vypracovať doložku vplyvov, najmä finančných dopadov na výrobcov.

Vladimír Šinák, predseda predstavenstva, NATUR-PACK, a.s. – NIE

Je evidentné, že predkladatelia novely by mali viacej komunikovať s odbornou verejnosťou. Viaceré časti novely sú absolútne nezvládnuté!

Oliver Šujan, generálny riaditeľ, Marius Pedersen a.s. - ÁNO

Novelu hodnotím prevažne pozitívne s ohľadom na riešenie problematiky odpadových pneumatík.

Zuzana Tkáčová, TZ KOVY, s.r.o. – NIE

Je to nepotrebná zbytočnosť a nadmerná byrokracia. Akoby sme jej už nemali dosť už teraz.

Minianketa

Čo si myslíte o tom vy? Pridajte sa do ankety. Taktiež môžete vyjadriť svoj názor v diskusii pod článkom. Pridanie príspevku v diskusii pod článkom môžu zaregistrovaní čitatelia. Registrácia je jednoduchá a trvalo BEZPLATNÁ.

Hodnotíte novelu zákona o odpadoch, ktorá bola schválená 23. marca 2017 v NR SR, v tej oblasti odpadového hospodárstva, v ktorej pôsobíte, alebo ktorá sa vás týka, viac pozitívne ako negatívne?
ÁNO (viac pozitívne alebo prevažne pozitívne)
33%
NIE (viac negatívne alebo prevažne negatívne)
67%
??? (v prípade, že je otázka podla respondenta nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia)
0%
Celkem hlasovalo: 3

Prečítajte si výber predchádzajúcich barometrov

05.03.2015 | Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

10.06.2013 | Zákaz výkupu kovového odpadu

28.05.2013 | Legislatívny zámer zákona o odpadoch

04.12.2012 | Povinnosti zasielania hlásení

27.08.2012 | Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

04.08.2012 | Zákon o odpadoch

04.07.2012 | Dotácie súkromným subjektom

05.06.2012 | Programové vyhlásenie vlády SR

18.05.2012 | Separovaný zber zadarmo?

15.04.2012 | POH SR 2011-2015

18.03.2012 | Envirorezort po roku

13.02.2012 | Rozšírená zodpovednosť výrobcu

16.11.2011 | Ako zmeniť zákon o odpadoch?

06.06.2011 | Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona

03.01.2011 | Aké zmeny si želáte v roku 2011?

07.12.2010 | Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

24.10.2010 | Ste sa zvýšenie poplatku za uloženie odpadu?

14.06.2010 | Stihneme transponovať smernicu o odpadoch?

05.04.2010 | Prečo recyklujeme iba tri percentá komunálneho odpadu?

14.02.2010 | Zlepší transpozícia smernice EÚ o odpadoch trh s odpadmi v SR?

20.01.2010 | Predĺženie termínu zavedenia separovaného zberu BRO

15.12.2009 | Zmena legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov

29.11.2009 | Absencia krajských a okresných (obvodných) POH na roky 2006-2010

13.11.2009 | Sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov

05.11.2009 | Sprísnenie kontroly Recyklačného fondu

Značky
AnketaBarometer

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Kým niektoré veľké mestá v štatistike prepadli, našli sa obce, ktoré vykázali aj stovky zhodnotených ton.

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Model zberu kuchynského odpadu v meste Partizánske nemožno realizovať v každom meste, vraví zástupkyňa samosprávneho združenia.

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu má pre obce viacero prínosov. Píše Paulína Šlauková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.